Terug naar overzicht

Bachelor-na-bachelor Psychosociale gerontologie

Bachelor-na-bachelor

Psychosociale gerontologie

schrijf je in!

Voortrekkers in werken met ouderen

De Bachelor na bachelor (banaba) Psychosociale gerontologie biedt verdere professionalisering in werken met ouderen. Basisopleidingen kunnen immers maar beperkt inspelen op het proces van ouder worden. De opleiding geeft via een interdisciplinaire benadering antwoord op de zorgvragen van ouderen en op nieuwe uitdagingen voor hun maatschappelijke positionering.

Krachtlijnen van de opleiding

Het modeltraject van de banaba Psychosociale gerontologie beslaat twee jaar. De opleiding is opgebouwd uit een basismodule, vier domeinspecifieke modules en een werkveldproject. De basismodule en het werkveldproject organiseren we jaarlijks. De domeinspecifieke modules organiseren we tweejaarlijks. In academiejaar 2016-2017 staan module 1 en module 3 op het programma. Module 2 en module 4 organiseren we in 2017-2018.

Aan de slag met je diploma

Als Bachelor in de Psychosociale gerontologie kun je in talrijke sectoren terecht. De recente evoluties plaatsen niet alleen de ouderen, maar ook de samenleving en de professionelen en vrijwilligers die met ouderen werken, voor uitdagingen. Er is nood aan reflectie, aan een vernieuwd aanbod en aan aangepaste werkwijzen.

Jobmogelijkheden

A little help?

Vraag individuele begeleiding voor een goede studieplanning

STUDIEBEGELEIDING

Meer weten?

Infomomenten
4
Troeven
1
Eén lesdag

Wekelijks is er één dag les op donderdag van 9 tot 17 uur. De basismodule en het werkveldproject organiseren we jaarlijks, de domeinspecifieke modules organiseren we tweejaarlijks.

In academiejaar 2016-2017 staan module 1 en module 3 op het programma. Module 2 en module 4 organiseren we in 2017-2018.

2
Extra bagage

De banaba-na-banabaopleiding Psychosociale gerontologie biedt verbreding én verdieping aan mensen die al een diploma hebben in de sociale sector of die aan de slag zijn in de ouderenzorg.

3
Thematische modules

De opleiding biedt 4 thematische modules aan, elk met een eigen perspectief op ouder worden:

• Module 1: psychologisch-ethische benadering
• Module 2: biologisch verouderingsproces en zorg
• Module 3: maatschappelijke participatie
• Module 4: sociaal-economische benadering

4
Diploma of bijscholing

Ben je geïnteresseerd, maar is de tijd die je aan de opleiding kunt besteden, beperkt? Je hoeft je niet aan het modeltraject te houden. Als je niet noodzakelijk het bachelordiploma wilt halen, kun je je voor één of meer onderdelen van de opleiding inschrijven. Als je slaagt voor de examens, kun je vrijstellingen krijgen voor deze onderdelen wanneer je alsnog de volledige opleiding gaat volgen.