Wetenschappen en technologie

1
Gent
Maak kennis met Elektronica-ICT

Op 2 februari vinden alle workshops plaats van de opleiding Elektronica-ICT. De dag start met een gezamenlijk infomoment, bestaande uit een presentatie over de opleiding en een voorstelling van de workshops. Uw leerlingen kunnen een workshop in de voormiddag en in de namiddag kiezen. Zo maken ze op één dag kennis met meerdere kennisclusters binnen de opleiding Elektronica-ICT.

gratis | contact | 2 februari 2017

Ontdek hier de workshops.

Maak kennis met Energietechnologie

Op 16 februari, 9 maart en 23 maart kan je een aantal workshops volgen bij Energietechnologie. Uw leerlingen kunnen een workshop kiezen in de voormiddag en in de namiddag. Zo maken ze op één dag kennis met meerdere kennisclusters binnen de opleiding Energietechnologie.

gratis | contact | 16 februari, 9 maart en 23 maart 2017

Ontdek hier de workshops.

 

Cola en bier analyseren via chromatografie

De leerlingen maken kennis met scheidingstechnieken. Na een theoretische inleiding maken ze zelf aangepaste verdunningen van cola en bier. Nadien voeren ze metingen uit met een gaschromatograaf en HPLC-toestel. Ze stellen kalibratielijnen op en bepalen het gehalte aan cafeïne en ethanol.

Scheidingstechnieken - analytische chemie - chromatografie

gratis | contact | inschrijven

 

Mangaanbepaling van spectrofotometrie

De leerlingen bepalen het mangaangehalte in een legering. Na het oplossen oxideert Mn(II) tot permanganaat. Je leerlingen maken een standaardverdunningsreeks. Met een spectrofotometer meten ze de absorbantie. Via de kalibratielijn die ze opstellen, berekenen ze het mangaangehalte in de legering.

Analytische chemie – spectrofotometrie

gratis | contact | inschrijven

DNA knippen en zichtbaar maken

Uw leerlingen leren hoe je DNA met restrictie-enzymen in specifieke stukjes kunt knippen en hoe je die stukjes dan via gel-elektroforese gescheiden en zichtbaar kunt maken.

Biotechnologie - erfelijke informatie – DNA – moleculaire genetica

gratis | contact | inschrijven

Bepaal een bloedgroep

In deze sessie leren je leerlingen hoe ze de bloedgroepen O, A, B en AB kunnen onderscheiden en hoe ze te weten komen of iemand rhesuspositief is. We vragen bloed van donoren, maar als leerlingen hun eigen bloedgroep willen bepalen, kan dat ook!

Bloed – bloedgroepen – rhesusfactor – antigeenwerking – bloedtransfusie

gratis | contact | inschrijven

Welk antibioticum is geschikt voor een bacteriële infectie?

De leerlingen enten bacteriën op een voedingsbodem en brengen antibioticaschijfjes aan. Aan de hand van de remmingszones leiden ze af of de bacterie gevoelig is voor of resistent tegen het antibioticum.

Bacteriële infectie – antibiotica – resistentie – antibiogram – voedingsbodems

gratis | contact | inschrijven

Maak je eigen 3D-ontwerp met de waterjet snijmachine

Met echte 3D-ontwerpsoftware maken we een ontwerp uit plaatmateriaal. Dat ontwerp voeren we daarna ter plaatse uit met onze hoogtechnologische waterjet snijmachine en computergestuurde plooimachine.

Ontwerpen - productietechnologie - 3D-software

gratis | contact

Feiten en fabels over gezonde voeding

De leerlingen leren etiketten interpreteren en bepalen zelf de voedingswaarde van enkele voedingsmiddelen. Vervolgens gaan ze actief aan de slag in de keuken en maken ze een gezond alternatief voor de moelleux.

Voeding - het etiket - gezonde alternatieven

gratis | contact | inschrijven

 

Ontdek de opleidingen van Odisee!

25 bacheloropleidingen
Safety first in het labo

Aan de hand van GIP-onderwerpen van de leerlingen werken we een risicoanalyse uit. Zo bepalen we welke maatregelen we kunnen nemen om de risico’s van een technisch project aan te pakken. Praktische schakelingen en labovoorbeelden komen uiteraard aan bod!

Risicoanalyse – risico-inschatting – noodstop – hekbewakingen – veiligheidsrelais – machineveiligheid

gratis | contact | inschrijven

Zo ga je veilig om met machines

Aan de hand van een praktisch voorbeeld werken we een risicoanalyse uit. Zo bepalen de leerlingen welke maatregelen ze kunnen nemen om de risico’s te verkleinen bij de besturing van machines.

Risicoanalyse – noodstop – hekbewakingen – veiligheidsrelais

gratis | contact | inschrijven

Ontdek onze opleidingen!

Klik hier
De magische sound van lampenversterkers

Met een versterkerlamp ontdekken de leerlingen hoe een versterker werkt. Ze maken kennis met spanning en vermogen. Wat is een grondtoon en wat zijn harmonischen? Waarom hebben lampenversterkers hun specifieke klankkleur? In het praktische deel solderen ze een printje met een heuse volume-, toon- en boostregeling en testen ze de lampenversterker. 

Fysica - elektriciteit - golven - geluid 

prijs | contact | inschrijven

 

Kijken naar het onzichtbare: micro-organismen en handhygiëne

Hoewel micro-organismen overal zitten, zien we ze meestal niet. We zien ze pas als we ze sterk vergroten of als ze met miljoenen bij elkaar liggen. Door de huidflora van ongewassen, gewassen en gedesinfecteerde handen te vergelijken ontdekken de leerlingen het belang van een goede handhygiëne.

Microbiologie – hygiëne – facilitair management

gratis | contact | inschrijven

Leg cellen en weefsel onder de microscoop

De leerlingen voeren een dissectie van een worm uit en maken een vriescoupe. Via een microscoop met camera demonstereren we verschillende soorten cellen en weefsels.

Dissectie - cellen en weefsels - coupes - lichtmicroscopie

gratis | contact | inschrijven

Maak zelf een milieuanalyse

Na een theoretische inleiding maken de leerlingen zelf een verdunningsreeks en doen ze de monstervoorbehandeling van het bodemstaal. Er wordt gemeten met een atoomabsorptiespectrofotometer. Ze stellen een kalibratielijn op en bepalen het magnesiumgehalte.

Analytische chemie – atoomabsorptie – bodemanalyse

gratis | contact | inschrijven

Kennismaken met het brouwproces

De leerlingen ontdekken het brouwproces via een bezoek aan de proefbrouwerij op de hogeschool. Ze voeren enkele bieranalysen uit aan de hand van UV-ZL-spectrofotometrie, een analysetechniek.

gratis | contact | inschrijven

2
Aalst
Landmeten met driehoeken

Via enkele praktische problemen gaan we op zoek naar passende meetmethoden. De sinus- en cosinusregel bewijzen plots dat ze wél nuttig kunnen zijn in de praktijk. Op een interactieve manier raken we vertrouwd met een echt meettoestel. We eindigen de opdracht met een echte meting, eventueel in de openlucht.

Wiskunde - topografie

gratis | contact | inschrijven

Hoe werkt draadloze energie?

De leerlingen onderzoeken de werking van het inductieprincipe en gaan zelf met die kennis aan de slag om uiteindelijk een schakeling te bouwen die het mogelijk maakt om draadloos energie door te sturen.

Technologie

gratis | contact | inschrijven

Zo werkt automatisering

In deze workshop bekijken de leerlingen hoe ze een proces automatiseren. Daarna gaan ze zelf aan de slag. Ze programmeren en sluiten een lichtschakeling aan om de voordelen van automatisering te ontdekken. Deze workshop is een mix van denkvermogen en praktische implementatie.

Elektronica – elektromechanica – PLC

gratis | contact | inschrijven

Experimenteren met trillingen en geluid

De leerlingen doen een viertal experimenten, te kiezen uit een reeks oefeningen over voortplanting van geluid, het dopplereffect, interferentie van golven, staande golven…

Fysica - trillingen - geluid

gratis | contact | inschrijven

Proeven uitvoeren met vers beton

Tijdens deze sessie gaan de leerlingen actief aan de slag. Ze berekenen betonmengsels met verschillend watergehaltes. Ze maken zelf beton en vervaardigen een aantal betonkubussen. Nadien onderzoeken ze de impact van verschillende betonsamenstellingen aan de hand van de drukbank.

Bouwkunde

gratis | contact | inschrijven

Een passiefwoning, wat is dat precies?

De leerlingen ontdekken de aspecten van een lage-energiewoning, passiefwoning en nulenergiewoning. Wat zijn de regels waaraan zulke woningen moeten voldoen? Ze gaan zelf aan de slag met isolatiematerialen en leren de luchtdichtheid in de praktijk kennen.

Passief en energiebewust bouwen

gratis | contact | inschrijven

De passiefwoning: isoleren en luchtdichtheid

De leerlingen ontdekken de aspecten van een lage-energiewoning, passiefwoning en nulenergiewoning. Wat zijn de regels waaraan die moeten voldoen? Vervolgens gaan ze aan de slag met professionele meettoestellen. Ze bekijken isoleren en luchtdichtheid in de praktijk aan de hand van een demo-opstelling.

Passief en energiebewust bouwen

gratis | contact | inschrijven

3
Sint-Niklaas
De ene suiker is de andere niet

Suikers en zoetstoffen maken ons eten zoet, maar zijn ze altijd even gezond? We maken een chemische wandeling door de wereld van koolhydraten en zoetstoffen. Aansluitend is er een testsessie met smaakevaluatie.

Het verschil tussen suiker, suikers en zoetstoffen

gratis | contact | inschrijven

En de boer, hij ploegde voort met ggo

Met behulp van enkele quizvragen gaan we dieper in op de huidige invulling van ggo's in de landbouwgewassen. We behandelen zowel het internationale als het Europese en Belgische beleid.

Kansen en bedreigingen van genetisch gewijzigde organismen in de landbouwsector

gratis | contact | inschrijven

Functionaliteit van eiwitten

Over de voedingswaarde van eiwitten bestaat weinig discussie, maar weten we ook welke eiwiteigenschappen de voedingsindustrie gebruikt? Na een theoretisch deel mogen de leerlingen zelf een koksmuts opzetten.

Chemie van eiwitten en functionaliteit ervan in levensmiddelen

gratis | contact | inschrijven

De kat van vroeger tot nu

Samen reizen we 10.000 jaar terug, naar het begin van de landbouw. De leerlingen volgen de kat doorheen de geschiedenis op zijn pad van wild roofdier naar salontijger. We bekijken de veranderingen die hij doorheen dit domesticatieproces doormaakt en welke impact dat heeft op het welzijn van de moderne huiskat.

Domesticatie - dierenwelzijn - huiskat

gratis | contact | inschrijven

Foei poes! Probleemgedrag bij katten

We onderzoeken wat het verschil is tussen probleemgedrag en gedragsproblemen, hoe probleemgedrag ontstaat, wat de oorzaken zijn en hoe we ze kunnen oplossen en voorkomen. Komen onder meer aan bod: gezondheid, erfelijkheid, socialisatie en gedragsbehoeften.

Probleemgedrag - katten

gratis | contact | inschrijven

Kattentaal

Hoe communiceren katten met elkaar en met ons? Moeten ze dat leren? En hoe laten ze zien dat ze iets niet leuk vinden? We leren uw leerlingen hoe je krabben kunt voorkomen, wat pee-mail is en waarom een poes niet aan haar paal krabt. Verder gaan we aan de slag met de Cat Stress Score.

Communicatie - gedrag en stresssignalen bij katten

gratis | contact | inschrijven

Wat gebeurt er met mijn lichaam als ik beweeg?

De leerlingen ontdekken het effect van beweging op hun lichaam in het mini-inspanninglab’ van campus Waas. We gebruiken meetinstrumenten zoals Polar of Vitadock en testen onder andere fietswattages, (C)O2-opname, krachtmeting, bewegingsactiviteit en bewegingsanalyse.

Inspanningslab - lichaamsanalyse - sporten

gratis | contact | inschrijven

Ontdek augmented reality

Toegevoegde realiteit (Engels: augmented reality of AR) is een live, direct of indirect, beeld van de werkelijkheid waaraan een computer elementen toevoegt. Na deze les heeft AR geen geheimen meer voor de leerlingen en kunnen ze via een softwarepakket zelf met AR aan de slag.

Visualisatie - augmented reality - smartphones

gratis | contact | inschrijven

4
Brussel
Ontdek mobiele toepassingen en internet

Het internet heeft de wereld veranderd. Via goedgekozen praktische voorbeelden leren de leerlingen omgaan met internettoepassingen en computernetwerken in de context van een bedrijf of organisatie. Om de wisselwerking met de lesgever te garanderen, is de groepsgrootte beperkt tot 20 leerlingen.

Internet - netwerken - communicatie - informaticamanagement

gratis | contact | inschrijven

5
Zele
Maak je handen eens nat: aquacultuur in ons onderzoekscentrum

Na een korte luistersessie leiden we de leerlingen rond in het onderzoekscentrum waar we het principe van recirculatietechnologie uitleggen. Om af te sluiten voeren de leerlingen zelf een klein experiment uit met Artemia, een belangrijk voedseldiertje in de aquacultuur.

Biologie - dierlijke productie - visteelt – visvoeding

gratis | contact | inschrijven