De Algemene Vergadering - Wie is wie?

Hieronder vind je alle opleidingsvertegenwoordigers terug per campus voor het academiejaar 2021 - 2022. Je kan hen makkelijk contacteren via e-mail of spreek hen gerust aan op de campus! 

Logo ASR

Brent Van Goethem

Opleidingsvertegenwoordiger 

Bedrijfsmanagement
Brent.vangoethem@student.odisee.be

Logo ASR

Freya De Ruyver

Opleidingsvertegenwoordiger 

Elektromechanica 
Freya.deruyver@student.odisee.be

Logo ASR

Alessandro Dalschaert

Opleidingsvertegenwoordiger 

Graduaat Werforganisatie
Alessandro.dalschaert@student.odisee.be

Logo ASR

Lynn Capelleman

Opleidingsvertegenwoordiger 

Kleuteronderwijs
Lynn.capelleman@student.odisee.be

Logo ASR

Linde Sergooris

Opleidingsvertegenwoordiger 

Lager Onderwijs 
Linde.sergooris@student.odisee.be

Logo ASR

Sten Guns

Opleidingsvertegenwoordiger 

Vastgoed
Sten.guns@student.odisee.be

Logo ASR

Lieselot Schokaert

Opleidingsvertegenwoordiger 

Verpleegkunde
Lieselot.schockaert@student.odisee.be

/
/
Logo ASR

Laura Garcia Ocampo

Opleidingsvertegenwoordiger 

Bedrijfsmanagement
Laura.garciaocampo@student.odisee.be

Logo ASR

Mohammad Stanakzai

Opleidingsvertegenwoordiger 

Business management  
Mohammad.stanakzai@student.odisee.be

Logo ASR

Céline Delgouffe

Opleidingsvertegenwoordiger 

Ergotherapie
Celine.delgouffe@student.odisee.be

Logo ASR

Jielke Nys

Opleidingsvertegenwoordiger 

Gezinswetenschappen
Jielke.nys@student.odisee.be

Logo ASR

Alain Kahal

Opleidingsvertegenwoordiger 

Graduaat Accounting Administration
Alain.kahal@student.odisee.be

Logo ASR

Ferre Defossez

Opleidingsvertegenwoordiger 

Graduaat Informatica
Ferre.defossez@student.odisee.be

Logo ASR

Moussa Nakab

Opleidingsvertegenwoordiger 

Graduaat Maatschappelijk Werk
Moussa.nakab@student.odisee.be

Logo ASR

Nikita Thapa

Opleidingsvertegenwoordiger 

Graduaat Marketing- en Communicatiesupport
Nikita.thapa@student.odisee.be

Logo ASR

Ashley Buffet

Opleidingsvertegenwoordiger 

Kleuteronderwijs
Ashley.buffet@student.odisee.be

Logo ASR

Steffi Verbruggen

Opleidingsvertegenwoordiger 

Medische Beeldvorming en Radiotherapie
Steffi.verbruggen@student.odisee.be

Logo ASR

Amy Landau

Opleidingsvertegenwoordiger 

Oogzorg
Amy.landau@student.odisee.be

Logo ASR

Veerle De Roock

Opleidingsvertegenwoordiger 

Orthopedagogie
Veerle.deroock@student.odisee.be

Logo ASR

Margot Buyl

Opleidingsvertegenwoordiger 

Secundair Onderwijs
Margot.buyl@student.odisee.be

Logo ASR

Yari Van Overbeke

Opleidingsvertegenwoordiger 

Sociaal Werk
Yari.vanoverbeke@student.odisee.be

Logo ASR

Liam Hamelryck

Opleidingsvertegenwoordiger 

Toegepaste Informatica
Liam.hamelryck@student.odisee.be

Logo ASR

Hannieh Nasseri

Opleidingsvertegenwoordiger 

Biomedische Laboratoriumtechnologie
Hannieh.nasseri@student.odisee.be

Logo ASR

Joyce De Boeck

Opleidingsvertegenwoordiger 

Chemie 
Joyce.deboeck@student.odisee.be

Logo ASR

Siebe Van de Voorde

Opleidingsvertegenwoordiger 

Elektronica-ICT
Siebe.vandevoorde@student.odisee.be

Logo ASR

Ward Janssens

Opleidingsvertegenwoordiger 

Energietechnologie
Ward.janssens@student.odisee.be

Logo ASR

Julie Geerinck

Opleidingsvertegenwoordiger 

Ontwerp- en Productietechnologie 
Julie.geerinck@student.odisee.be

Logo ASR

Olivia Derbaix

Opleidingsvertegenwoordiger 

Voedings- en Dieetkunde
Olivia.derbaix@student.odisee.be

Logo ASR

Thomas Van Der Straeten

Opleidingsvertegenwoordiger 

Agro- en biotechnologie
Thomas.vanderstraeten@student.odisee.be

Logo ASR

Elise Harman

Opleidingsvertegenwoordiger 

LagerOnderwijs 
Elise.harman@student.odisee.be

Logo ASR

Jonathan Van Hemelrijk

Opleidingsvertegenwoordiger 

Secundair onderwijs
Jonathan.vanhemelrijk@student.odisee.be

Logo ASR

Robbe Van Leemput

Opleidingsvertegenwoordiger 

Verpleegkunde
Robbe.vanleemput@student.odisee.be

/
/

Meer info over de Algemene Vergadering (AV)

De AV bestaat uit de leden van het Dagelijks Bestuur en alle verkozen Studentenvertegenwoordigers van alle opleidingen over alle campussen. Ze vergadert minimaal vijf keer per academiejaar. Per semester vinden er minstens twee gewone vergaderingen plaats. In mei is er een bijzondere kiesvergadering.

De Algemene vergadering is verantwoordelijk voor de kiesprocedure, het mandateren van Studentenvertegenwoordigers voor de verschillende mandaten en het uittekenen van de beleidsprincipes. 

Beslissingen worden genomen bij een gewone meerderheid. Beslissingen die enkel te maken hebben met een van beide fracties worden genomen door de studenten van de respectievelijke fractie. Voor aanpassingen aan het werkingsreglement, het kiesreglement of het participatiereglement is er een drievierdemeerderheid nodig. De definitieve uitsluiting van een lid vereist ook een drievierdemeerderheid.