Kwaliteitszorg goes digital: focusgesprekken op afstand

Hoe kan je kwaliteitszorginitiatieven ook vanop afstand laten plaatsvinden? Is interactie niet net een heel belangrijk aspect van het bouwen aan kwaliteit? Of zijn er misschien ook voordelen aan het werken op afstand verbonden? Met deze vragen worstelden we bij het doorlopen van de Verkennende stap in de VARiOSO-cyclus.

Een focusgesprek op afstand is daarom geen afstandelijk gesprek

Op het eind van het academiejaar 2019-2020 stonden enkele focusgesprekken met studenten op de planning. De opleidingen biomedische laboratoriumtechnologie, orthopedagogie en bouw gingen na welke opportuniteiten er volgens afstuderende studenten nog liggen binnen hun curriculum. Omwille van de coronacrisis voerden we deze gesprekken voor het eerst via Microsoft Teams in plaats van in een kringgesprek op de campus. Wat bleek? Studenten logden met plezier een (half)uurtje in om hun mening te geven, alwaar de verplaatsing naar de campus dikwijls als een extra drempel gold. Als gespreksleider hebben we eveneens de voordelen van plaats- en tijdsonafhankelijk werken ontdekt.

Discussie- en mindmap

Om de input te verzamelen, werken we met een mindmaptechniek via het online platform Mindmeister. Studenten kunnen via een link gemakkelijk deelnemen en hun mening posten bij onze vier centrale vragen. We peilden naar:

  • keuzemogelijkheden in het programma
  • kansen om zelf verantwoordelijkheid op te nemen in het programma
  • de hoeveelheid realistische praktijksituaties
  • de kwaliteit van de evaluatiemomenten.

Alle deelnemers aan het gesprek kunnen simultaan de mindmap invullen, waardoor er ook kruisbestuiving tussen ideeën ontstaat. Zo kunnen er ook tegengestelde meningen heersen over een bepaald onderwerp. In een afsluitende discussieronde vatten we de grote lijnen samen.

Welke inzichten kregen we mee?

Alle studenten pleitten voor het behoud van de lesopnames die specifiek door de coronaomstandigheden in het leven zijn geroepen. Het is handig om moeilijkere stukken leerstof te kunnen herbekijken. Inhoudelijk gaven we volgende werkpunten door aan de opleidingen:

  • Studenten biomedische laboratoriumtechnologie zijn vragende partij om meer automatisatie in het curriculum aan bod te laten komen.
  • Studenten orthopedagogie gaven aan dat ze nu vooral werken rond kinderen met een beperking. Ze zouden graag ook andere doelgroepen zoals straatkinderen of kinderen met verslavingsproblemen binnen een schoolpraktijkcontext kunnen helpen.
  • Studenten uit de opleiding bouw gaven aan dat er een onderscheid is tussen het aantal stagedagen afhankelijk of men de opleiding volledig in Vlaanderen volgt, dan wel een Erasmus-uitwisseling inplant. In het laatste geval is er een significant groter aantal stagedagen voorzien.

We sloten onze focusgesprekken af met de vraag of de studenten hun opleiding en de instelling zouden aanraden aan vrienden en familie. Tot ons genoegen werd deze vraag door iedereen positief beantwoord.