Terug naar overzicht

Opleiding Postgraduaat Adventure education

inschrijven

Postgraduaat

Sociaal-agogisch werk

schrijf je in!

Geef impuls aan persoonlijke groei en groepsontwikkeling

Adventure education zet avontuurlijke buitenactiviteiten in om een impuls te geven aan persoonlijke groei en groepsontwikkeling. Sleutelelementen daarin zijn een authentieke ervaring en het samenspel van outdoor-activiteiten, de natuurlijke omgeving en de omgang met de groep. In het postgraduaat Adventure education leer je die sleutelelementen hanteren. Dit postgraduaat is een samenwerking tussen Odisee, Outward Bound België en vzw Nature.

Kies een persoonlijk leertraject

De persoonlijke interventiekracht van de begeleid(st)er is een belangrijke hefboom voor professionele effectiviteit. De leergroep biedt je dan weer de mogelijkheid om een beter zicht te krijgen op je eigen kwaliteiten en ontwikkelthema’s. Je verwerft inzicht in de dynamiek van leren en ontwikkelen. Je leert die dynamiek zelf mee vorm geven. De combinatie van bewuste ervaring en aansluitende begrippenkaders opent mogelijkheden voor ondersteuning.

Iets voor jou?

Het postgraduaat is bestemd voor professionals met drie à vijf jaar ervaring in een breed (ped)agogisch kader: vorming en opleiding, de socio-culturele sector, onderwijs, hulpverlening, een orthopedagogische setting, de bijzondere jeugdzorg, gezondheidswerk, de politionele of justitiële wereld... of adventure education. We richten ons tot mensen die hun opleidings- of begeleidingspraktijk verder willen professionaliseren of een impuls willen geven in de richting van ervaringsleren. De opleiding richt zich niet op het verwerven van sporttechnische vaardigheden.

A little help?

Vraag individuele begeleiding voor een goede studieplanning

STUDIEBEGELEIDING

Meer weten?

Infomomenten
Go international

Odisee goes international

Studeren, stage lopen of deelnemen aan projecten over de grens

GO INTERNATIONAL