Info op maat

ik ben ... ik zoek

Odisee als partner voor je bedrijf of organisatie

Slim samenwerken loont

Samenwerken met Odisee kan nuttig zijn voor uw organisatie of onderneming. De samenwerking is een win-winsituatie. De studenten, docenten en onderzoekers van Odisee houden voeling met het werkveld terwijl uw organisatie beloftevolle studenten ontmoet.

6
manieren van samenwerken
1
Uw vacatures bekendmaken bij Odisee-studenten en alumni

Via verschillende kanalen kunt u onze studenten en afgestudeerden bereiken en hen informeren over jobaanbiedingen, stages, studentenarbeid en vrijwilligerswerk. Via de online vacaturedatabank kunt u interessante vacatures doorgeven. 

Op zoek naar talentvolle starters?

Surf naar de website van de jobservice en geef uw vacature in.

2
Uw bedrijf voorstellen aan onze studenten tijdens de jobbeurs

Als bedrijf kunt u onze afstuderende studenten ontmoeten op de jaarlijkse jobbeurzen in Brussel en Gent.

 

Jobbeurs Brussel

Contacteer Nathalie Jans

nathalie.jans@kuleuven.be

Jobbeurs Gent

Contacteer Griet Maes

griet.maes@odisee.be
09 265 86 10.

3
Een samenwerking aangaan met onze onderzoekers

Het onderzoek aan Odisee heeft als doel om concrete oplossingen te zoeken voor actuele problemen uit het werkveld, gerelateerd aan de opleidingen bij Odisee. Daarvoor werken de opleidingen bij Odisee nauw samen met diverse partners uit het werkveld en de wetenschappelijke wereld zowel voor, tijdens als na het onderzoek.

Succesvol praktijkgericht onderzoek draagt bij tot effectieve innovatie in het werkveld en verstrekt het professionele onderwijs van Odisee.

onze projecten

Projecten

Via onder meer onderzoeksprojecten, stages en bachelorproeven werken we nauw samen met vele partners in het werkveld.

Zo doen studenten ervaring op in een authentieke context en stimuleren we de economische, culturele en sociale ontwikkeling van de regio’s. Door een open en duurzame interactie met het werkveld blijft ons onderwijs afgestemd op de noden van industrie, handel, diensten- en zorgsector.

Onze onder­zoeks­centra

Ontdek ze
4
Investeren in de professionalisering van uw personeel

Odisee is je ideale partner met een uitgebreid opleidingsaanbod aan permanente vorming, gaande van kort- en langlopende opleidingen tot studiedagen en seminaries. Naast de opleidingen in de gespecialiseerde centra voorziet Odisee ook een brede waaier aan bijkomende specifieke opleidingen.

Permanente vorming

Bekijk het aanbod!
5
Onze studenten inzetten binnen een project, stage of proef

Odisee stoomt haar studenten maxi­maal klaar voor de ar­beids­markt door van bij de start in con­tact te staan met authen­tie­ke si­tuaties op de werk­plek. We zijn steeds op zoek naar be­drij­ven en or­ga­ni­sa­ties die een pro­bleem­stel­ling, een pro­ject, een onder­zoeks­vraag, een stage­plaats… willen aan­bieden. Een or­ga­ni­sa­tie of onder­ne­ming doet er haar voor­deel mee om young potentials met open geest en een fris­se blik over de vloer te krijgen. Je wordt begeleid door onze do­cen­ten. Voor stages voorzien wij een duidelijke overeenkomst.

6
U kan te­recht voor ad­vies en con­sul­tan­cy bij on­ze LED's

Via een netwerk van LED's (= Laagdrempelige Expertise- en Dienstverleningscentra) wil de Vlaamse overheid de kennis, expertise en creativiteit van hogescholen vlot ter beschikking stellen van kleine en middelgrote ondernemingen.

Voordelen van LED's

 • gratis voor kleine en middelgrote bedrijven
 • snelle & directe dienstverlening
 • informatie op maat
 • rechtstreeks contact met een expert

Hoe werken LED's?

U zoekt een expert uit een specifiek vakgebied. U contacteert deze rechtstreeks via e-mail of telefoon. Een intakegesprek vertaalt uw probleem in zeer concrete vragen. Tijdens of kort na het gesprek volgt een antwoord op maat. De expert trekt hiervoor gemiddeld een halve dag uit. Kan de expert uw vraag niet snel en eenvoudig beantwoorden? Geen nood! U wordt doorverwezen naar de correcte organisatie of dienstverlener.

LED Logistieke innovatie & Planning

Het LED bundelt bestaande knowhow over logistiek en zijn organisatorische, communicatieve en technologische dimensie. Thema’s zijn bijvoorbeeld incoterms, betalingstechnieken, import/exportverrichtingen, douanereglementering, magazijnreorganisatie, supply chain management…

Voorbeeldvragen:

 • Waarop moet ik letten bij de beveiliging in de logistieke keten?
 • Welke planningsoftware kan ons bedrijf best gebruiken?
 • Welke opvolgingssytemen en mobiele communicatieplatformen kunnen we gebruiken?
 • Hoeveel kassa's moet ik openen om mijn klanten optimaal te bedienen?
 • Hoe maak ik best gebruik van multimodaal transport?
 • Welke is de beste manier van voorraadbeheer voor mijn bedrijf?
 • Hoe kan ik de productielijn efficiënter organiseren?

LED Duurzaam bouwen

Vragen omtrent duurzaam en energiebewust bouwen of verbouwen? De LED Duurzaam Bouwen geeft je advies, wetenschappelijk onderbouwd én met uitgebreide praktijkervaring.

Voorbeeldvragen:

 • Welke maatregelen kan ik nemen om energieverliezen te beperken?
 • Welke duurzame energiebronnen kan ik aanwenden?
 • Hoe kan ik zorgen voor een optimale locatie en inplanting van een gebouw?
 • Wat betekent het E-peil van een gebouw?
 • Hoe voorkom ik dat hemelwater direct terecht komt in de riool?
 • Wie kan me een energieprestatiecertificaat (EPC) bezorgen?

Odisee en Colruyt

Odisee en Robert Half

Odisee en KBC