STUVO+ is er voor jou!

Onze dienst Studentenvoorzieningen helpt je je studie zo vlot mogelijk te laten verlopen. We bieden een uitgebreide en zéér toegankelijke dienstverlening. 

Heb je financiële zorgen, psychologische problemen, wil je op kot gaan, heb je een functiebeperking zoals ADHD of dyslexie of wens je ons vrijetijdsaanbod te ontdekken? Dan zijn wij er voor jou!

Neem contact op en blijf dus niet zitten met je vraag!

Meer weten?

Ga naar stuvoplus.be

Vragen voor studenten of docenten?

Ook zij zijn beschikbaar!

Meer info

Sociale dienst​

Hier kun je terecht met vragen over studietoelage, een voorschot op je studiekosten, kinderbijslag/groeipakket, Vlaams opleidingsverlof...

Studentenbegeleiding

Hier kun je terecht bij psychologische problemen, faalangst, een functiebeperking (ADD, dyslexie…)

Studentenwerking en -activiteiten

Hier ben je welkom met vragen over ons vrijetijdsaanbod sport, cultuur,studentenleven, aanvraag sport- en cultuurstatuut...

Vragen over op kot gaan?