Postgraduaat Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Wil je extra aandacht besteden aan de opvang en opvolging van anderstalige nieuwkomers? Wil je als school een (semi-geïntegreerde) onthaalklas inrichten of wil je de mogelijkheden van je onthaalonderwijs verbreden? Ben je op zoek naar manieren om de taalvaardigheid van nieuwkomers te stimuleren zodat ze vlotter aansluiting vinden bij hun medeleerlingen, de klas, de school en de bredere gemeenschap? Dan is deze opleiding iets voor jou!

In dit postgraduaat reiken we bouwstenen en praktische handvatten aan voor scholen die het onthaal van anderstalige nieuwkomers kwalitatief willen uitbouwen.

Het postgraduaat werd jammer genoeg GEANNULEERD.

 

Postgraduaat Onthaalonderwijs
Programma

Iets voor jou?

Deze opleiding richt zich tot klas-, zorg- en onthaalleerkrachten, zorgcoördinatoren, … uit het basis- en secundair onderwijs.

Ervaring met anderstalige nieuwkomers is geen vereiste.

Opbouw

Het programma omvat 20 studiepunten en is opgebouwd uit 6 opleidingsonderdelen.

 1. Onthaalonderwijs van anderstalige nieuwkomers
 2. Bouwstenen van een krachtige leeromgeving 
 3. Didactische werkvormen, materialen en leerstrategieën
 4. Alfabetiseren 
 5. Evalueren en rapporteren
 6. Praktijkcomponent

Onthaalonderwijs van anderstalige nieuwkomers?

Vanuit een persoonlijke getuigenis en een bezoek aan een asielcentrum verkennen we de beginsituatie van anderstalige nieuwkomers. Wat is hun verhaal, wat zijn hun noden, ...? Welke organisaties zijn betrokken bij de opvang van anderstalige nieuwkomers? Hoe organiseren we onthaalonderwijs? Wat is het wettelijke kader? Hoe bepalen we de beginsituatie van een nieuwkomer? Welke doelen streven we na? We verkennen ontwikkelingsdoelen, leerplannen en eindtermen. We staan stil bij de voorwaarden voor een succesvol taalverwervingsproces. We gaan ook dieper in op het verband tussen meertaligheid en emoties.

Bouwstenen van een krachtige leeromgeving

We focussen eerst en vooral op het belang van een positief en veilig klas- en schoolklimaat en hoe je dit in je klas- en schoolstructuur kan implementeren. Daarnaast zoomen we in op de ontwikkeling van talige en sociale competenties. We onderzoeken betekenisvolle taaltaken. Welke opdrachten zijn al dan niet geschikt voor het onthaalonderwijs? Welke vragen kun je wel of niet stellen? Je leert hands-on hoe je taaltaken opstelt en verwachtingen expliciteert. Ten slotte focussen we op de ondersteunende rol van de leerkracht met aandacht voor kwaliteitsvolle interactie

Didactische werkvormen, materialen en leerstrategieën

We maken kennis met en ontdekken verschillende didactische werkvormen, materialen en methodes die de klaspraktijk
kunnen verrijken. Welke methodieken kunnen we
inzetten om nieuwkomers te ondersteunen?
Hoe kunnen we differentiëren in de beschikbare
materialen?
Hoe bouwen we een doelgerichte
lessenreeks op?

Alfabetiseren

Hoe begeleid je kinderen die nauwelijks kunnen lezen of schrijven? Hoe kun je omgaan met kinderen die een ander schrift beheersen? Op welke manier kun je niet- of anders gealfabetiseerde leerlingen ondersteunen? We ontdekken verschillende manieren om geletterdheid te bevorderen. Zo leer je een alfabetiseringstraject opbouwen.

Evalueren en rapporteren

We gaan dieper in op doelgericht en handelingsgericht werken. Hoe brengen we het leerproces in kaart? Moeten we toetsen afnemen? Moeten we een rapport maken? Je leert een handelingsplan opstellen, doelen formuleren,  materialen en werkvormen selecteren om je doelen te bereiken. Je leert verschillende competenties breed evalueren en hierover rapporteren naar verschillende partijen (kind, ouders, andere leerkrachten, CLB,…)

Praktijkcomponent

De stage omvat:

 • een participerende observatiestage (9 uur)
 • een actieve stage (9 uur): onder begeleiding van de coaches werk je een thematisch miniproject uit.
PG OKAN

Praktijkgerichte opleiding

Tijdens deze opleiding doe je veel meer dan enkel les volgen. Het praktische luik van de opleiding bestaat uit 18 uur stage in een praktijkschool naar keuze of in één van de door ons geselecteerde stageplaatsen (Aalst, Brussel of Gent).

Docenten

Jona Hebbrecht is docent taaldidactiek, taalcoach en ankerpersoon taalbeleid van de Bacheloropleiding Lager onderwijs van de Odisee hogeschool, campus Brussel.

Goedroen van Lunenburg is pedagogisch adviseur OVSG.

Daarnaast nodigen we verschillende gastsprekers uit die vanuit hun expertise hun verhaal komen vertellen.

Praktische info op een rijtje

Hier vind je alle praktische info m.b.t. het postgraduaat.

 • Waar?

  Het postgraduaat vindt plaats op Odisee - Campus Brussel, Warmoesberg 26 te 1000 Brussel.

 • Wanneer?

  Dit postgraduaat werd jammer genoeg GEANNULEERD.

 • Studiegeld

  Het inschrijvingsgeld voor academiejaar 2021-2022 bedraagt € 1.100.

 • Evaluatie en getuigschrift

  Je wordt geëvalueerd aan de hand van een portfolio waarin je al je leerervaringen samenbrengt, zowel vanuit de lessen als vanuit de stage.

  Als je slaagt voor het postgraduaat, ontvang je een postgraduaatgetuigschrift.

 • Betaald educatief verlof (Brussels Hoofdstedelijk gewest)

  De erkenning voor Betaald educatief verlof (Brussels Hoofdstedelijk gewest) werd aangevraagd.

  Vorig academiejaar gaf het postgraduaat recht op 45 uren.

Overtuigd? Of toch nog iets meer info nodig?

Dit postgraduaat is echt iets voor mij!

Ben je ervan overtuigd dat dit het postgraduaat is dat je zoekt? Dan kan je meteen inschrijven!

Meisje - luisterend naar muziek