Digital Business Transformation

In deze opleiding zoomen we in op de uitdagingen en opportuniteiten van de digitale disruptie, bieden we een overzicht van inspirerende technologieën en reiken we handvaten aan voor de transformatie van onze bedrijfsmodellen en –processen en van onze organisatiecultuur.

Deze opleiding wordt georganiseerd door EMS (EHSAL Management School), een samenwerking tussen de Odisee Hogeschool en KU Leuven.

EMS-digital business transformation