Hoe omgaan met verhalen en kwetsbaarheden van vluchtelingenkinderen?

Baloena, een muzisch en poëtisch prentenboek voor kinderen van 4 tot 10 jaar, vertelt het verhaal van een (levensecht) Afghaans gezin in de stad.

Younes, Samir en Hosna, afkomstig uit Afghanistan, zijn hun kostbare bal verloren en gaan moedig op zoek.

Een verhaal over veerkracht en verlies bij vluchtelingenkinderen.

Baloena
Hoe omgaan met verhalen en kwetsbaarheden van vluchtelingenkinderen?

Iets voor jou?

Leerkrachten, begeleiders, opvoeders van kinderen van 4 tot 10 jaar (of die mentale leeftijd) die op zoek zijn naar intercultureel (meertalig) lesmateriaal. Ook leerkrachten van OKAN klassen zijn welkom (leeftijd van 12 tot 14 jaar). 

Het boek 'Baloena'

Door dit muzisch en poëtisch boek kunnen kinderen heel wat beleven. De voorstelling van het gezin voert kinderen meteen naar de ‘grote’ wereld.

Het voorlezen of zelf lezen (vanaf het derde leerjaar) er van is plezierig, door de meertalige tekst, de raps, het Baloenalied (met muziekale begeleiding) en krachtige fantasie.

Maar er is meer dan dat: het verhaal fungeert als het ware als kapstok om de diversiteit van de eigen groep zichtbaar en bespreekbaar te maken. Dit komt niet alleen de vluchtelingenkinderen ten goede maar sensibiliseert ook de hele groep.

Docente

Brigitte Puissant, docente met rustpensioen en auteur, komt al 40! jaar in gezinnen met een migratieachtergrond en vertrekt vanuit hun belevingswereld om verhalen over hen te schrijven. Ze is geraakt door hun kwetsbaarheid én rijkdom en vertelt spontaan over het gevoelig omgaan met trauma en veerkracht. Dankzij haar ervaringen in de lerarenopleiding reikt ze begeleiders een waaier van didactische en creatieve suggesties aan.

Brigitte is ervan overtuigd (en onderzoek toont het ook aan) dat kinderen openbloeien als hun leefwereld serieus wordt genomen. Als je deze workshop volgt, heb je meteen hulpmiddelen in de hand om dit effectief toe te passen met je groep of klas!

Werkwijze

Interactief college via zoekopdrachten en vraaggesprek.
Toegang tot internet via laptop of tablet is noodzakelijk.

Vluchtelingenkinderen

Overtuigd? En blijf je graag op de hoogte van onze vormingen?

Meisje - luisterend naar muziek