Kaatje Klank - Aanbod op maat

Wil je meer weten over hoe je met klanken en letters aan de slag kan, van de eerste tot en met de derde kleuterklas?

Wil je weten welke activiteiten en spelletjes echt effectief zijn en welke niet?

Wil je weten waarom klankbewustzijn en spontaan schrijven zo belangrijk zijn in de kleuterklas?

Vraag je je af hoe je het klank- en letterverhaal speels en boeiend kan aanbrengen, zodat je ook taalzwakkere kleuters kan motiveren en stimuleren?

En: wil je kennis maken met de lieveling van alle kleuters, handpop Kaatje Klank?

Dan is deze navorming over 'Kaatje Klank' iets voor jou!

Kaatje Klank 1

Kaatje Klank?

De taaleducatieve en methode-onafhankelijke didactiek 'Kaatje Klank' stimuleert op een speelse en doelgerichte manier de voorbereidende technische leesvaardigheden van kleuters. Samen met Kaatje Klank en haar vriendjes, beleven de kleuters allerlei spannende klank- en letteravonturen en oefenen ze speels én de klankletterkoppeling én die auditieve klankbewustzijnsvaardigheden die van belang zijn om te leren lezen.

Kaatje Klank hanteert een systematische aanpak, met een leerlijn van de eerste tot de derde kleuterklas.

Ze houdt bovendien rekening met de belangrijke rol die articulatie en executieve functies in deze eerste stapjes in het leesproces spelen. 

Kaatje Klank werd uitgewerkt en uitgetest in diverse klascontexten in het kader van de PWO-onderzoeksprojecten ‘Spreken verfijnen in de kleuterklas1’ en ‘Klank Klaar voor de leesstart2’, gefinancierd door Odisee en in samenwerking met KU Leuven1, VUB2  en Onderwijscentrum Brussel2.

Iets voor jou?

De navorming is bestemd voor kleuteronderwijzers (van eerste tot derde kleuterklas), zorgondersteuners, zorgcoördinatoren, directies en leerkrachten van het eerste leerjaar. Ook schoolnabije medewerkers (pedagogisch begeleiders, CLB-medewerkers, andere onderwijsondersteunende diensten) zijn welkom!

Programma

Tijdens de navorming verkennen we met een kookmetafoor de wetenschappelijke achtergrond en de didactische principes die aan de grondslag liggen van Kaatje Klank. We krijgen inzicht in de meest effectieve activiteiten om aan klankbewustzijn en andere voorbereidende technische leesvaardigheden te werken én bekwamen ons ook in het stapsgewijs begeleiden van deze activiteiten. We besteden hierbij speciale aandacht aan de begeleiding van kleuters met een verhoogd risico op leesproblemen.

 

 

Kaatje Klank - Aanbod op maat

Aanbod op maat

Je kan kiezen uit 3 verschillende mogelijkheden:

 • Navorming van 2 uur
 • Navorming van een halve dag (3 uur)
 • Navorming van twee halve dagen (6 uur)

Navorming van 2 uur

De deelnemers:

 • komen te weten wat klankbewustzijn, letterkennis, letter-tekenkoppeling en spontaan schrijven inhouden en waarom deze belangrijk zijn voor de latere leesvaardigheden;
 • ontdekken welke klankbewustzijnstaakjes ertoe doen in het kleuteronderwijs;
 • krijgen inspiratie om rond klankbewustzijn, letterkennis, letter-tekenkoppeling en spontaan schrijven te werken in het kleuteronderwijs.

Navorming van een halve dag (3 uur)

De deelnemers:

 • komen te weten wat klankbewustzijn, letterkennis, letter-tekenkoppeling en spontaan schrijven is en waarom dit belangrijk is;
 • ontdekken welke klankbewustzijnstaakjes ertoe doen in het kleuteronderwijs;
 • krijgen inspiratie om rond klankbewustzijn, letterkennis, letter-tekenkoppeling en spontaan schrijven te werken in het kleuteronderwijs;
 • ontdekken hoe ze kleuters stapsgewijs en doelgericht kunnen begeleiden tijdens klank- en letteractiviteiten;
 • maken kennis met de didactiek, de website en de materialen rond handpop Kaatje Klank en de kindvriendelijke avonturen die ze beleeft.

Navorming van twee halve dagen (6 uur)

Dag 1 (3 uur)

De deelnemers:

 • komen te weten wat klankbewustzijn, letterkennis, letter-tekenkoppeling en spontaan schrijven is en waarom dit belangrijk is;
 • ontdekken welke klankbewustzijnstaakjes ertoe doen in het kleuteronderwijs;
 • krijgen inspiratie en materialen om rond klankbewustzijn, letterkennis, letter-tekenkoppeling en spontaan schrijven te werken in het kleuteronderwijs;
 • ontdekken hoe ze kleuters stapsgewijs en doelgericht kunnen begeleiden tijdens klank- en letteractiviteiten;
 • maken uitgebreid kennis met de didactiek, de website en de materialen rond handpop Kaatje Klank en de kindvriendelijke avonturen die ze beleeft.

 

 

Minstens 2 tot 3 weken tussen beide sessies

De deelnemers:

 • proberen enkele activiteiten uit in de eigen klaspraktijk met aangereikte materialen van de lesgevers.

Dag 2 (3 uur)

De deelnemers:

 • reflecteren met behulp van de docent over de try-out in de eigen klaspraktijk;
 • krijgen inzicht in de leerlijn ‘voorbereidende technische leesvaardigheden’ van de jongste tot de oudste kleuters.
Kaatje