Onbegrepen gedrag bij personen met dementie

De kracht van behoeftengebaseerde zorg, van situatie tot inspiratie.

Bijna elke persoon met dementie krijgt vroeg of laat te maken met gedragsveranderingen.
Veranderend gedrag is een complex gegeven en soms moeilijk te begrijpen.
Het omgaan met onbegrepen gedrag in de zorg voor bewoners in woonzorgcentra is pittig.

Deze studiedag ontrafelt op een boeiende en interactieve manier de complexiteit van onbegrepen gedrag.

Een must-know voor elke medewerker in de zorg voor ouderen!

Onbegrepen gedrag bij personen met dementie
Onbegrepen gedrag bij personen met dementie

Iets voor jou?

De studiedag richt zich naar medewerkers in de zorg voor ouderen.

Onvervulde basisbehoeften leiden tot onbegrepen gedrag

We ervaren als mens zes basisbehoeften: veiligheid, continuïteit, van betekenis zijn, een doel hebben, erbij horen en iets willen bereiken. Het vervullen van deze behoeften zorgt voor kwaliteitsvol en waarde(n)vol leven.

Mensen met dementie hebben het moeilijk met spreken en het gebruik van taal waardoor het onder woorden brengen van behoeften, wensen (wat er écht toe doet) niet goed meer lukt. Ze gaan zich anders beginnen gedragen.

Gedrag kan bij een persoon met dementie op verschillende manieren veranderen. Sommige personen worden angstig of hebben nergens zin in. Anderen worden juist boos.
Bijna elke persoon met dementie krijgt vroeg of laat te maken met gedragsveranderingen. Wanneer tevergeefs gezocht is naar een aanpak om het gedrag van agitatie en agressie te verminderen, groeit bij zorgverleners een gevoel van hopeloosheid.

Medicatie (o.a. antipsychotica), persoonsondermijnende reacties of doorverwijzingen naar meer gespecialiseerde afdelingen worden vanuit dit gevoel nog te vaak gekozen als antwoord. Allicht voelen ze zich niet goed bij deze keuze maar ontbreekt het hen aan begeleiding bij de analyse van het gedrag en het zoeken naar alternatieven.

Behoeftengebaseerde zorg

Het onderzoeksteam Odette (een realisatie van Odisee Hogeschool in co-creatie met het expertisecentrum dementie Vlaanderen en tal van woonzorgcentra) ontwikkelde de voorbije jaren een methode voor behoeften gebaseerde zorg.

De methode, die zorgverleners ondersteunt in het begrijpen van veranderend gedrag en het zoeken naar niet-medicamenteuze mogelijkheden, bevat drie kernelementen:

 1. Het analyseren van het gedrag van de bewoner volgens de ABC-methodiek
 2. Herkennen van de onderliggende basisbehoefte
 3. Uitvoeren van een niet-medicamenteuze behandeling, afgestemd op de voorkeuren en gewoonten van de bewoner

Een eerste pilootstudie toonde veelbelovende resultaten!

1 op 4 personen met dementie vertoonde na 2 weken geen symptomen van agitatie of agressie meer en het aantal personen met symptomen van depressie daalde met 12%.

Dementie1

Inspirerende studiedag

In deze studiedag ontrafelen Katrin Gillis, Hilde Lahaye en Marianne De Witte op een boeiende en interactieve manier de complexiteit van onbegrepen gedrag.

Ze brengen in beeld wat speelt voorbij het zichtbare en tastbare.
Hierbij focussen ze niet enkel op onbegrepen gedrag van bewoners, maar verschaffen ze ook inzicht in het gedrag van zorgverleners.

Aan de hand van verhalen inspireren ze en bieden ze sleutels die leiden tot begrip van het veranderend gedrag en tot afstemming van zorg en activiteiten op het individu.

Programma

9.00 – 9.10 uur: Verwelkoming

9.10 – 10.15 uur: De relatie tussen het brein en gedrag. Een kader voor universele basisbehoeften

10.30 – 12.00 uur: Tegemoetkomen aan basisbehoeften: bewuster inzetten op activiteiten.

12.00 – 13.00 uur: Pauze

13.00 – 14.00 uur: Emoties als boodschapper en beïnvloeder van gedrag

14.15 – 16.00 uur: Sleutels tot het begrijpen van gedrag

16.00 – 16.30 uur: Reflectie en afsluiting

 

 

Sprekers

Katrin Gillis is verpleegkundige gespecialiseerd in neurologische zorg, in het bijzonder voor patiënten met een acuut hersenletsel, personen met verminderd bewustzijn en personen met dementie. Ze is co-auteur van het boek Brein & zorg en deelt daarnaast haar inzichten via praktijkgerichte lezingen en vormingen in basis- en vervolgopleidingen voor zorgverleners.

Hilde Lahaye is psycholoog en volgde verschillende opleidingen rond werken met het levensverhaal en de opleiding referentiepersoon dementie. Als psycholoog is ze werkzaam in woonzorgcentrum Heilig Hart te Sint-Niklaas.

Marianne De Witte is lopopediste. Jaren gaf ze therapie aan mensen van alle leeftijden. Sinds 2012 werkt ze voltijds in de ouderenzorg. Ze begeleidt en faciliteert projecten. Ze is inspirerend coach, referent dementie en referent ethiek in de ouderenzorg.

Praktische info op een rijtje

Hier vind je alle praktische informatie m.b.t. de studiedag.

 • Waar?

  De studiedag vindt plaats op Odisee - Campus Sint-Niklaas, Hospitaalstraat 23 te 9100 Sint-Niklaas.

 • Wanneer?

  De studiedag wordt tweemaal ingericht: 15 februari of 24 mei 2022, telkens van 9.00 tot 16.30 uur.

  Het aantal plaatsen is beperkt, dus wees er tijdig bij!

   

 • Studiegeld

  Het studiegeld van de studiedag bedraagt € 120.

 • Attest

  Na afloop van de studiedag en na betaling ontvang je een attest van deelname. Dit attest is geldig in het kader van het behoud van de bijzondere beroepsbekwaamheid of -titel in de geriatrie.

   

Overtuigd? Of toch nog iets meer info nodig?

Meisje - luisterend naar muziek