Stimuleer de executieve functies van jouw kleuters - Aanbod op maat

Executieve functies (EF) zijn de controlefuncties in je hersenen die je gedachten, emoties en gedrag sturen. Het vermogen om na te denken voor je iets zegt of doet, je te concentreren op een taak en je niet te laten afleiden, de vaardigheid om informatie in het geheugen te houden bij het uitvoeren van complexe taken,… allemaal vaardigheden die we dagelijks nodig hebben, maar toch niet vanzelfsprekend zijn voor kinderen.

Wanneer jij als leerkracht je EF-bril opzet, kan jij je steentje bijdragen om deze vaardigheden te stimuleren bij de kinderen!

Een vorming op maat van je school aanvragen is niet meer mogelijk voor schooljaar 2022-2023, we leggen graag een datum vast in schooljaar 2023-2024.

EF-bril
Stimuleer de executieve functies van jouw kleuters

Iets voor jou?

Aanbod voor volledige kleuterschoolteams, inclusief bewegingsleerkracht, zorgleerkrachten, zorgcoördinator en directie. De leerkrachten van het eerste leerjaar kunnen zeker ook aansluiten.

Programma en doel van de navorming

Doorheen de sessies leren we onze EF-bril op te zetten. Je EF-bril opzetten is niet zozeer volledig andere dingen doen in de klas, maar veeleer bewust dingen een tikkeltje anders doen.

Je krijgt een beeld van wat EF-functies zijn en waarom deze belangrijk zijn. Je leert verschillen op te merken tussen hun kinderen op vlak van de ontwikkeling van EF- functies. Je ontdekt hoe je kinderen met EF-problemen doelgericht kan begeleiden en feedback kan geven in de klas of op school. Je komt te weten welke EF-activiteiten ertoe doen. Je krijgt inspiratie om rond EF te werken in klas- en bewegingsactiviteiten. 

Docenten

Sanne Feryn is kleuteronderwijzeres, docent en praktijkonderzoeker in de bacheloropleiding kleuteronderwijs van Odisee - Campus Aalst.

Joke Grimmonprez is kleuteronderwijzeres, praktijkpedagoog en docent in de bacheloropleiding Kleuteronderwijs van Odisee - Campus Aalst.

Samenwerking

Stad Aalst, hogeschool Odisee en KU Leuven sloegen de handen in elkaar om een begeleidingstraject voor kleuterleerkrachten te ontwikkelen om de zelfsturende vaardigheden (executieve functies) van kleuters, ook zij die opgroeien in een kwetsbaar gezin, te versterken. Dit project kreeg de naam “Zet je EF-bril op”.

In het vervolgproject ‘Zet je EF-bril op+’ verbreden we de eerder ontwikkelde methode zodat die geïmplementeerd kan worden binnen de zorgwerking van het kleuteronderwijs, initiatieven met (anderstalige) ouders, voorschoolse kinderopvang en lager onderwijs. Zo proberen we het preventief effect van de bestaande methode verder te versterken door ook een intensiever traject uit te werken voor de meest kwetsbare kinderen en hun ouders te betrekken.

Programma op maat

Het standaard aanbod bestaat uit 1 pedagogische studiedag van 2 dagdelen (6 uur).

Indien gewenst kan er aanvullend een coachingssessie ingepland worden. Onze expert demonstreert dan in jouw klas en coacht je om zelf aan de slag te gaan met deze technieken en nieuwe inzichten.

Een vorming op maat van je school aanvragen is niet meer mogelijk voor schooljaar 2022-2023, we leggen graag een datum vast in schooljaar 2023-2024.

Kleuteronderwijs

Je kan kiezen uit 2 trajecten:
 

 • 1 pedagogische studiedag (bestaande uit 2 dagdelen)
  • ​Honorarium docent: € 780 (€ 390/dagdeel * 2 dagdelen)
  • Dossierkost: € 200
  • Verplaatsingsvergoeding docent (n.v.t. bij online aanbod)
 • 1 pedagogische studiedag (bestaande uit 2 dagdelen) aangevuld met 1 dagdeel coaching:
  • Honorarium docent: € 1.370 (€ 390/dagdeel * 2 + € 590 dagdeel coaching)
  • Dossierkost: € 200
  • Verplaatsingsvergoeding docent (n.v.t. bij online aanbod)

 

De vermelde prijzen zijn voor groepen van maximum 20 deelnemers. Indien de groep groter is dan 20 deelnemers, schakelen wij een extra docent in (€ 390/dagdeel/docent).

Indien u kiest voor de eigen locatie wordt de verplaatsingsvergoeding van de docent aangerekend (€ 0,4170/km).

Odisee engageert zich om vormingen op maat aan te bieden binnen de regio’s van de eigen campussen (Aalst, Brussel, Sint-Niklaas en Gent). Voor scholen die buiten deze regio’s gelegen zijn, vragen we om een opleiding te volgen op één van de Odisee-campussen naar keuze of te kiezen voor een online traject.

Overtuigd? Of toch nog iets meer info nodig?

Deze opleiding op maat is echt iets voor mijn team!

Ben je ervan overtuigd dat dit de navorming is die je zoekt? Vraag dan vlug een offerte aan via onderstaande link.

Meisje - luisterend naar muziek