Voorafgaande zorgplanning in woonzorgcentra

Voorafgaande zorgplanning (VZP) krijgt steeds meer een vaste plaats binnen de woonzorgcentra.

Zorgverleners erkennen het belang ervan maar uit onderzoek blijkt dat slechts weinigen ook effectief VZP-gesprekken voeren.
Gebrek aan tijd, training en ervaring worden als voornaamste belemmeringen aangehaald.

Onze trainingssessies in een gesimuleerde context leren je VZP in de praktijk bespreekbaar te maken. Na afloop kan je met meer vaardigheden en toegenomen zelfzekerheid het gesprek met de bewoner voeren. We hebben ook ruim aandacht voor de belangrijke rol van mantelzorgers binnen het proces van VZP.

Voorafgaande zorgplanning
Voorafgaande zorgplanning in de woonzorgcentra

Iets voor jou?

Deze navorming is bestemd voor verpleegkundigen (HBO-5 en bachelors) die tewerkgesteld zijn in woonzorgcentra.

Aanpak

Elke trainingssessie duurt 4 uur en omvat simulaties van verschillende scenario’s tussen bewoner en zorgverlener. Na een uitgebreide introductie en observatie oefen je via verschillende scenario’s op de gespreksvaardigheden. Elk scenario wordt afgesloten met een debriefing. 

De trainingssessies zijn zeer praktijkgericht en daarom werken we in kleine groepjes van minimum 4 tot maximum 6 personen per sessie. 

Onderzoeksproject

Deze trainingssessies zijn ontwikkeld in het kader van een onderzoeksproject van Odisee hogeschool 'voorafgaande zorgplanning' (2018-2019) met steun van de Koning Boudewijnstichting en in partnerschap met W.E.M.M.E.L

Onderzoekers: Wouter Coussement, Kathy Pletinckx, Wim Peersman en Diete Humblet.

Programma

8u30-9u45: Introductie
9u45-10u00:  Scenario 1
10u00-10u15: Reflectiemoment
10u15-10u30: Scenario 2
10u30-10u45: Reflectiemoment

15 minuten pauze

1100u-11u30: Scenario 3
11u15-11u30: Reflectiemoment
11u30-11u45: Scenario 4
11u45-12u00: Reflectiemoment
12u00-12u30: Debriefing en afsluiting

Ouderenzorg

Overtuigd? Of toch nog iets meer informatie nodig?