Studeren als werkzoekende

Als je ingeschreven bent als werkzoekende en je voldoet aan een aantal voorwaarden, kan je studeren met behoud van je werkloosheidsuitkering zonder beschikbaar te moeten zijn voor de arbeidsmarkt. Alle studies hoger onderwijs komen hiervoor in aanmerking en de voorwaarden zijn onder andere afhankelijk van wanneer en welke voorgaande studies je beëindigde en van je studieprogramma.

Kom ik in aanmerking?

In bepaalde situaties, bijvoorbeeld als je voor minder dan 27 studiepunten bent ingeschreven, de lessen hoofdzakelijk na 17 uur en/of op zaterdag plaatsvinden, je bent ingeschreven met een examencontract … mag je zonder toelating van VDAB/Actiris of Le Forem studeren, op voorwaarde dat je beschikbaar blijft voor de arbeidsmarkt. Je kan hiervoor dus geen vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt aanvragen. In de andere gevallen, moet je eerst een vrijstelling bij VDAB/Actiris of Le Forem aanvragen.

Man met grijs hemd die voor zich uit staart
Informeer je goed

Een antwoord op jouw concrete vragen

  • Kom jij in aanmerking?

    Bekijk hier of je in aanmerking komt voor een ‘vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt’, hoe en wanneer je deze moet aanvragen, welke de erkende en niet-erkende opleidingen zijn (dit wijzigt jaarlijks) en wat je moet doen in geval van een weigering van een aanvraag.

  • Het bedrag kan wijzigen

    Hou er rekening mee dat het bedrag van je werkloosheidsuitkering tijdens je studieloopbaan kan wijzigen. Meer informatie hierover vind je terug op de websites van de RVA en VDAB.

  • Bijklussen als vrijwilliger

    Als je als werkloze wil bijklussen als vrijwilliger moet je meestal een aangifte doen bij RVA van je vrijwilligerswerk en de goedkeuring vragen van RVA. Doe je dat niet, dan kun je gesanctioneerd worden.