(Praktijk)lector voor de bacheloropleiding Ontwerp- en Productietechnologie en graduaatsopleiding Elektromechanische systemen (a.i.)

Vacature Header

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij: we werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze werkveld- en bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

Referentie 2022-STAT-25
Solliciteren kan tot en met 15 augustus '22

Jouw taakinhoud

 • Als (praktijk)lector verzorg je lesactiviteiten voor studenten in de bacheloropleiding Ontwerp- en productietechnologie en de graduaatsopleiding Elektromechanische systemen;
 •  je coacht de studenten individueel en in groep via ondersteunende leeractiviteiten en reflectieoefeningen gericht op het bereiken van de vooropgestelde leerdoelen van de opleiding en op hun leerbedrijf;
 • begeleid je studenten in het werkplekleren en/of hun stage en bachelorproef: je volgt de studenten op in het verwerven van de beoogde competenties en het ontwikkelen van hun professionelen identiteit en talenten op hun leerbedrijven;
 • onderhoud je nauwe contacten met het werkveld;
 • werk je met de (digitale)platformen en didactische tools die voorhanden zijn binnen Odisee en breid je het aanbod aan leermiddelen verder uit met het oog op de beoogde leerdoelstellingen vanuit de hogeschool en de werkplek.  

Jouw profiel

 • Je gelooft in de visie van Odisee en wil graag mee in ons verhaal stappen.
 • Je bezit een bachelor- of masterdiploma (bij  voorkeur Bachelor Elektromechanica, Ontwerp- en Productietechnologie, Energietechnologie … of Master in de industriële ingenieurswetenschappen afstudeerrichting Industrieel Ontwerpen, Mechanica, Elektromechanica of Elektriciteit).
 • Je hebt een brede interesse in alle domeinen van ontwerp- en productietechnologie en onderhoudstechnieken.
 • Een bewijs van pedagogische bekwaamheid is een pluspunt.

Ons aanbod

 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderwijsomgeving.
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming.
 • De kans om naast het verzorgen van opdrachten in de bacheloropleiding mee de uitbouw van de graduaatsopleidingen en het werkplekleren vorm te geven en uit te rollen in Odisee.
 • Een vervanging vanaf 16 september 2022 als (praktijk)lector ten belope van 65%, opsplitsbaar.
 • Afhankelijk van de opdracht bieden we een vervangingsovereenkomst aan als (praktijk)lector (weddeschaal 316 of weddeschaal 502) of als gastprofessor, van bepaalde duur.
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk wordt bewezen.
 • Een voltijdse tewerkstelling komt overeen met 38u per week.
 • De opdracht wordt bij aanvang uitgeoefend op Technologiecampus Gent.
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, voordelen en kortingen via de Samenaankoop KU Leuven en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ....
 • Selectieprocedure

  De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een didactische proef en een interview in de week van 22 augustus 2022.

 • Diversiteit? Ja!

  Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.

Vervoeg ons team

Is dit een job voor jou?

Wens je bijkomende informatie?

Inhoudelijke informatie kan je via e-mail verkrijgen bij Michiel Verhoeven, via e-mail michiel.verhoeven@odisee.be, of via telefoon 0485 80 76 46 (niet bereikbaar van 16 juli – 10 augustus).

Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de Personeelsdienst, via e-mail jacqueline.antoniopereirabravo@odisee.be

 

De diensten van de hogeschool zijn gesloten tijdens de zomervakantie van 11 juli 2022 t.e.m. 15 augustus 2022.

3 personen aan tafel