Projectmedewerker onderzoek en dienstverlening Additive Manufacturing

Vacature Header

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij: we werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze werkveld- en bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

De opleiding Ontwerp- en Productietechnologie zet in op praktijkgericht onderzoek en dienstverlening rond innovatieve technologieën binnen de maakindustrie. In alle projecten streven we naar samenwerking met andere onderzoeksgroepen, bedrijven, eindgebruikers en andere relevante stakeholders. De opleiding zorgt er ook altijd voor dat nieuw aangekochte apparatuur toegankelijk wordt gemaakt voor onze studenten.

 

Referentie 2021-CO-27
Solliciteren kan tot en met 22 september '21

Jouw taakinhoud

De bacheloropleiding Ontwerp- en Productietechnologie is op zoek naar een projectmedewerker Additive Manufacturing die het team kan versterken:

 • je komt terecht in een dynamisch team van docenten en onderzoekers;
 • je werkt mee aan de uitbouw van onderzoeks- en dienstverleningsprojecten rond Additive Manufacturing (WAAM en FDM). Concreet zet je een duurzame samenwerking op met de bedrijven die de technologie aanleveren, en bouw je aan een netwerk met verschillende stakeholders rond metaal-3D-printen;
 • je voert contractopdrachten uit voor bedrijven, en werkt mee aan projectaanvragen voor praktijkgerichte onderzoeksprojecten;
 • je rapporteert samen met de projectcoördinator over de voortgang;
 • je neemt een actieve rol op voor de disseminatie van de project(-deel-)resultaten;
 • je netwerkt en communiceert actief met bedrijven en de verschillende beroepsfederaties;
 • je begeleidt studenten die meewerken aan de projecten;
 • je neemt deel aan vergaderingen rond onderzoek en dienstverlening en (wanneer relevant) de vergaderingen van de opleiding Ontwerp- en Productietechnologie;
 • je werkt mee aan de verdere uitbouw van het onderzoek en de dienstverlening van de opleiding Ontwerp- en Productietechnologie (rond Additive Manufacturing, en bij uitbreiding ook rond andere thema’s zoals waterjetsnijden, lassen, frezen, meetopdrachten, …);
 • je krijgt de kans om je te verdiepen in onderwerpen en technologieën van je eigen keuze;
 • je biedt ondersteuning aan het docentenkorps bij laboactiviteiten en begeleiding van studenten- en/of stageprojecten geven;
 • naargelang je interesse organiseer je workshops en techtalks voor het werkveld;
 • je werkt hoofdzakelijk op de campus in Gent, en verplaatst je occasioneel naar projectpartners of bedrijven.

 

Jouw profiel

 • Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma Ontwerp- en Productietechnologie, Elektromechanica, Werktuigkunde of gelijkwaardig.
 • Je hebt een degelijke achtergrond en/of sterke interesse in productietechnieken, materiaalkunde.
 • Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en je bent ondernemend.
 • Je bent nieuwsgierig, kritisch en onderzoekend.
 • Je bent communicatief vaardig en je kan functioneren in een divers team.
 • Je hebt ervaring met of interesse voor het begeleiden, ondersteunen en coachen van studenten.

 

Ons aanbod

 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderzoeks- en onderwijsomgeving.
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming.
 • De kans om naast het verzorgen van opdrachten in de bacheloropleiding mee de uitbouw van de graduaatsopleidingen en het werkplekleren vorm te geven en uit te rollen in Odisee.
 • Een voltijdse contractuele aanstelling van één jaar als bediende-onderzoeker. 
 • Eventueel verlengbaar na gunstige evaluatie. 
 • Inschaling in weddeschaal 316 of 502 (master/ bachelor). Meer informatie over de weddeschalen is terug te vinden op de website van het Departement Onderwijs: http://onderwijs.vlaanderen.be/salaris
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk wordt bewezen.
 • Een voltijdse tewerkstelling komt overeen met 38u per week.
 • Deeltijdse aanstelling is bespreekbaar.
 • De opdracht wordt bij aanvang uitgeoefend op campus Gent.
 • Occasionele verplaatsingen naar andere campussen behoren tot de opdracht.
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, voordelen en kortingen via de Samenaankoop KU Leuven en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ....

 

 

 • Selectieprocedure

  Kandidaten worden gescreend op basis van cv en motivatiebrief. De geselecteerde worden uitgenodigd voor een competentiegericht interview.

 • Diversiteit? Ja!

  Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.

Vervoeg ons team

Is dit een job voor jou?

3 personen aan tafel