Werkstudent

Combineer je je studies met een job? Misschien kom je dan wel in aanmerking voor een statuut als werkstudent. Dit statuut geeft recht op bepaalde aanpassingen in de onderwijs- en/of examenregeling.

volwassenen

Statuut werkstudent

Voor wie?

Je komt in aanmerking voor een statuut werkstudent als je minstens 80 uur per maand werkt.

OPGELET: aan studenten uit werktrajecten wordt geen statuut werkstudent toegekend. In deze trajecten zijn reeds structurele maatregelen voorzien om de combinatie werken-studeren mogelijk te maken. 

Aanvraag statuut

Een statuut werkstudent aanvragen, doe je bij de dienst Studentenadministratie van je campus, samen met de nodige attesten. Eens het statuut toegekend is, brengt de dienst Studentenadministratie het opleidingshoofd, de trajectbegeleider en de ombudsdienst op de hoogte.

Faciliteiten

Redelijke aanpassingen in de onderwijsregeling bespreek je met het opleidingshoofd en/of de trajectbegeleider van je opleiding. Doe dit op tijd en uiterlijk 2 weken voor de start van de betrokken onderwijsactiviteit.

Voor aanpassingen in de examenregeling neem je contact op met de ombudsdienst van je campus. Doe dit binnen de 2 weken na de bekendmaking van de examenregeling. 

Indien je recht hebt op spreiding van examens buiten de examenperiode hou je best rekening met onderstaande deadlines:

  • 1 december voor de eerste examenperiode;
  • voor de Paasvakantie voor de tweede examenperiode;
  • voor de derde examenperiode wordt geen spreiding van examens georganiseerd.
Handen uit de mouwen 2