Ik ben werkloos. VDAB trajecten.

Studeren als werkzoekende bij de VDAB

 

Als je bij de VDAB bent ingeschreven als werkzoekende en je voldoet aan een aantal voorwaarden, kan je studeren met behoud van je werkloosheidsuitkering zonder beschikbaar te moeten zijn voor de arbeidsmarkt. Alle studies hoger onderwijs komen hiervoor in aanmerking en de voorwaarden zijn onder andere afhankelijk van wanneer en welke voorgaande studies je beëindigde en van je studieprogramma.

In bepaalde situaties – bijvoorbeeld als je voor minder dan 27 studiepunten bent ingeschreven, de lessen hoofdzakelijk na 17 uur en/of op zaterdag plaatsvinden, je bent ingeschreven met een examencontract, … - mag je zonder toelating van de VDAB studeren, op voorwaarde dat je beschikbaar blijft voor de arbeidsmarkt. Je kan hiervoor dus geen vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt aanvragen.
In de andere gevallen, moet je eerst een vrijstelling bij de VDAB aanvragen (bv. als je opleiding niet door de VDAB erkend is én je studieprogramma meer dan 27 studiepunten omvat). Ook wanneer je een specifiek studietraject volgt, bv. een erkende VDAB-opleiding met een VDAB-overeenkomst, gelden er bepaalde voorwaarden.

Alle informatie over wie in aanmerking komt voor een ‘vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt’, hoe en wanneer je deze moet aanvragen, welke de erkende en niet-erkende opleidingen zijn (dit wijzigt jaarlijks), wat te doen in geval van een weigering van een aanvraag, … kan je terugvinden op de website van de VDAB.

Hou er rekening mee dat het bedrag van je werkloosheidsuitkering tijdens je studieloopbaan kan wijzigen. Meer informatie hierover kan je terugvinden op website van de RVA en de VDAB.

Als je als werkloze wil bijklussen als vrijwilliger moet je meestal een aangifte doen bij de RVA van je vrijwilligerswerk en de goedkeuring vragen van de RVA (zie ook https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t7). Indien je dit niet doet, kan je gesanctioneerd worden.

Volwassen studenten

OKOT

OKOT staat voor Onderwijs Kwalificerend Opleidings Traject. Hiernaast zie je de erkende opleidingen via de VDAB bij Odisee (academiejaar 2020-2021)

Wie bij de start van de opleiding voldoet aan de OKOT-opleidingsvoorwaarden, krijgt automatisch een vrijstelling. Je moet in dit geval dus geen aparte vrijstellingsaanvraag indienen.

Meer informatie m.b.t. toegang krijgen tot erkende opleidingen bij de VDAB.

 • bij de werkwinkel in je buurt
 • de VDAB-servicelijn op het gratis telefoonnummer 0800 30 700
 • bij de VDAB-bemiddelaar
Organisatie en management header business and languages

Graduaatsopleidingen

 • Graduaat in de Accounting Administration - campus Brussel
 • Graduaat in de Elektromechanische systemen (afstudeerrichting Meet- en regeltechnieken) - campus Aalst

 • Graduaat in de Elektromechanische systemen (afstudeerrichting Onderhoudstechnieken) - Technologiecampus Gent

 • Graduaat in het Programmeren - campus Brussel

 • Graduaat in het Systeem- en netwerkbeheer - campus Brussel

 • Graduaat in de Werforganisatie (afstudeerrichtingen: Woningbouw en Wegenbouw) - campus Aalst

 • Educatief Graduaat in het Secundair Onderwijs - campus Brussel (voorwaarde: willen en kunnen lesgeven in knelpuntvakken)

Bacheloropleidingen

 • Bachelor in het Bedrijfsmanagement (afstudeerrichting Accountancy/Fiscaliteit) - campus Brussel en Aalst
 • Bachelor in het Bedrijfsmanagement (afstudeerrichting Supply Chain Management) - campus Brussel

 • Bachelor in de Bouw - campus Aalst

 • Bachelor in de Chemie - Technologiecampus Gent

 • Bachelor in de Energietechnologie - Technologiecampus Gent

 • Bachelor in de Electromechanica - campus Aalst

 • Bachelor in de Elektronica-ICT - Technologiecampus Gent

 • Bachelor in de Medische Beeldvorming en Radiotherapie

 • Bachelor in de Ontwerp- en productietechnologie - Technologiecampus Gent

 • Bachelor in de Verpleegkunde: Campus Brussel - Terranova, Campus Aalst en Campus Sint-Niklaas

 • Educatieve Bachelor in het Kleuteronderwijs - campus Brussel en Aalst

 • Educatieve Bachelor in het Lager Onderwijs - campus Brussel, Aalst en Sint-Niklaas

 • Educatieve Bachelor in het Secundair Onderwijs - campus Brussel - 2 onderwijsvakken: Nederlands in combinatie met Biologie/Economie/Engels/PAV

 • Educatieve Bachelor in het Secundair Onderwijs - campus Brussel - 2 onderwijsvakken: Frans in combinatie met Aardrijkskunde/Biologie/Economie/Engels/PAV

 • Educatieve Bachelor in het Secundair Onderwijs - campus Brussel - 2 onderwijsvakken: Wiskunde in combinatie met Aardrijkskunde/Biologie/Economie/Engels/PAV

 • Educatieve Bachelor in het Secundair Onderwijs - campus Sint-Niklaas - 2 onderwijsvakken: Nederlands in combinatie met Aardrijkskunde/Biologie/Chemie/Duits/Economie/Engels/Informatica/Techniek

 • Educatieve Bachelor in het Secundair Onderwijs - campus Sint-Niklaas - 2 onderwijsvakken: Frans in combinatie met Aardrijkskunde/Biologie/Chemie/Economie/Engels/Fysica/Informatica/PAV/Techniek

 • Educatieve Bachelor in het Secundair Onderwijs - campus Sint-Niklaas - 2 onderwijsvakken: Wiskunde in combinatie met Aardrijkskunde/Biologie/Chemie/Duits/Economie/Engels/Fysica/Informatica/Techniek

 • Educatieve bachelor in het Secundair Onderwijs in een verkort traject (1 onderwijsvak) - campus Sint-Niklaas en Brussel

 • Verkorte educatieve bacheloropleiding in het Secundair Onderwijs - campus Brussel (voorwaarde: willen en kunnen lesgeven in knelpuntvakken)