Heroriënteren / Stopzetten

Is je gekozen opleiding toch niet helemaal wat je ervan verwacht? Wil je veranderen van opleiding of overweeg je om te stoppen met je studies? 

Het is belangrijk om de juiste keuze te maken en je daarbij eventueel te laten begeleiden. Het wijzigen van je opleiding of het stopzetten van je studies heeft ook gevolgen voor zowel je leerkrediet als voor je studiegeld. 

Sociaal werk volwassenen header

Gevolgen voor je leerkrediet

Indien je wijzigt van opleiding vóór 1 december worden alle opgenomen studiepunten van de opleiding waarin je oorspronkelijk was ingeschreven opnieuw toegevoegd aan je leerkrediet. De studiepunten opgenomen in je nieuwe opleiding gaan er vervolgens vanaf.

Als je heroriënteert tussen 1 december en 15 maart, word je uitgeschreven uit de oude opleiding en in de nieuwe ingeschreven.

Als dit gebeurt:

  • tussen 1 december en 20 december, word je uitgeschreven voor de opleidingsonderdelen die aanvangen in het eerste semester, maar krijg je hiervoor geen leerkrediet terug;
  • tussen 20 december en 15 maart, blijven de opleidingsonderdelen die aanvangen in het eerste semester, wel staan in je individueel jaarprogramma en krijg je ook een beoordeling. Ook hiervoor krijg je geen leerkrediet meer terug.

In beide gevallen worden de opleidingsonderdelen die enkel betrekking hebben op het tweede semester uitgeschreven en krijg je hiervoor het leerkrediet terug.

Gevolgen voor je studiegeld

Indien het aantal opgenomen studiepunten wijzigt door de wijziging van je inschrijving, zal je een bijkomend rekeningoverzicht of een terugbetaling ontvangen.

Handen uit de mouwen 1

Stopzetten van je studies

Als je erover denkt om je huidige studie stop te zetten, doe dit niet impulsief maar praat er over met je ouders of een trajectbegeleider.

Contacteer een trajectbegeleider

 

Heb je nood aan bijkomend studieadvies? Wil je een gesprek met een studentenpsycholoog? Praten met de ombudsdienst of de vertrouwenspersoon grensoverschrijdend gedrag kan je verder helpen.

Contacteer de dienst studentenvoorzieningen (STUVO)

 

Sociale en financiële gevolgen

Op de website www.centenvoorstudenten.be vind je meer informatie over de sociale en financiële gevolgen van stoppen met studeren en de impact op je studiebeurs, ziekteverzekering, kinderbijslag, studentenjob, …

Uitschrijven

Als je je studie officieel wenst stop te zetten moet je:  

  1. het uitschrijvingsformulier, op basis waarvan je uitschrijving officieel geregistreerd wordt, ingevuld terug bezorgen aan de dienst Studentenadministratie.
  2. de bijbehorende online exit-vragenlijst invullen.

De datum van uitschrijving is de datum waarop het volledig ingevulde uitschrijvingsformulier in ontvangst is genomen op de dienst Studentenadministratie. Een telefoontje volstaat dus niet om je uitschrijving officieel te laten registreren.
 

Dienst Studentenadministratie 

 

Let op: Als je je uitschrijft voor een opleidingsvariant, kan je je in de loop van hetzelfde academiejaar niet meer voor dezelfde opleidingsvariant of opleidingsonderdelen ervan herinschrijven, ongeacht het contracttype.

Gevolgen voor je leerkrediet

Schrijf je je uit:

  • vóór 1 december dan wordt het totale aantal studiepunten dat je dit jaar opgenomen hebt opnieuw toegevoegd aan je leerkrediet.
  • tussen 1 december en 15 maart, dan worden enkel de studiepunten van de opleidingsonderdelen van het tweede semester opnieuw toegevoegd aan je leerkrediet.
  • na 15 maart, ben je de opgenomen (niet verworven) studiepunten kwijt.

Bijzondere regeling voor generatiestudenten

Generatiestudenten die zich uitschrijven tussen 1 december en 20 december én vóór 15 maart opnieuw ingeschreven zijn in een andere opleiding, krijgen de helft van het leerkrediet terug voor die opleidingsonderdelen van de oude opleiding die gestart zijn in het eerste semester of die over het hele jaar gespreid zijn.

Terugbetaling studiegeld

Als je je uitschrijft:

  • binnen de 4 weken na je inschrijving (of de start van het semester) betaal je enkel de vaste kost.
  • tussen de 4 en de 8 weken na inschrijving betaal je de vaste kost en de helft van de geregistreerde studiepunten.
  • na 8 weken betaal je de vaste kost en het volledige bedrag van de geregistreerde studiepunten.

Deze regeling is enkel van toepassing op de studiegelden die centraal door de dienst Studentenadministratie geïnd worden en dus niet op aanvullende studiegelden die door de opleiding of elders geïnd worden.

Twee studenten aan een tafel met een tijdschrift