Ga internationaal

Studeren aan een buitenlandse instelling, stage lopen of deelnemen aan projecten over de grens… Odisee confronteert je volop met Europa en zelfs met andere werelddelen. Als je wilt, kun je zelf het buitenland gaan verkennen en enkele maanden elders les of stage volgen. Je wordt er ondergedompeld in een vreemde taal en cultuur. Zo zet je de verworven kennis om in de praktijk. Een belangrijke troef voor je toekomst. Je snuift trouwens niet alleen tijdens je buitenlandse verblijf een internationale sfeer op. Ook op je eigen campus studeren mensen uit alle werelddelen.

wereldbol in kamer
De mogelijkheden

Welke opties zijn er om op uitwisseling te gaan?

Erasmus+ studie of stage

Odisee beschikt over een Erasmus Charter om deel te nemen aan Erasmus+ programma. Via het Erasmus+ programma kan je een gedeelte van je studieperiode en/of stage in het buitenland doorbrengen. 

Odisee heeft met een groot aantal Europese partnerinstellingen in verschillende landen een overeenkomst afgesloten die het mogelijk maakt om in het buitenland les te volgen.  

Kies je voor een Erasmus+ stage, dan loop je stage zonder bemiddeling van een Europese partnerhogeschool of -universiteit. Dit bij een organisatie naar keuze of een stageplaats afkomstig uit het stageaanbod van je opleiding. 

Studie of stage buiten Europe

Wil je je grenzen nog verder verleggen dan kan je als Odisee student ook studeren bij een partnerinstelling buiten Europa. Momenteel is de Dienst Internationale Relaties volop bezig met het aangaan van partnerschappen met instellingen van hoger onderwijs buiten Europa waardoor er nog niet voor elke opleiding een aanbod is.  

Ga je liever op stage? Odisee heeft een groot aantal duurzame partnerschappen opgebouwd waardoor er een ruim aanbod aan stageplaatsen buiten Europa is. De Dienst Internationale Relaties stelt jou een aantal geselecteerde lokale partners of bemiddelingsorganisaties voor, met wie je voor een stage buiten Europa kan samenwerken. 

Erasmus Belgica

Dankzij Erasmus Belgica kan je studeren aan een hogeschool of universiteit van de Franstalige of Duitstalige Gemeenschap van België of stage lopen in Wallonië/de Oostkantons. Je krijgt zo de kans om via deze uitwisseling je effectief te integreren in de taal en in de cultuur van een andere Gemeenschap van België. 

Intercommunautaire uitwisseling

Deze uitwisselingsmogelijkheid is enkel toegankelijk voor studenten uit het studiegebied Onderwijs en Handelswetenschappen en bedrijfskunde en streeft ernaar om de samenwerking en contacten tussen de taalgemeenschappen te bevorderen. Odisee studenten van bovenstaande studiegebieden hebben de mogelijkheid om een kort studieprogramma te volgen aan een partnerinstelling van de Franstalige Gemeenschap van België.

Vrouw wandelt voorbij blauwe woning
Een internationale ervaring

Iets voor mij?

Heb je twijfels over de mogelijkheden die er voor jou bestaan om een internationale toets aan jouw traject toe te voegen, kom dan even praten met de medewerkers van de Dienst Internationale Relaties.  
Ook met een specifieke zorg- of ondersteuningsbehoefte kan je naar het buitenland. Binnen het Erasmus+ programma zijn er speciale subsidies voor studenten met een functiebeperking die op uitwisseling wensen te gaan en is het mogelijk een voorbereidend verkennend bezoek te plannen. Praat er over met een medewerker van STUVO+, misschien kunnen we je in contact brengen met iemand die het jou voordeed.... 

Kind met lama in Peru
Een internationale ervaring zonder financiële zorgen

Naar het buitenland met een beurs

Als je op uitwisseling gaat bij Odisee, kan je hiervoor financieel ondersteund worden. Financiële ondersteuning is mogelijk onder de vorm van een beurs of via een financiële tegemoetkoming van STUVO+. Voor uitwisselingen binnen Europa zijn er Erasmus+ beurzen beschikbaar, maar ook uitwisselingen naar ander continenten of tussen gemeenschappen kunnen worden ondersteund met een beurs. 

De beurzen brengen het verkrijgen van een Vlaamse studietoelage of het recht op verminderd inschrijvingsgeld niet in het gedrang. 

bergachtig landschap
Bereid je goed voor

Praktische zaken

Taalvoorbereiding

Je talenkennis is van doorslaggevend belang om van je studie- of stageverblijf buiten Vlaanderen een succes te maken. Daarom raden we je aan een bepaald niveau van de taal die je tijdens je verblijf nodig hebt, te beheersen. Welke taal je voor jouw uitwisseling onder de knie moet krijgen hangt af van de bestemming van je stage- of studieverblijf en je gekozen programma. Het is dus niet steeds de landstaal van jouw bestemming.  

Om je taalniveau bij te spijkeren krijg je van de Dienst Internationale Relaties de nodige tips en we ondersteunen je ook door het inschrijvingsgeld van een officiële taalcursus (gedeeltelijk) terug te betalen. Als je op Erasmus+ uitwisseling binnen Europa vertrekt, wordt er jou een verplichte online taaltest toegestuurd voor vertrek en na terugkomsten krijg je een gratis taaltest aangeboden waardoor je, eenmaal ter plekke, kan blijven spijkeren aan je taal.  

Verzekeringen

Trek je naar het buitenland in het kader van jouw opleiding en wordt jouw uitwisseling officieel geregistreerd bij de Dienst Internationale Relaties, dan wordt de verzekering die je Odisee-student hebt ook uitgebreid naar het buitenland.  

Hou er rekening mee dat je zelf ook nog bepaalde zaken zal moeten regelen: 

  • Ziekteverzekering (mutualiteit); 

  • Annuleringsverzekering; 

  • Specifieke risico’s die niet binnen de verzekeringen van Odisee vallen. 

Wanneer je officieel geselecteerd bent om een uitwisseling te doen, ontvang je meer informatie over verzekeringen, administratie en veiligheid. 

Wat nu gedaan?

Overtuigd dat zo’n studie- of stageverblijf in het buitenland ook iets voor jou is? Of heb je nog heel wat bijkomende vragen, maar ben je toch geprikkeld? 

  • Binnen elke opleiding wordt er voor studenten uit de tweede opleidingsfase een infosessie georganiseerd. Daar krijg je beter zicht op de specifieke mogelijkheden voor jouw opleiding.  
  • Vervolgens dien je jouw kandidatuur in tegen een afgesproken datum bij de Dienst Internationale Relaties. De opleiding bekijkt jouw aanvraag en geeft een advies of je uitwisseling geselecteerd kan worden.  

  • Krijg je toestemming voor een uitwisseling, dan start je samen met de Dienst Internationale Relaties aan de administratieve voorbereiding en bepaal je met de ankerpersoon internationalisering uit jouw opleiding de inhoudelijke verwachtingen.

Reeds student bij Odisee?

Ontdek het overzicht van onze studie- en stagepartners binnen en buiten Europa en kom meer te weten over hoe en wanneer we jouw kandidatuur verwachten. 

winterlandschap

Internationalisation@home

Via een uitwisseling kan je op ontdekking gaan in de wereld maar ook op de campus brengt Odisee de wereld naar je toe. We willen alle studenten, ook diegenen die niet naar het buitenland trekken, de kans bieden om zich voor te bereiden op de geglobaliseerde wereld. In de curricula van onze opleidingen wordt er ruimte gemaakt voor contact met buitenlandse studenten, docenten en partners uit het werkveld en werken we met internationale bronnen, perspectieven en leerdoelen. 

Studenten die les volgen

Neem contact met ons op

Tijdens corona enkel op afspraak

Tot april 2021 kan er geen permanentie in het international office gegarandeerd worden. Indien gewenst kunnen we met u een afspraak maken op de campus, of we nemen contact via Microsoft Teams.

Binnen de kantooruren zijn we het makkelijkst via e-mail en Microsoft Teams bereikbaar

Chat met ons

We antwoorden van maandag tot vrijdag op chatberichten via messenger tussen 9u en 16u.

De wereld wacht op jou

Create memories that last forever