Kenniscentrum Gezinswetenschappen

Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen doet praktijkgericht onderzoek vanuit het perspectief van gezinnen, met als doel het versterken van hun functioneren en welbevinden.

Kenniscentrum Gezinswetenschappen Odisee

Vanuit de kracht van gezinnen, de verbinding tussen individuen en samenleving versterken, is ons motto.

 • Gezinnen zijn de eerste context waarbinnen mensen zich ontwikkelen. Wij streven naar een samenleving die op rechtvaardige wijze alle gezinnen de beste kansen geeft.
 • Gezinnen zijn divers qua samenstelling, achtergrond en levensbeschouwing. Wij streven naar een omkadering van gezinnen die vertrekt vanuit hun kracht en die waakt over de basisrechten van elk gezinslid.
 • Gezinnen zijn dynamisch en nemen in verschillende levensfasen voortdurend nieuwe rollen op. Wij streven ernaar om op alle domeinen het perspectief van gezinnen centraal te stellen. Wij vragen extra aandacht voor gezinnen die leven in precaire omstandigheden.
 • Gezinnen zijn sterk maar ook kwetsbaar. Wij geloven in de motivatie van ouders en kinderen om zich in te zetten voor het welbevinden van elk gezinslid.

Vanuit het perspectief van gezinnen:

 • voeren we praktijkgericht, beleidsvoorbereidend en - adviserend wetenschappelijk onderzoek uit;
 • doen we aan maatschappelijke dienstverlening, in interactie met het werkveld;
 • geven we lezingen, vormingen en bijscholingen;
 • stimuleren we het debat over gezinnen, relaties en opvoeding via publicaties en evenementen.

We werken rond volgende onderzoekslijnen:

 • Gezins- en opvoedingsondersteuning
 • Diversiteit
 • Gezinsbeleid in Vlaanderen
 • Kwetsbare gezinnen
 • Vluchtelingengezinnen
 • Partnerrelaties en scheiding
 • Zingeving en ethiek
 • Levenslang leren

We werken op een divers-sensitieve en actief pluralistische manier. We streven naar een multidisciplinaire benadering van gezinnen,

 • vaak in nauwe samenwerking met de opleidingen Gezinswetenschappen en Psychosociale Gerontologie;
 • in een sfeer van openheid en overleg met partners in het werkveld en in het middenveld, met als doel elkaar te versterken.

Onze voornaamste stakeholders zijn:

 • social professionals die zich dagelijks inzetten voor gezinnen en die we daarbij willen ondersteunen;
 • organisaties uit het werkveld en het middenveld die opkomen voor de belangen van gezinnen en die we daarbij willen versterken;
 • diverse overheden die beleid voor gezinnen ontwikkelen en die we daarbij willen adviseren.

Conform onze doelstellingen is ons team van onderzoekers en stafmedewerkers multidisciplinair en divers samengesteld. De meeste medewerkers hebben ook een onderwijs- of ondersteunende taak in een van de Odisee-opleidingen.

Onze website stelt uitgebreid onze talloze projecten, publicaties en evenementen voor.

 

 

 

Project in de kijker

Hoe divers is de jeugdbeweging?

Chirojeugd Vlaanderen neemt diversiteit heel ernstig. Veel jeugdbewegingen zijn opvallend wit, en trekken vooral kinderen aan uit de middenklasse. Chiro wil inclusief zijn. Chiro wil een afspiegeling zijn van haar buurt, dat is de essentie. 

Jeugdwerk voor iedereen

Jeugdwerk voor iedereen, ’t is een droom, waar wij ook als kenniscentrum in investeren. Met onze onderzoeksprojecten Ouders en het jeugdwerk en Ondersteuningskader: relatie ouders-jeugdwerk willen we de betrokkenheid van ouders bij het jeugdwerk, en de betrokkenheid van jeugdwerkers bij gezinnen, versterken. Ook dat verlaagt de drempel naar het jeugdwerk voor gezinnen die nu moelijker de weg vinden.

Met dit onderzoek speelt Chiro een pioniersrol. Als grootste jeugdvereniging van Vlaanderen vinden zij dat hun rol. De kennis die zij, samen met ons, uit dit diversiteitsonderzoek halen, delen ze graag met de ganse jeugdwerksector.

Daar willen wij als kenniscentrum graag onze schouders onder zetten!

Diversiteit in de jeugdbeweging
In de kijker

Enkele van onze onderzoeken op een rijtje.

Wil je meer weten of samenwerken?

Contacteren

Neem contact op met de coördinator.

Samenwerken

Wil je meer info over de verschillende mogelijkheden om samen te werken?