Health

De onderzoeksgroep gezondheidszorg bestaat uit onderzoekers van zeven verschillende opleidingen: biomedische laboratoriumtechnieken, ergotherapie, medische beeldvorming en radiotherapie, oogzorg, verpleegkunde, voedings- en dieetkunde, vroedkunde.

Blind positioneren verpleegkundigen
Ontdek

Enkele van onze projecten op een rijtje.

 • DOMINO - Duurzame Ouderenzorg Met Innovatie Naar Onderwijs

  In dit project brengen wij geïmplementeerde digitale zorginnovaties binnen de ouderenzorg in kaart tijdens COVID-19, en onderzoeken wij (competentie)noden en behoeften omtrent de duurzame implementatie en het gebruik ervan bij zorgverleners.

 • PATH – PerinAtal menTal Health

  Een zwangerschap, geboorte en de overgang naar ouderschap is een spannende periode. Mentale problemen zoals postnatale depressie worden vaak laattijdig herkend en behandeld. Het doel van dit Europees project ‘PATH’ is deze te voorkomen, te diagnosticeren en succesvol te behandelen via programma’s ter voorbereiding op het ouderschap.

 • Smart Devices & AI voor Revalidatie (SAIRE)

  In onze huidige maatschappij komt de gezondheidszorg steeds meer onder druk te staan. De grote vooruitgangen die op technologisch vlak geboekt worden, reiken hier met behulp van smart devices en Artificiële Intelligentie (AI) een mogelijke oplossing aan. In dit project richten we ons op toepassingen van deze technologieën binnen revalidatie van motorische problemen.

 • SHIFT - Sexual Health in the Over Forty-Fives

  SHIFT wil de seksuele gezondheid van 45-plussers verbeteren. Bij volwassenen nemen het aantal seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) immers toe, terwijl 45-plussers hier niet graag over praten. Via een grootschalige Europese bevraging, een expliciete focus op het verlagen van drempels voor kwetsbare 45-plussers en een opleidingsprogramma voor zorg- en andere professionals, streven we een positieve shift na in de seksuele gezondheid van deze leeftijdscategorie.

 • Active and healthy ageing for all (AHAA). Een levensstijlbevorderend programma voor ouderen uit kansengroepen

  In dit project scherpen we de gezondheidsvaardigheden van ouderen in kwetsbare situaties aan. We willen de ouderen uit de doelgroep aanmoedigen om gezond(er) te leven en focussen daarbij op het stimuleren van beweging, het doorbreken van zittend gedrag en het promoten van gezonde voeding. Bestaande programma’s rond gezonde levensstijl bereiken deze doelgroep immers vaak niet of zijn minder toegankelijk. 

We focussen met onze onderzoeksgroep op deze speerpunten

Het onderzoek binnen deze onderzoeksgroep is grotendeels gegroepeerd in:

 1. Care in/at home: Patiënt/cliënt centraal in de zorg – van zorginstelling tot en met thuis en vice versa.
 2. Ouderenzorg: ons expertisecentrum ouderenzorg bundelt al onze in-huis expertise rond ouderenzorg op de webpagina en facebookpagina.
 3. (Digitale) zorginnovatie: in deze prille onderzoekslijn exploreren we de meerwaarde van verschillende soorten zorginnovatie.
Health

Onderzoeks- en expertisecentrum