Onderzoekscentrum Sociaal Werk

Als Onderzoekscentrum Sociaal Werk staan wij voor kwaliteitsvol praktijkgericht onderzoek. Daarmee dragen we bij aan dienstverlening en onderwijs. We stellen de realisatie van grondrechten centraal en engageren ons voor sociale rechtvaardigheid, volwaardig burgerschap en menselijke waardigheid. Hierbij is de grootstedelijke context onze focus. Brussel is onze uitvalsbasis en inspiratiebron.

sociaal werk Odisee

Kind zijn in een asielcentrum. Kansen versterken voor gezinnen na de vlucht.

Gezinnen met kinderen vormen een bijzondere groep in de asielopvang. Hoe maak je werk van kind- en gezinsvriendelijke opvangcentra? In ons boek ‘Kind zijn in een asielcentrum. Kansen versterken voor gezinnen na de vlucht’ (uitgegeven bij acco learn) laten we de stem horen van kinderen, ouders en opvangmedewerkers, op basis van ons onderzoek in asielcentra

Op vrijdag 17 juni stelden we het boek voor op onze campus en overhandigden we, samen met onze partners in dit project, het boek en de visietekst aan het beleid en aan de opvangpartners.

Cover van het boek 'Kind zijn in een asielcentrum'

We ontwikkelen kennis en methodieken in samenwerking met burgers en werkveld. Zij zijn voor ons onmisbare en evenwaardige partners. We ontwerpen interventies die leiden tot duurzame maatschappelijke verandering. Zo geven wij vorm aan onderzoek als een emanciperende en verbindende praktijk. Als onderzoekscentrum in Brussel zijn we een aanspreekpunt voor stedelijk sociaal werk.

Onze huidige projecten en toekomstig onderzoek zetten we uit langsheen drie thematische lijnen. Deze lijnen, of speerpunten, verbinden onderzoeksprojecten met elkaar en staan ons toe om gericht expertise te ontwikkelen. Deze speerpunten zijn:

Andere verhalen: In ons onderzoek staan verhalen centraal. We vinden hiermee aansluiting bij de doorleefde realiteit van stadsbewoners en we zijn erop gericht om hun gedempte stemmen een microfoon te bieden. Zo nemen we hen ernstig in hun vermogen om de stad te verbeelden en valideren we hun kennis en expertise. Op die manier willen we gevestigde denkkaders doorbreken en de canon van sociaal werk innoveren.

Burgerschap: Met ons onderzoek willen we bijdragen aan de realisatie van volwaardig burgerschap voor iedereen. We vertrekken hierbij vanuit de vaststelling dat burgerschap voor velen een precair gegeven is. Daarom ondersteunen en ontwikkelen een waaier aan prakijken die bouwen aan een inclusief, stedelijk burgerschap als alternatief voor een vaak ontoereikend staatsburgerschap.

Lerende gemeenschappen: De notie van een lerende gemeenschap is ons derde speerpunt. In de grootstad leren we van en met elkaar. De Brusselaars zijn mede-onderzoekers. Ons onderzoek is niet neutraal, maar dienstbaar aan hun verhalen en de realisatie van hun burgerschap. Dit betekent dat we onze rol als onderzoeker steeds kritisch onder de loep houden en altijd streven naar co-creatie.

Onderzoeksprojecten in de kijker

Maak kennis met onze onderzoekers

Wil je meer weten of samenwerken?

Contacteren

Neem contact op met de coördinator.

Samenwerken

Wil je meer info over de verschillende mogelijkheden om samen te werken?