DUBiT | Duurzaam (ver)bouwen in Team

Het onderzoekscentrum DUBiT bundelt en versterkt de onderzoeksactiviteiten in de drie professionele bachelor-opleidingen Bouw, Vastgoed en Elektromechanica (campus Aalst). Door in de kern samen te werken worden krachten gebundeld, samenwerkingsverbanden gesmeed en versterkt en wordt expertise, ervaring en mankracht gedeeld.

Bouw

Missie: Duurzame bouwtechnologie inzetbaar maken voor uitvoerders.

Visie: Als onderzoekskern DUBiT leveren we vanuit innovatief en applicatie-gericht onderzoek een door het werkveld erkende bijdrage aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Hierbij vormen de milieu-impact (LCA) en de kost (LCC)  binnen de volledige levenscyclus de leidraden bij het ontwikkelen van toepassingsgerichte oplossingen gerelateerd aan de gebouwschil

Strategie:

 • applicatie-gericht onderzoek met vertaalslag van bestaand fundamenteel en academisch onderzoek naar de bouwwereld en het werkveld
 • ontwikkeling van praktische leidraden en vrij beschikbare tools direct inzetbaar voor het werkveld
 • bestendiging van resultaten in de vorm van het ontwikkelen van praktische opleidingen, demonstraties en workshops (oorsprong lesmateriaal zijn de deliverables ontstaan uit onderzoeksprojecten) aangeboden voor het werkveld
 • verspreiding van resultaten aan de hand van advies en dienstverlening naar het werkveld

Het onderzoekscentrum overkoepelt de theoretische en praktische aspecten rond duurzaam bouwen, renovatie en levensduurverlenging vinnen de drie kerntaken onderzoek – dienstverlening en opleidingen

 • Energierationeel en duurzaam bouwen: een gebouw - ook als dit een commerciëel of industrieeel gebouw is - moet voldoen aan moderne (en toekomstgerichte) normen inzake energiehuishouding, gebruik van materialen en ruimte, ergonomie, ...
 • Conditiebepaling van bestaande constructies met behulp van state-of-the-art destructieve en niet-destructieve meettechnieken
 • Duurzaam renoveren, herstel en rehabilitatie van bestaande structuren
 • Het bouwteam: coördinatie en samenwerking tussen de verschillende partners in het bouwproject

Overkoepelende sectororganisaties en certificerende instellingen, academische partners, studiebureaus en architecten, syndici en gebouweigenaars, leveranciers en aannemers.

 • To bio or not to bio (Kenmerken en inzetbaarheid van isolatiematerialen met een lage milieu-impact) VLAIO-TETRA 2020-2022
 • Circulair bouwen: de mobiele unit, OVAM, 2019-2022
 • Circulair bouwen: alle bouwbedrijven circulair, OVAM, 2019-2022
 • Balcon-e (Beoordeling en duurzaam herstel van betonnen balkons), PWO 2019-2021
 • KMO Reno (Renovatie van KMO gebouwen) VLAIO-TETRA 2017-2019)
 • DurOBet (Duurzaam ontwerp van betonconstructies) VLAIO-TETRA 2015-2017
 • Woningscan/Reh-app (Conditiebepaling van woningen) PWO 2016-2018.
 • Bouwknopen Uitvoeren (webapplicatie van EPB-aanvaarde bouwknopen), VLAIO-TETRA (2012 – 2016)

 

Project in de kijker

Interactieve bouwknopen

Een woning is maar zo energiezuinig als zijn zwakste schakel. De zwakke schakels in een woning, zijn de plaatsen daar waar verschillende constructieonderdelen samenkomen, namelijk de bouwknopen. Om een helder inzicht te verschaffen in de complexiteit van de bouwknopen worden de bouwknopen stap na stap opgebouwd. Met behulp van 3-dimensionale animaties brengen we de bouwknopen tot leven. Elke bouwknoop is samengesteld volgens 1 van de 3 basisregels omtrent EPB-aanvaarde bouwknopen (optie B). Het zijn eenvoudige regels waarbij het rekenwerk beperkt blijft. Aangevuld met praktische tips ontstaat deze handige webapplicatie, een nuttig werkinstrument voor de complete bouwwereld.

In de kijker

Enkele van onze onderzoeken op een rijtje.

Wil je meer weten of samenwerken?

Contacteren

Neem contact op met de coördinator.

Samenwerken

Wil je meer info over de verschillende mogelijkheden om samen te werken?