Terug naar overzicht

Opleiding Verpleegkunde

ZATERDAG 18 NOVEMBER OM 10U30

Start je studiekeuze op onze Walk-in

Ik kom!

Voldoende praktijk en zicht op uitstekende werkzekerheid

Heb je zin om met een theoretische achtergrond zorg te dragen voor mensen en dit een gevarieerde context? De opleiding Verpleegkunde leidt je op tot een professional die middenin de samenleving staat, efficiënt werkt, zorg kan organiseren en die een bijdrage levert aan de kwaliteit van zorg. Je raakt bedreven in technische en sociale vaardigheden en wordt voorbereid op tewerkstelling in een grote waaier aan zorgdomeinen.

3
campussen

Bij Odisee studeer je Verpleegkunde in Aalst (Campus Dirk Martens), Brussel (Campus Brussel) of Sint-Niklaas (Campus Waas), drie steden die in Vlaanderen aan de top staan van de gezondheidszorg. Kortom: Verpleegkunde studeren bij Odisee is een ideale carrièrestart.

Campus Dirk Martens Aalst

Campus Brussel

Campus Waas Sint-Niklaas

Neem zelf de regie in handen

Naast een brede basis van vakken heb je de mogelijkheid om een aantal keuzevakken op te nemen in je programma. Deze keuzevakken worden verspreid over de drie campussen aangeboden, waarbij je gedurende één week door praktijkgerichte experten wordt ondergedompeld in een thema binnen jouw interessegebied. In je laatste jaar kies je bovendien zelf twee domeinen waarin je een langdurige stage wil lopen.

Open blik naar de wereld

Tijdens je opleiding proberen we je blik te verruimen door aandacht te hebben voor de groeiende superdiversiteit in de maatschappij en door voldoende mogelijkheden te bieden voor een internationale ervaring. Kortdurend, langdurend, met of zonder begeleiding naar het buitenland... Er is voor elk wat wils.

Niet moeten maar mogen

We stimuleren je om zelf de regie over je leerproces in handen te nemen. Wij bieden je heel wat onderwijskundige ondersteuning, zoals digitaal beeldmateriaal, e-courses, online monitoraten en theorie- en praktijklessen. Het inzetten van verschillende leerstrategieën verhoogt de leercurve en dus de kans op slagen. Jij kiest als student welke leermethoden jouw voorkeur genieten. Of anders gezegd: wij vervangen moeten door mogen in het verpleegkundig onderwijs bij Odisee.

Start van het vierjarig programma

Dit academiejaar start de vierjarige bacheloropleiding Verpleegkunde in de verschillende hogescholen in Vlaanderen. Het extra jaar opleiding ten opzichte van de andere professionele bacheloropleidingen is een beslissing van de Vlaamse overheid, om te voldoen aan de Europese norm van 2.300 uren stage binnen de opleiding. Hierdoor zal het diploma automatisch in heel Europa erkend worden. Odisee maakt dankbaar gebruik van de studieduurverlenging door de opleiding op die manier uit te bouwen, zodat jij er na vier jaren helemaal staat als 'verpleegkundige van de toekomst'.

Het zorglandschap verandert vandaag namelijk sneller dan ooit tevoren. Als verpleegkundige van de toekomst zal je te maken hebben met kwetsbare groepen in de maatschappij: ouderen, mensen met een psychische kwetsbaarheid, mensen in kansarmoede, vluchtelingen… We laten je ervaren hoe het is om als companion in de zorg met deze groepen aan de slag te gaan.

4de
opleidingsjaar

Het vierde opleidingsjaar bestaat voor 30 studiepunten uit theoretisch onderwijs en voor 30 studiepunten uit werkveldervaring. Die werkveldervaring komt overeen met 800 uur contractstage, die je doorheen het academiejaar zal doorlopen. Leren op de werkvloer is namelijk heel belangrijk voor verpleegkundigen. Voor deze contractstage ontvang je een vergoeding, zonder je studentenstatuut te verliezen en zonder impact op bijvoorbeeld je kindergeld.

De gezondheidszorg wordt steeds complexer. Er komt steeds meer technologie bij kijken, de wetenschap staat niet stil, het werkveld wordt breder en er is een verschuiving van het ziekenhuis naar het thuisveld. Odisee is er helemaal klaar voor en pastte de inhoud van het studieprogramma aan.

Kies voor jouw talenten

Binnen Odisee kiezen we voor een generieke opleiding zonder keuzetrajecten. Elke verpleegkundige heeft nood aan een brede basis. Tegelijk zetten we ook hard in op jouw persoonlijke talenten. Via verdiepende modules, stages en projecten stel je je eigen keuzepakket samen. De keuzevakken zijn bijvoorbeeld ‘medical english’ of ‘global and transcultural health’. We proberen andere focussen te leggen dan in het basisprogramma, zodat je kunt proeven van wat verpleegkunde echt is.

Technische skills zijn belangrijk, maar teamcommunicatie en leiderschap zijn dat ook. Als verpleegkundige moet je kunnen organiseren, coördineren en communiceren in gelijk welke sector en met gelijk welke partij.

Infobrochure!

Bekijk

Aan de slag met je diploma

Verpleegkunde is en blijft een beroep met toekomst. Let maar eens op de talrijke vacatures. Door de vergrijzing, de gestegen levensverwachting en de toenemende specialisering in de medische sector blijft er voortdurend nood aan gedreven verpleegkundigen. Een job met toekomst dus!

Jobmogelijkheden

A little help?

Vraag individuele begeleiding voor een goede studieplanning

STUDIEBEGELEIDING

Inschrijven?

Schrijf je in!

Odisee-studenten sturen container met hulpgoederen naar Afrika

Sharon studeert Verpleegkunde

Studenten Verpleegkunde nemen afdeling over in ziekenhuizen

Ontdek de skillslabs van Verpleegkunde!

Marco studeert Verpleegkunde

MUG-verpleegkundige worden?

Met al een diploma of werkervaring kun je een verkort studietraject volgen.

Heb je al een HBO5 diploma? Dan kun je een aangepast traject volgen met heel wat vrijstellingen. Het standaard programma voor wie al een HBO5 diploma op zak heeft, bestaat uit 121 studiepunten. Dat komt neer op twee academiejaren voltijds studeren. Je werkt de opleiding dus af op twee in plaats van op drie jaar. Wil je dit in het reguliere programma (dus dagonderwijs) volgen, dan kan dat op de campussen in Aalst, Brussel en Sint-Niklaas. Wil je het traject via afstandsleren volgen, dan kan dat enkel op de campus in Sint-Niklaas.

Odisee goes international

Studeren, stage lopen of deelnemen aan projecten over de grens

GO INTERNATIONAL
7
Troeven
1
Een persoonlijke begeleiding doorheen je opleiding

Je kan beroep doen op het advies van een traject­begeleider, die samen met jou je traject opvolgt en bijstuurt. In het eerste jaar krijg je een persoon­lijke coach toegewezen. Samen met je coach sta je stil bij je persoon­lijke en profes­sionele ontwik­keling. Op de campussen is er veel aandacht voor wie jij bent. Ook tijdens je stages kun je rekenen op een persoon­lijke begeleiding. Daarnaast zijn er tal van onder­steunende diensten zoals studenten­administratie en –begeleiding, een ombuds en vertrouwens­persoon die je persoonlijk kan contacteren indien dat nodig is.

2
In jouw buurt

Verpleegkunde kun je aan Odisee op drie plaatsen volgen: in Aalst, Brussel of Sint-Niklaas. Elke campus heeft een eigen cultuur. Het programma en de competenties die je moet behalen, zijn overal gelijk. Je kiest voor de best bereikbare campus.

3
Leg zelf jouw focus

Vanaf het tweede jaar kun je kiezen voor verdieping en een keuzepakket samenstellen volgens je eigen interesses. In het tweede jaar neem je zes studiepunten op (op een campus naar keuze). In het derde jaar gaat het om drie studiepunten. Je kunt zelfs een opleidingsonderdeel opnemen uit een andere opleiding van het studiegebied Gezondheidszorg bij Odisee.

4
Go international

Odisee is lid van het Florence-netwerk dat 38 hogeronderwijsinstellingen voor Verpleegkunde groepeert in 18 Europese landen. Ook stage lopen in het kader van ontwikkelingssamenwerking is mogelijk, onder meer in Senegal en India. En je kunt altijd op eigen initiatief een stagevoorstel indienen. Een onvergetelijke ervaring!

5
Contacten met het werkveld

De opleiding Verpleegkunde aan Odisee blinkt uit in de contacten met het werkveld. Je krijgt de kans om stage te lopen in een leerzorgcentrum onder de deskundige begeleiding van onze leerzorgcoaches. Daarnaast neem je in je laatste jaar met een aantal medestudenten zelfs een deel van een afdeling over. Zo kan je, net voor je het werkveld instapt, ervaren wat het is om als team verantwoordelijk te zijn voor de zorg.

 

6
Simulatie-onderwijs

Zowel in Aalst, Brussel als Sint-Niklaas krijg je praktijklessen in goed uitgeruste en moderne skillslabs. We hechten veel belang aan simulatieonderwijs, zodat je gericht kunt oefenen. Zo leer je al voor je op stage vertrekt de nodige verpleegkundige vaardigheden. Een troef voor je stageplaats en toekomstige werkgever.

7
Stage in heel Vlaanderen

Bij Odisee beschikken we over een pool van stageplaatsen over heel Vlaanderen. Kies je ervoor om je opleiding in Brussel te volgen, maar wil je stage lopen in Dendermonde of in Antwerpen? Dat kan! Of volg je je opleiding liever in Sint-Niklaas en wil je toch een stage doen in hartje Brussel? The sky is the limit!

Sandra krijgt bacheloraward

Sandra Martens, studente Verpleegkunde aan hogeschool Odisee, ontving de bacheloraward van het NVKVV (Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen). Ze kreeg die overhandigd tijdens het jaarlijkse diabetessymposium.
 
Sandra onderzocht in haar bachelorproef de invloed van adolescentie op diabetes. “Het werk van Sandra Martens steekt er voor ons duidelijk bovenuit”, klinkt het bij het NVKVV. “De bachelorproef is relevant voor het werkveld, heeft een duidelijke opbouw en integreert theorie in praktijk.”
 
“Ik onderzocht voor mijn bachelorproef welke invloed de adolescentie heeft op diabetes”, legt Sandra uit. “De adolescentie is voor een jongere met diabetes namelijk vaak nog verwarrender dan voor andere jongeren."
 
Sandra formuleert in haar bachelorproef een aantal tips voor ouders. "Het is bijvoorbeeld belangrijk om duidelijke grenzen te stellen. Jongeren gaan af en toe over de grens. Daarom is het belangrijk dat er in het gezin een sfeer van openheid en vertrouwen heerst.
 
Lees het volledige artikel hier.

Laura in Portugal

“Ik loop stage in het ziekenhuis Centro Hospitalar do Barlavento Algarve. Ik dien medicatie toe aan de patiënten, voer bloedafnames uit en help mee bij de communicatie met buitenlandse patiënten.” 

Lees het persartikel!