Data bekendmaking resultaten

In onderstaand tijdschema vind je wanneer de resultaten van jouw opleiding worden bekendgemaakt. Deze zullen geleidelijk en in willekeurige volgorde tussen de opgegeven uren in het tijdschema worden vrijgegeven.

Je zal een mail ontvangen met daarin een link naar je studievoortgangsdossier waar je je examenresultaten kan raadplegen.
Om overbelasting van het systeem te vermijden, vragen we je te wachten op de mail die bevestigt dat je resultaten vrijgegeven zijn.

Resultatenrapport

Biotechniek

 • Eerste examenperiode: vrijdag 04/02/2022 tussen 6u en 10u​   
 • Tweede examenperiode: vrijdag 24/06/2022 tussen 6u en 10u​ 
 • Derde examenperiode: donderdag 08/09/2022 tussen 6u en 10u​ 

Bacheloropleidingen

 • Agro- en biotechnologie 

Gezondheidszorg

 • Eerste examenperiode: donderdag 03/02/2022 tussen 20u en 24u​   
 • Tweede examenperiode: donderdag 23/06/2022 tussen 20u en 24u​ 
 • Derde examenperiode: woensdag 07/09/2022 tussen 20u en 24u​ ​ 

Mogelijks zijn er binnen een opleiding extra momenten waarop resultaten worden vrijgegeven.  Indien dit het geval is, vind je de data hieronder. 

Bacheloropleidingen

 • Biomedische laboratoriumtechnologie 
 • Ergotherapie 
 • Intensieve zorg en spoedgevallenzorg 
 • Medische Beeldvorming en radiotherapie
 • Oogzorg 
 • Verpleegkunde: extra vrijgavemomenten op 02/12/2021 - 28/04/2022 - 02/06/2022
 • Voedings- en dieetkunde
 • Vroedkunde

Bedrijfskunde

 • Eerste examenperiode: vrijdag 04/02/2022 tussen 10u en 14u​   
 • Tweede examenperiode: vrijdag 24/06/2022 tussen 10u en 14u​ 
 • Derde examenperiode: donderdag 08/09/2022 tussen 10u en 14u​ 

Mogelijks zijn er binnen een opleiding extra momenten waarop resultaten worden vrijgegeven.  Indien dit het geval is, vind je de data hieronder. 

Graduaatsopleidingen

 • Accounting administration: extra vrijgavemomenten op 02/12/2021 - 28/04/2022
 • Marketing- en communicatiesupport: extra vrijgavemomenten op 02/12/2021 - 28/04/2022
 • Systeem- en netwerkbeheer: extra vrijgavemomenten op 18/11/2021 - 28/04/2022
 • Programmeren: extra vrijgavemomenten op 18/11/2021 - 28/04/2022 

Bacheloropleidingen

 • Bedrijfsmanagement
 • Business Management
 • Organisatie en Management
 • Toegepaste Informatica

Technologie

 • Eerste examenperiode: vrijdag 04/02/2022 tussen 6u en 10u​   
 • Tweede examenperiode: vrijdag 24/06/2022 tussen 6u en 10u​ 
 • Derde examenperiode: donderdag 08/09/2022 tussen 6u en 10u​ 

Graduaatsopleidingen

 • Elektromechanische systemen
 • Werforganisatie

Bacheloropleidingen

 • Bouw 
 • Chemie 
 • Elektromechanica 
 • Elektronica - ICT 
 • Energietechnologie
 • Facility management 
 • Ontwerp- en productietechnologie 
 • Vastgoed 

Onderwijs

 • Eerste examenperiode: donderdag 03/02/2022 tussen 18u en 22u​   
 • Tweede examenperiode: donderdag 23/06/2022 tussen 18u en 22u​ 
 • Derde examenperiode: woensdag 07/09/2022 tussen 18u en 22u​ ​ 
  Diplomastudenten krijgen hun resultaten op woensdag 31/08/2022 tussen 15u en 19u.

Graduaatsopleidingen

 • Educatief graduaat in het secundair onderwijs

Bacheloropleidingen

 • Kleuteronderwijs
 • Lager onderwijs
 • Schoolontwikkeling
 • Secundair onderwijs

Sociaal-Agogisch Werk

 • Eerste examenperiode: donderdag 03/02/2022 tussen 16u en 20u​   
 • Tweede examenperiode: donderdag 23/06/2022 tussen 16u en 20u​ 
 • Derde examenperiode: woensdag 07/09/2022 tussen 16u en 20u​ ​ 

Mogelijks zijn er binnen een opleiding extra momenten waarop resultaten worden vrijgegeven.  Indien dit het geval is, vind je de data hieronder. 

Graduaatsopleidingen

 • Maatschappelijk werk

Bacheloropleidingen

 • Gezinswetenschappen
 • Orthopedagogie
 • Psychosociale gerontologie
 • Sociaal Werk: extra vrijgavemomenten enkel voor het traject voor volwassenen op 13/01/2022 - 28/04/2022 - 02/06/2022