Circulaire bouwknopen blijven leven

Looptijd
/
Financiering
PWO

In de voortdurende evolutie op het gebied van energiebewust en duurzaam bouwen, is de uitvoerder een belangrijke schakel. De actuele concepten omtrent duurzaam bouwen, energiebewust bouwen, passieve gebouwen, lage-energiegebouwen, circulair bouwen en dergelijke meer, kunnen enkel slagen in hun opzet bij een professionele, correcte uitvoering, conform de regels van de kunst.

Gebouwen hebben een grote impact op ons milieu en slorpen massa’s energie op. Er is niet enkel het energieverbruik voor verwarmen en koelen maar er zit ook een grote hoeveelheid ingebedde energie in de toegepaste materialen.

Dankzij de evoluties in de EPB-regelgeving zijn gebouwen op energetisch vlak steeds performanter geworden. Een groot potentieel in de verantwoorde omgang met ons klimaat zit hem dus in de reductie van de milieu-impact van bouwmaterialen en het maximaal hergebruiken van bouwmaterialen. Hierbij heeft de uitvoerder nood aan praktische info/handleidingen om de actuele inzichten rond herbruikbaarheid en milieu-impact ook te vertalen naar toekomstgerichte uitvoeringen op de werf.

Ons innovatiedoel

Het opzetten van een performant communicatieplatform dat toegang biedt tot 3 dimensionele circulaire bouwknopen. Het resultaat vormt een educatieve en gebruiksvriendelijke leidraad omtrent de correcte opbouw van circulaire bouwknopen met lage milieu-impact. Het circulaire aspect wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van de mate van ‘oogstbaarheid’ (urban mining, losmaakbaarheid, omkeerbaar bouwen,…..) van de bouwknopen. Deze ‘oogstbaarheid’ van de knoop wordt tastbaar in de vorm van een procesmatig (demontagehandleiding), technisch (type verbindingen,…) en financieel (tijdsduur, complexiteit, restwaarde) aspect. Maximale loosmaakbaarheid zal, naast de minimale milieu-impact, de parameter vormen bij het ontwerp van de bouwknopen.

Onze partners

  • Cel Innovatie – Bouwunie
  • Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Onderzoeksgroep Bouwfysica – UGent.
  • Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV)

Wil je meer weten over dit project?