Internet of Trees II

Looptijd
/
Onderzoeksproject

Internet of Trees II

Doel van deze studie is om een effectieve, maar ook snelle, goedkope en gebruiksvriendelijke technologie te onderzoeken en te ontwikkelen die door wetenschappers, groendiensten, natuurbeheerders en andere 'boom-gebruikers' toegepast kan worden. Om dit doel te bereiken wordt een wetenschappelijk experiment opgezet, waarbij specifieke omgevingsfactoren én boomeigenschappen worden gemeten.

Het meten en monitoren van eigenschappen van bomen in hun omgeving blijft een uitdaging. Deze eigenschappen zijn erg complex (bv. afhankelijk van veel omgevingsfactoren) en bomen zijn biologische entiteitenen, dus zeer variabel in tijd en ruimte ('geen enkele boom is dezelfde'). Het uitgebreid monitoren van deze eigenschappen is daarom meestal erg duur (cfr. trekproeven) of erg complex (cfr. de 'pratende boom' aan de UGent), mét het risico om de onderzochte boom te beschadigen (invasieve meetmethoden zoals tomografie). Bovendien hebben beheerders van natuurgebieden of groenbeheerders nood aan snelle (en goedkope) gegevens waarmee zij op korte termijn beleidskeuzes kunnen ondersteunen (moet een boom worden gekapt voor de veiligheid van omstaanders? …).

Doel van deze studie is om een effectieve, maar ook snelle, goedkope en gebruiksvriendelijke technologie te onderzoeken en te ontwikkelen die door wetenschappers, groendiensten, natuurbeheerders en andere 'boom-gebruikers' toegepast kan worden. Om dit doel te bereiken wordt een wetenschappelijk experiment opgezet, waarbij specifieke omgevingsfactoren én boomeigenschappen worden gemeten.

Dit experiment zal onderzoeken of er patronen en verbanden zijn tussen omgevings- en boomeigenschappen in een stedelijke omgeving én of deze patronen en verbanden informatie kunnen leveren over het 'nut' van bomen in een stedelijke context.

bomen

Wil je meer weten over dit project?