Teelt van roodschaarkreeften in recirculatiesystemen

In  dit  project onderzoeken  we  de  commerciële  mogelijkheden  voor  de  kweek  van  roodschaarkreeften  in  Vlaanderen  en  stellen  we  de  teeltmethode  voor  deze  soort  op  punt  door  de voedermethode,  het  gebruik  van  schuilplaatsen  en  het  ontwerp  van  de  kweekinstallatie  te  optimaliseren  en een  oogst-  en  sorteermethode te  ontwikkelen.  Aan  de  hand  van  de onderzoeksresultaten  willen  we achterhalen  of de  teelt  van  roodschaarkreeften  economisch  haalbaar  is.  Om  dit te  bepalen,  zullen  we zowel  marktgerelateerde  als  teelttechnische  aspecten  evalueren.

Looptijd
/
Financiering
PWO

De roodschaarkreeft  is  een  tropische zoetwaterkreeft  afkomstig  uit  Australië.  Deze soort  beschikt over een  aantal  eigenschappen  die  haar  interessant  maken  voor  commerciële  aquacultuur  in  Vlaanderen.    De teelt  van  roodschaarkreeften  kan  een  duurzame  diversificatiemogelijkheid  vormen  voor onder  meer  viskwekers  en  glastuinbouwtelers.  

 

In  dit onderzoeksproject  willen  we  een  aantal  marktgerelateerde en  teelttechnische zaken  onderzoeken.  Het doel  is  om  ontbrekende informatie  te  verzamelen  die  nodig  is  voor de  uitvoering  van  een accurate  rendabiliteitsstudie  en  die  de  opschaling  van  kweekinstallaties  op  pilootschaal  naar een commerciële schaal  moet toelaten.  Enerzijds  zullen  we een  marktonderzoek  uitvoeren  om  het  marktpotentieel  en  de mogelijke  marktprijs  van  deze kreeft te  bepalen.  Daarnaast  zullen  we  de  teeltmethode  optimaliseren,  waarbij  we  focussen  op  het  voederregime,  het  gebruik  van  schuilplaatsen  in  de kweektanks  en  het  bepalen  van  de  vereiste  mechanische  en  biologische  filtercapaciteit  in  een  kweekinstallatie.  Tot  slot  wordt  onderzocht  hoe  roodschaarkreeften  het  efficiëntst geoogst en  gesorteerd kunnen  worden.  Hierbij  zullen  we  zelf  een  prototype  ontwikkelen  van  een  automatische  oogst-  en sorteermachine,  en  deze  vergelijken  met bestaande  oogst-  en  sorteertechnieken.  De resultaten  uit de verschillende  werkpakketten  zullen  uiteindelijk  gebruikt worden  om  de  economische  haalbaarheid  van  de  teelt  van  roodschaarkreeften  te  evalueren.

Roodschaarkreeft
Teelt van roodschaarkreeften in recirculatiesystemen

Onze partners

  • Aqua4C  NV (Kruisem)
  • BVBA  Bewust (Gent)
  • Provinciaal Technisch  Instituut  Kortrijk

Wil je meer weten over dit project?