Start Medische beeldvorming en radiotherapie

Instapcursussen

Heb je beperkt wetenschappen gekregen in je middelbaar onderwijs, dan raden we je sterk aan om deel te nemen aan de instapcursussen Chemie en/of Fysica en/of Wiskunde en/of Elektronica. Het helpt je om vlot te starten met de opleiding Medische Beeldvorming en Radiotherapie.
De instapcursussen zijn gratis, maar we vragen wel om je in te schrijven (zie knop onderaan).

 • Maandag 13/09/2021 :
  • Chemie deel 1: 14.00-18.00
 • Dinsdag 14/09/2021:
  • Chemie deel 2: 9.00-13.00
  • Wiskunde: 14.00-18.00
 • Woensdag 15/09/2021
  • Fysica deel 1: 11.00-16.00
 • Donderdag 16/09/2021
  • Fysica deel 2: 11.00-13.00 (vervalt)
  • Elektronica: 9.00-12.00
Medische beeldvorming sfeerbeeld
 • Chemie

  • 1nleiding: Wat is chemie?
  •  Bouw en samenstelling van de materie (met o.a. atoombouw en het atoommodel, de periodieke tabel, ionen, ...)
  • Moleculen en bindingen (met o.a. de edelgasconfiguratie, moleculen, de ionenbinding, de covalente binding, de chemische reactie, ....)
  • Anorganische chemie (met o.a. de verbindingsklassen: zuren, zouten, hydroxiden en oxiden, ...)
  • Organische chemie (met o.a. de koolwaterstoffen)
 • Fysica

  Opzet van de cursus: De cursus belicht de algemene basisbegrippen van de fysica: massa, energie, kracht en de wisselwerking hiertussen. Deze begrippen zijn noodzakelijk om de inleiding in de stralingsfysica te kunnen beheersen.

  •  Materie
  • Massa
  • Energie
  •  Kracht
  • Arbeid
   •  De bouw van materie
   • Atoommodellen
   • Periodiek systeem
   • Elektronenschillen
   • Energie niveaus
 • Wiskunde

  • Rekenen met breuken, machten en vierkantswortels.
  • Algebra
  • Logaritmen en exponentiele functies
  • Rekenen met grootheden en eenheden
 • Elektronica

  • Bouw van de stof
  • Halfgeleiders (PN-junctie of PN-overgang)
  • Passieve componenten (weerstanden, condensatoren en spoelen)
  • Dioden
  • Dioden als lichtgevend element
  • Transistor

Onthaaldag vrijdag 17 september 2021

Aan onze instelling staat de student centraal. We willen je dan ook graag persoonlijk verwelkomen tijdens onze onthaaldagen. Deze onthaaldagen zijn een unieke gelegenheid om medestudenten en docenten te leren kennen in een ontspannen en studentikoze sfeer.

Tevens willen we van deze gelegenheid gebruik maken om je de meest essentiële informatie mee te geven zodat je het academiejaar met een gerust gevoel kan starten. Zo maken we je bijvoorbeeld meteen wegwijs in de digitale instrumenten die gebruikt worden binnen de instelling.

In de opleiding Medische Beeldvorming en radiotherapie leren we je veilig met straling werken. Wettelijk ben je als student verplicht om vanaf 1 oktober een personendosismeter te hebben met bijbehorend uitleesabonnement. Uitleg en bestelling gebeurt op de onthaaldag zodat ze tijdig kunnen geleverd worden.

Op de onthaaldag organiseren we een test om het basisniveau voor de lessen Technologie te bepalen. Zo kunnen we de opstart van deze lessen afstemmen op het niveau van het nieuwe eerste jaar.

Het onthaalmoment voor de eerstejaarsstudenten gaat door op vrijdag 17 september 2021. Hou deze dag alvast vrij in je agenda. Je wordt om 9u30 verwacht aan het onthaal op campus Brussel-Terranova, Blekerijstraat 23-29, 1000 Brussel. De onthaaldag eindigt rond 16u.

De tweede en derdejaarsstudenten onthalen we op de eerste lesdag.

Studenten zittend in het gras