De stem van kleuters

Looptijd
/
Onderzoeksproject

De stem van kleuters

Met 'De stem van kleuters' verbeteren we via een lerarentraining de spreekkansen van kinderen met een lage sociaaleconomische achtergrond. Deze kleuters komen soms nauwelijks aan het woord in de klas. Via een observatie-instrument en coaching zullen kleuterleerkrachten de talige interacties zelf op het spoor komen en verbeteren. 

Achtergrond

Kleuters met een lage sociaaleconomische status krijgen vaak weinig spreekkansen (Dickinson, 2011; Peleman, Van Avermaet & Vandenbroeck, 2019; Pianta et al., 2014). Bovendien zijn interacties met deze kleuters vaak van lage kwaliteit (Franco et al., 2019; Hoff, 2017; Ribot, Hoff & Burridge, 2018; Sawyer et al., 2018).

In ons project gaan we na of we de spreekkansen van deze doelgroep kunnen verhogen aan de hand van een professionaliseringstraject bij leerkrachten. Tijdens dit traject leren leerkrachten werken met de LISn, de Linguistic Interaction Snapshot (Sprachman et al., 2009). De LISn is een observatie-instrument om de talige interacties van individuele kinderen in beeld te brengen. Tot nu toe werd het instrument uitsluitend door onderzoekers gebruikt.

Doelstelling

We verwachten dat leerkrachten zich sterker bewust worden van zowel de kwantiteit als de kwaliteit van talige interacties wanneer ze het instrument gebruiken. Door de kwaliteit van interacties zelf te beoordelen aan de hand van vooraf bepaalde categorieën kunnen leerkrachten een nog beter inzicht krijgen in kenmerken van taalaanbod die bevorderlijk zijn voor spreekkansen en interactie. Een coachingsgesprek over de resultaten versterkt dit bewustmakingsproces.

Aan de hand van een multiple-case study gaan we na of de interventie werkt, en zo ja, voor welke kenmerken van talige interacties. Als de resultaten gunstig zijn, kunnen scholen de gebruiksvriendelijke versie van de LISn inzetten om de talige interacties in kleuterklassen te monitoren én te verbeteren. 

Kleuteronderwijs

Wil je meer weten over dit project?