EPB-verslaggever

Bouw- en verbouwprojecten waarvoor een bouwaanvraag of een melding nodig is, moeten op energetisch gebied en op vlak van binnenklimaat voldoen aan de EPB-eisen (Energie Prestatie en Binnenklimaat). De opmaak en aangifte van het dossier moet gebeuren door een erkend EPB-verslaggever. Nieuwe en inactieve verslaggevers die vanaf 1 januari 2015 willen optreden als verslaggevers moeten, onder meer een opleiding volgen aan een door het VEA erkende opleidingsinstelling. De opleiding Postgraduaat Energiecoördinator met de aanvullende module EPB-verslaggever is erkend door de Vlaamse overheid.

EPB-verslaggever

Iets voor jou?

Volg/volgde je het postgraduaat Energiecoördinator? Je kan je bijscholen via de zesdaagse opleiding EPB-verslaggever. De opleiding bereidt je voor op het examen dat leidt tot de titel van EPB-verslaggever.

OPGELET: enkel cursisten die het Postgraduaat Energiecoördinator hebben gevolgd komen in aanmerking om via deze bijkomende module deel te nemen aan het examen van EPB-verslaggever.

Check hieronder of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.

Programma

De opleiding handelt over alle aspecten en deelaspecten van de EPB-regelgeving: bouwschil, verwarming, ventilatie, taken en verantwoordelijkheden van een EPB-verslaggever,...

  • EPB-regelgeving en EPB-eisen in Vlaanderen.
  • EPB-berekeningsmethodiek.
  • Gebouwen: geometrische kenmerken, bouwtechnieken en bouwfasering.
  • Netto-energiebehoefte van een gebouw: warmteverliezen en -winsten.
  • Technische installaties.
  • Hygiënische ventilatie.
  • EPB-meetcodes, software en toepassingen, technische fiches, stavingsdocumenten, certificaten.
  • Interpretatie van de resultaten en communicatie binnen een bouwteam.

Overtuigd? Of toch nog iets meer informatie nodig?

Deze opleiding is echt iets voor mij!

Ben je ervan overtuigd dat dit de opleiding is die je zoekt? 

Dan kun je meteen inschrijven.

Toch nog bijkomende vragen of twijfels?

Heb je nog een grote of kleine vraag? Contacteer ons! Wij zullen je graag een antwoord geven. 

Jongen - Gele muts