Opleidingscheques

Wil je een opleiding volgen om je positie op de arbeidsmarkt te versterken? Misschien heb je recht op een opleidingscheque, waarmee je een deel van die opleiding kunt betalen. Zelf betaal je  maar de helft van de opleidingscheque, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft. 

Odisee Meneer Vacature
Heb ik recht op opleidingscheques

Voldoe aan de vier voorwaarden

Je bent werknemer

Je bent een werknemer, ambtenaar of uitzendkracht én je woont in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ook Europese werknemers die in Vlaanderen of in het Brussels Gewest werken, komen in aanmerking voor opleidingscheques.

Je bent laag- of middengeschoold

 • Je bent:
  • kortgeschoold of middengeschoold (je hebt hoogstens een diploma secundair onderwijs): in dat geval kun je een loopbaangerichte opleiding en ook alle opleidingen die geregistreerd zijn in de 'Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives' met een opleidingscheque betalen.
  • hooggeschoold (je hebt een graduaats-, bachelor- of masterdiploma): in dat geval kun je alleen een loopbaangerichte opleiding betalen met een opleidingscheque.
 • Let op! Als je een diploma verpleegkunde hebt, dan ben je hooggeschoold en kan je enkel opleidingscheques gebruiken in het kader van loopbaanbegeleiding. Hierop is er wel één uitzondering. Als je een diploma behaalde in het secundair beroepsonderwijs van de 4de graad (ook gekend als gebrevetteerd verpleegkundige - uitgereikt tot en met het schooljaar 2008-2009), kan je wel opleidingscheques aanvragen buiten het kader van loopbaanbegeleiding.

Op eigen initiatief

Je volgt de opleiding op eigen initiatief: buiten de werkuren of tijdens je opleidingsverlof en je werkgever betaalt de opleiding niet.

Vuisten samen boven laptops teamwork
Opleidingscheques

Wanneer heb ik geen recht?

Je komt niet in aanmerking als:

 • u zelfstandige bent (als u werknemer bent en zelfstandige in bijberoep, heeft u wel recht op opleidingscheques. De combinatie opleidingscheques en KMO-portefeuille voor dezelfde opleiding kan niet)
 • u een werkloosheidsuitkering krijgt
 • u werkt met een studentenovereenkomst
 • u werkt met een arbeidsovereenkomst van minder dan 80 uren per maand in het kader van een leerovereenkomst  (bv. deeltijds leren en werken, een IBO-contract, ...)
 • uw werkgever de opleiding betaalt

Welke kosten kunnen worden terugbetaald?

Enkel de directe opleidingskosten die door de onderwijsinstelling worden gefactureerd kunnen worden terugbetaald (bv. studiegeld, soms boeken en cursussen die je onderwijsinstelling zelf verkoopt). Studiegeld en cursusmateriaal moeten via aparte cheques worden betaald! Je bestelt dus één cheque voor het studiegeld en een aparte cheque voor het cursusmateriaal. Opgelet: er kunnen géén cheques aanvaard worden met een bedrag hoger dan het te betalen bedrag.

Vraag na via mail aan socialedienst@odisee.be wat je precies kan betalen met opleidingscheques als je twijfelt en bij ons studeert. Meer info vind je hier.

Controleer je studiegeld

Vraag na bij de Sociale Dienst van je campus wat het studiegeld (=inschrijvingsgeld) is van je opleiding en welke studiekosten je met opleidingscheques kan betalen. Het is niet op elke campus mogelijk boeken en cursussen te bekostigen met opleidingscheques.

Voor postgraduaten en navormingen: Op de specifieke opleidingspagina van jouw postgraduaat of navorming kan je terugvinden of de opleiding is opgenomen in de opleidingsdatabank van de Vlaamse overheid.  Zo ja, dan kun je gebruik maken van opleidingscheques als je voldoet aan de voorwaarden (zie hierboven).

Maximaal €250

Je kan maximaal voor € 250 opleidingscheques aankopen per kalenderjaar. De Vlaamse overheid betaalt de helft van het bestelde bedrag van de cheques, jij de andere helft. De opleidingsinstelling kan geen cheques aanvaarden met een bedrag hoger dan het te betalen bedrag.

De geldigheidsduur

Een opleidingscheque is geldig tot en met 6 maanden na datum van uitgifte. Hebt u de aangevraagde opleidingscheque niet gebruikt en is de geldigheidsdatum nog niet verstreken? Dan kunt u uw individuele bijdrage zelf terugvragen door de opleidingscheque te annuleren. De startdatum van de opleiding moet binnen de geldigheidsduur van de cheques vallen

Geen diploma secundair/ hoger onderwijs

Als je nog geen diploma secundair onderwijs hebt, betaalt de Vlaamse overheid meer dan de helft van je opleidingscheques.

Als je nog geen diploma hoger onderwijs hebt en je volgt een opleiding die langer dan 1 jaar duurt en je hebt voor meer dan € 250 studiekosten, dan kan je tot € 500 opleidingscheques aanvragen (=dus een verhoogde tegemoetkoming van de Overheid). Volgende opleidingen komen in aanmerking: studies die leiden tot een bachelordiploma, graduaatopleiding en de specifieke lerarenopleiding

Hoe bestel ik opleidingscheques?

Opleidingscheques moet je aanvragen via het WSE-loket.

Daarna bezorg je ze aan sa@odisee.be