Opleidingscheques

Wil je een opleiding volgen om je positie op de arbeidsmarkt te versterken? Misschien heb je recht op een opleidingscheque, waarmee je een deel van die opleiding kunt betalen. Zelf betaal je  maar de helft van de opleidingscheque, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft. 

Odisee Meneer Vacature
Heb ik recht op opleidingscheques

Voldoe aan de vier voorwaarden

Je bent werknemer

Je bent een werknemer, ambtenaar of uitzendkracht én je woont in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ook Europese werknemers die in Vlaanderen of in het Brussels Gewest werken, komen in aanmerking voor opleidingscheques.

Je bent laag- of middengeschoold

Je hebt geen diploma hoger onderwijs behaald (inclusief HBO5 diploma, onderwijs voor sociale promotie en getuigschrift van pedagogische bekwaamheid).  Ben je hooggeschoold, dan kom je enkel in aanmerking als je in het kader van loopbaanbegeleiding een loopbaangerichte opleiding wil volgen. Deze opleiding moet dan deel uitmaken van je persoonlijk ontwikkelplan. Een van de onderdelen kan zijn: een opleiding volgen om je positie op de arbeidsmarkt te versterken. Deze opleiding kan je betalen met opleidingscheques op voorwaarde dat je de Studentenadministratie samen met de opleidingscheques een attest bezorgt dat jij en je loopbaanbegeleider ingevuld hebben. In dat attest bevestigen de loopbaanbegeleider en VDAB dat de opleiding voorkomt in het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) dat werd opgemaakt in het kader van de door jou gevolgde loopbaanbegeleiding.  Let op! Als je een diploma verpleegkunde hebt, dan ben je hooggeschoold en kan je enkel opleidingscheques gebruiken in het kader van loopbaanbegeleiding. Hierop is er wel één uitzondering. Als je een diploma behaalde in het secundair beroepsonderwijs van de 4de graad (ook gekend als gebrevetteerd verpleegkundige - uitgereikt tot en met het schooljaar 2008-2009), kan je wel opleidingscheques aanvragen buiten het kader van loopbaanbegeleiding.

Op eigen initiatief

Je volgt de opleiding op eigen initiatief: buiten de werkuren of tijdens je opleidingsverlof en je werkgever betaalt de opleiding niet

De opleiding is toegankelijk met opleidingscheques

Je kiest een opleiding die je kan betalen met opleidingscheques (zie Opleidingsdatabank).

Vuisten samen boven laptops teamwork
Opleidingscheques

Wanneer heb ik geen recht?

1. Je bent zelfstandig.
2. Je werkt met een studentenovereenkomst en je bent jonger bent dan 25 jaar.
3. Als je in het kader van een leerovereenkomst minder dan 80 uren per maand werkt en jonger bent dan 25.

Welke kosten kunnen worden terugbetaald?

Enkel de directe opleidingskosten die door de onderwijsinstelling worden gefactureerd kunnen worden terugbetaald (bv. studiegeld, soms boeken en cursussen die je onderwijsinstelling zelf verkoopt). Studiegeld en cursusmateriaal moeten via aparte cheques worden betaald! Je bestelt dus één cheque voor het studiegeld en een aparte cheque voor het cursusmateriaal. Opgelet: er kunnen géén cheques aanvaard worden met een bedrag hoger dan het te betalen bedrag

Controleer je studiegeld

Vraag na bij de Sociale Dienst van je campus wat het studiegeld (=inschrijvingsgeld) is van je opleiding en welke studiekosten je met opleidingscheques kan betalen. Het is niet op elke campus mogelijk boeken en cursussen te bekostigen met opleidingscheques.

Kom je in aanmerking voor een studietoelage

Check via de Sociale Dienst of je eventueel in aanmerking komt voor een studietoelage van de Vlaamse overheid. In dat geval betaal je het beurstarief en is het studiegeld lager. Je kan dan niet voor het volledige bedrag van € 250 opleidingscheques bestellen.

Maximaal €250

Je kan maximaal voor € 250 opleidingscheques aankopen per kalenderjaar. De Vlaamse overheid betaalt de helft van het bestelde bedrag van de cheques, jij de andere helft. De opleidingsinstelling kan geen cheques aanvaarden met een bedrag hoger dan het te betalen bedrag.

De geldigheidsduur

Een opleidingscheque is geldig tot en met 6 maanden na datum van uitgifte. Hebt u de aangevraagde opleidingscheque niet gebruikt en is de geldigheidsdatum nog niet verstreken? Dan kunt u uw individuele bijdrage zelf terugvragen door de opleidingscheque te annuleren. De startdatum van de opleiding moet binnen de geldigheidsduur van de cheques vallen

Geen diploma secundair/ hoger onderwijs

Als je nog geen diploma secundair onderwijs hebt, betaalt de Vlaamse overheid meer dan de helft van je opleidingscheques.

Als je nog geen diploma hoger onderwijs hebt en je volgt een opleiding die langer dan 1 jaar duurt en je hebt voor meer dan € 250 studiekosten, dan kan je tot € 500 opleidingscheques aanvragen (=dus een verhoogde tegemoetkoming van de Overheid). Volgende opleidingen komen in aanmerking: studies die leiden tot een bachelordiploma, graduaatopleiding en de specifieke lerarenopleiding

Hoe bestel ik opleidingscheques?

Opleidingscheques moet je aanvragen via het WSE-loket.

Daarna bezorg je ze aan de dienst studentenadministratie van jouw campus.