Facility management voor professionals

Een opleiding binnen een breed werkveld vraagt een ruim aanbod aan onderwerpen. We bestrijken daarom een waaier aan disciplines met de focus op de taken van een Facility manager, zijn plaats in de organisatie en de trends binnen het vakgebied. 

FM overleg
Facility management voor professionals

Iets voor mij?

Het doelpubliek van de opleiding Facility management voor Professionals is zeer gevarieerd: van de beginnende facility manager die wil kennismaken met een brede waaier aan facilitaire domeinen tot de ervaren facility manager die op de hoogte wil gehouden worden van de laatste nieuwe trends. De cursus biedt ook ruim de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met professionals en te netwerken met collega’s uit verschillende sectoren.

Inhoud

De opleiding bestaat uit drie modules:

In de eerste module gaan we in op het management van facilitaire dienstverlening:  organisatie van facilitaire diensten, financieel beheer en budgetteren, inkoop- en contractmanagement, aansprakelijkheid, duurzaam aankopen, normeringen en stakeholdersmanagement ...

In de tweede module focussen we op gebouwgebonden diensten: duurzaam vastgoed en bouwprojecten, technieken, FMIS-systemen, beveiligingssystemen en onderhoudsmanagement.

In de derde module tenslotte komen de persoonsgebonden diensten aan bod: verhuismanagement, catering-, schoonmaak- en afvalbeheer.

Onderaan vind je meer gedetailleerde info per thema.

Programma

Het programma is modulair opgebouwd. Je kan de volledige opleiding volgen, of kiezen om voor één of enkele specifieke modules in te schrijven. Elke module voorziet een luik theoretische onderbouw gecombineerd met praktijkgetuigenissen, good practices en/of meer praktijkgerichte sessies.

In totaal worden 16 lesdagen ingericht, en dit telkens op donderdag.

Evaluatie

Als je de volledige opleiding volgt én het getuigschrift van de opleiding Facility management wilt behalen, maak je een eindwerk dat je verdedigt voor een jury. Je wordt hierin begeleid en ondersteund door enkele professionals verbonden aan de opleiding.

Wil je gewoon enkele modules volgen of geen eindwerk maken, dan krijg je een attest van deelname voor de opleidingsdagen waarop je aanwezig was.

Docenten

Een uitgebreide groep van gastdocenten (zowel academisch als praktijkgericht) verzorgen met enthousiasme de verschillende modules.

Partners

Odisee organiseert de opleiding in samenwerking met de beroepsfederatie voor facility managers 'belgian facility association' (belfa).

Dame controleert AED toestel
Module 1 Management van facilitaire dienstverlening

1. Introductie : donderdag 11 februari 2021

Het vakgebied 'Facility Management' is zeer breed. Via deze module wordt het terrein afgebakend en het opleidingsprogramma voorgesteld.

 • Kerntaken facility manager
 • Plaats van de facility manager in de organisatie
 • Basisterminologie en begrippen
 • Trends binnen het vakgebied
 • Voorstelling van het opleidingsprogramma
 • Praktijkgetuigenis

2. Financieel beheer en budgetteren: donderdag 25 februari 2021

De financiële aspecten spelen een zeer belangrijke rol binnen facility management. Het is echter niet evident de juiste technieken te hanteren en het relevante cijfermateriaal te verzamelen om een goed financieel beleid te voeren.

 • Financiële analyse & management
 • Kostengedrag
 • Budgetteren (opmaak, beheer en optimalisatie budget)
 • Praktijkgetuigenissen

3. Organisatie van facilitaire diensten en normering: donderdag 11 maart 2021

De facilitaire dienst moet een toegevoegde waarde bieden. Hoe organiseer je deze dienst optimaal en hoe past die binnen het strategisch beleid van de organisatie?

 • Opstellen middellange termijnstrategie en concrete doelstellingen
 • Megatrends in FM
 • Normering EN 15221
 • Insourcing-outsourcing
 • Handleiding eindscriptie

4. Inkoop- en contractmanagement en aansprakelijkheid: donderdag 25 maart 2021

Een groot aantal facilitaire diensten wordt uitbesteed. Er komt bij het organiseren van deze aankopen heel wat meer kijken dan de prijs.

 • Inkoop- en contractmanagement
 • Uitgangspunten voor het aankopen (of uitbesteden)
 • Duurzaam aankopen
 • Aankoop, een praktijkgetuigenis
 • Aansprakelijkheid

5. Stakeholdersmanagement: donderdag 1 april 2021

Een facility manager moet rekening houden met heel wat verschillende stakeholders. Het menselijke aspect is dan ook erg belangrijk.

Er wordt gefocust op de eigenheden van menselijk gedrag vanuit de “Dual System” benadering. Op basis van deze theorie worden gedragsontwikkeling, -verandering en -beïnvloeding verder uitgediept.

Module 2 Gebouwgebonden diensten

6. Duurzaam vastgoed : donderdag 22 april 2021

In heel wat organisaties maakt het vastgoed deel uit van de facilitaire organisatie. In dit onderdeel krijgt u een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten binnen het vastgoedbeheer.

 • Vastgoedbeheer en facility management
 • Optimalisatie vastgoedpatrimonium, exploitatiekosten
 • Inzichten in nieuwe tendensen
 • Duurzaam vastgoed
 • Praktijkgetuigenis

7. Bouwprojecten: donderdag 22 april 2021

Een facility manager wordt regelmatig geconfronteerd met een nieuwbouwproject of bouwkundige aanpassingen/renovaties. Het is dan belangrijk om zo snel mogelijk facility management in het bouwproces te integreren. Als deelnemer aan project- en werfvergaderingen of als projectleider moet de facility manager over een degelijke basiskennis van het bouwproces in al zijn aspecten beschikken.

8. Technieken - Klimaatbeheerssystemen: donderdag 20 mei 2021

De techniek evolueert zeer snel. Een Facility Manager moet op de hoogte blijven van deze evoluties, zowel om voor zijn eigen organisatie de juiste beslissingen te nemen als om een degelijke gesprekspartner te zijn voor externe aanbieders van installaties of diensten.

• De impact van vraaggestuurde ventilatie en zonnewering
• HVAC

9. Mobiliteit en technieken: donderdag 16 september 2021

Duurzaam energiebeheer is voor elke facility manager een uitdaging en in de praktijk staat het niet los van andere aspecten zoals isolatie, onderhoud en het comfort van de gebruiker. Bovendien bieden nieuwe technologieën heel wat opportuniteiten voor een efficiënt beheer.

 • Mobiliteit en wagenparkbeheer
 • Excursie Nieuwe Dokken Gent: nieuwe technologieën

10. Beveiligingssystemen: donderdag 23 september 2021

Brand, toegangs- en inbraakbeveiliging zijn niet meer weg te denken uit het facilitaire vakgebied. Het geïntegreerd beheer ervan stelt de FM’er voor heel wat uitdagingen.

 • Safety en security
 • Praktijkgetuigenis rond veiligheid en beveiliging

 

11. ICT-software en FMIS: donderdag 7 oktober 2021

Bij het managen van facilitaire diensten kan je steunen op een waaier van 'Facility Management Informatie Systemen'.

 • FMIS en change management
 • Praktijkgetuigenissen

12. Onderhoudsmanagement: donderdag 21 oktober 2021

Alle bovenstaande installaties dienen op een professionele manier onderhouden te worden. Dit is veel meer dan hier en daar wat reparaties uitvoeren.

 • Onderhoudsmanagement
 • Conditiestaatmeting van gebouwen en meerjarenonderhoudsplanning
 • Optimalisatie van onderhoud
 • Praktijkgetuigenis
Module 3 Persoonsgebonden diensten

13. Cateringmanagement: donderdag 28 oktober 2021

De regelgeving betreffende voedselveiligheid bezorgt de Facility Manager heel wat verantwoordelijkheden m.b.t. catering. Ook technisch staat de evolutie niet stil en doen moderne cateringconcepten hun intrede op de markt.

 • Basisprincipes catering
 • Innovatie en vooruitgang
 • Cateringcontracten
 • Voedselveiligheid

14. Schoonmaakbeheer: donderdag 18 november 2021

Het organiseren en opvolgen an het schoonmaakgebeuren vergt van een Facility Manager een serieuze inspanning. Wordt de beste techniek gebruikt, is er voldoende rendement, haalt men het correcte kwaliteitsniveau...?

 • Basisbegrippen schoonmaak
 • Calculatiesystemen
 • Beoordeling van het schoonmaakgebeuren zowel in eigen beheer als door toeleveranciers
 • Kwaliteitsmeetsystemen
 • Trends

15. Afvalbeheer: donderdag 2 december 2021

Het beheer van het "normaal" en "gevaarlijk" afval is gereglementeerd en betekent een niet te verwaarlozen kostenpost. 

 • Milieuregelgeving
 • Omgevingsvergunning en milieuvoorwaarden
 • Afvalregelgeving
 • Afvalbeheer

16. Verhuismanagement en workplacemanagement: donderdag 9 december 2021

Binnen een organisatie verhuizen medewerkers relatief vaak. De aanpak van dergelijke projecten vergt heel wat voorbereiding en systematiek.

Daarnaast is een Facility Manager ook verantwoordelijk voor de werkplekinrichting of het workplacemanagement. Hierbij spelen ook duurzaamheid en MVO een belangrijke rol.
 

Overtuigd? Of toch nog iets meer informatie nodig?

Deze opleiding is echt iets voor mij!

Ben je ervan overtuigd dat dit de opleiding is die je zoekt? 

Dan kun je meteen inschrijven. 

Toch nog bijkomende vragen of twijfels?

Heb je nog een grote of kleine vraag? Kom langs op één van onze infodagen of contacteer ons. Wij zullen je graag een antwoord geven. Je kunt je nu aanmelden voor onze infodag op 4 september.

Meisje - nadenkend