Gespecialiseerd Verpleegkundige Uro-oncologie

Dankzij deze theoretische en praktijkgerichte vorming kun je de patiënt met uro-oncologische problemen herkennen en zorg op maat aanbieden. Bovendien ontdek je hoe je je medeverpleegkundigen en andere zorgverleners optimaal kunt ondersteunen in het zorgproces.

Uro-onco
Gespecialiseerd verpleegkundige Uro-oncologie

Iets voor jou?

De navorming richt zich tot iedereen die zich wil verdiepen in urologische oncologie. Enkel geregistreerde verpleegkundigen kunnen een getuigschrift van gespecialiseerde verpleegkundige uro-oncologie behalen. Niet-verpleegkundigen kunnen zich inschrijven als vrije student en zijn vrijgesteld van eindwerk en praktijktoets.

Wie enkel interesse heeft in onderzoek, diagnosestelling en behandelingstherapieën van specifieke kankers is welkom in de afzonderlijke modules.

Programma

De volledige opleiding bestaat uit 5 modules,  1 dag kijkstage, een schriftelijk examen én een paperpresentatie. Eventueel wordt er ook nog een terugkomdag gepland. 

Vijf modules:

 • Startmodule
 • Module prostaatkanker
 • Module blaaskanker
 • Module nier-, penis- en testiskanker
 • Module algemene aandachtspunten

Stage

Wie de volledige opleiding volgt neemt ook deel aan het verplicht stageonderdeel. De stageperiode loopt tussen december 2022 en maart 2023 en bestaat uit één dag stage onder begeleiding van een uro-oncologisch verpleegkundige in een ziekenhuis. Meer info hierover bij aanvang van de opleiding. 

Evaluatie

Een eerste evaluatiemoment vindt plaats onmiddellijk na de lessenreeks op .... en bestaat uit een schriftelijke reflectie op 2 praktijkcasussen.

De tweede evaluatieopdracht omvat het uitwerken en presenteren van een praktijkgerichte paper voor een jury van deskundigen.
Datum: .....

Getuigschrift

Wie de volledige opleiding volgt én slaagt voor het eindwerk en de praktijktoets ontvangt een getuigschrift van ‘Gespecialiseerd verpleegkundige uro-onco’. Wie niet aan deze voorwaarden voldoet, of enkel inschrijft voor losse modules, ontvangt een attest van deelname met vermelding van het effectief gevolgde programma.

Partners

Deze opleiding is ontwikkeld door UROBEL vzw, de Belgische Vereniging voor Urologische Verpleegkundigen, Paramedici en Aanverwanten in samenwerking met de Belgische Vereniging voor Urologen (BVU) en de Vereniging Verpleegkundigen Radiotherapie en Oncologie (VVRO).

Kanker

Praktische info op een rijtje

Hier vind je alle informatie m.b.t. de navorming.

 • Waar?

  De navorming vindt plaats op Odisee - Campus Brussel, Warmoesberg 26 te 1000 Brussel.

 • Wanneer?

  De opleiding gaat loopt van 7 november 2022 tot 24 april 2023.  Deze lessen worden aangevuld met een dag kijkstage ( december-maart) en een terugkomdag (onder voorbehoud). 

  Theorielessen
  Startmodule: 7/11/2022
  Module prostaatkanker: 21/11, 5 en 19/12/2022
  Module blaaskanker: 16 en 30/01/2022
  Module nier-, penis- en testiskanker: 13 en 27/02/2023
  Module algemene aandachtspunten:  13/03/2023

  Kijkstage:  1 dag tussen december 2022 en maart 2023
  Examendag: 24 april 2023
  Terugkomdag: datum later te bepalen

 • Studiegeld

  Het studiegeld voor academiejaar 2023-2024 volgt hier binnenkort.

  • volledige opleiding: € 850 (Startdag + lessen + stage + examen)
  • module prostaatkanker: € 300
  • module blaaskanker: € 200
  • module nier-, penis- en testiskanker: € 200
  • module algemene aandachtspunten: € 100

  Het studiegeld is steeds inclusief drank tijdens de koffiepauzes, digitale syllabi en het gebruik van het online leerplatform Toledo.

  De opleiding komt in aanmerking voor subsidiëring door kmo-portefeuille. Lees meer over de KMO-portefeuille bij 'studeren als zelfstandige'.

Overtuigd? Of toch nog iets meer info nodig?

Meisje - nadenkend