Postgraduaat Leescoach

Naar meer en krachtig leesplezier op school!

Vlaamse leerlingen scoren op het vlak van begrijpend lezen lager dan leerlingen uit andere West-Europese landen. Het niveau voor begrijpend lezen is in 10 jaar tijd fors gedaald (PIRLS, 2016).

Kinderen en jongeren lezen steeds minder boeken (SCP, 2018).

Jongens hebben een achterstand in lezen ten opzichte van meisjes (Stichting lezen, 2014).
 

Het leesonderwijs in Vlaanderen ligt onder vuur...

Wil jij het verschil maken en het leesonderwijs op jouw school versterken? Dan is het postgraduaat Leescoach iets voor jou.

Postgraduaat Leescoach

Wat is een leescoach?

Als leescoach werk je aan een krachtig leesbeleid op jouw school. Naast aandacht voor technisch en begrijpend lezen staan het stimuleren van leesplezier en leesbetrokkenheid centraal. In de opleiding verwerf je de nieuwste inzichten in verband met lezen. Je doorgrondt de verhouding tussen en het belang van technisch lezen en begrijpend lezen en ontdekt de meest effectieve leesstrategieën.

Maar ook het ‘goesting’ geven in lezen staat centraal. De opleiding biedt handvaten aan om elk kind te begeleiden in zijn leesproces. Je krijgt tips om leerlingen te motiveren en te activeren, zodat ze gericht kiezen uit een ruim boekenaanbod en de juiste strategieën leren inzetten bij functionele leestaken.

Je motiveert niet alleen de leerlingen. Je neemt ook je collega’s op sleeptouw om in elke klas een leesklimaat uit te bouwen. We dagen je uit om met je team na te denken over het leesbeleid van de school en om gemotiveerde lezers af te leveren. Hoe kunnen jullie er samen voor zorgen dat leerlingen plezier ervaren in lezen? Hoe zorg je voor goed leesbegrip, zodat je leerlingen niet alleen beter leren, maar ook optimaal kunnen deelnemen aan de maatschappij?

Je maakt ook kennis met organisaties die je kunnen ondersteunen bij het opzetten van een leescultuur- en beleid.

 

Leescoach 1
EF-bril

Iets voor jou?

Leerkrachten kleuter-, lager en secundair onderwijs. Daarnaast zijn ook zorgcoördinatoren, zorgleerkrachten, directies en taalcoaches welkom. 

Je kan kiezen tussen het postgraduaat Leescoach Basisonderwijs en het postgraduaat Leescoach Secundair onderwijs.

De opleiding is een gezamenlijk initiatief van Odisee Hogeschool en Arteveldehogeschool.

Online infomoment 10 november 2021

Heb je interesse in de opleiding maar heb je toch nog een aantal vragen? Noteer dan zeker 10 november om 19 uur in je agenda. De docenten lichten tijdens dit online infomoment het programma toe en we laten enkele afgestudeerde Leescoaches aan het woord.

Nominatie voor BESTE BOEKENJUF 2021!

Ann Wicke, oud-deelneemster aan het postgraduaat Leescoach, academiejaar 2020-2021, is genomineerd voor de titel van 'Beste boekenjuf 2021'!

Alvast proficiat Ann!
Beste boekenjuf

Overtuigd? Of toch nog iets meer info nodig?

Dit postgraduaat is echt iets voor mij!

Ben je er van overtuigd dat dit postgraduaat is wat je zoekt? Dan kun je meteen inschrijven!

Meisje - luisterend naar muziek