Psychosociale gerontologie

Heb je een bachelor- of masterdiploma in de sociale of zorg- en welzijnssector en werk je met of voor ouderen? Of wil je je loopbaan een nieuwe wending geven en met die doelgroep aan de slag gaan? Dankzij de banaba Psychosociale gerontologie krijg je een beter inzicht in de leefwereld en de noden van ouderen, zodat je de schakel kunt vormen tussen oudere personen, hun omgeving, het aanbod van dienst- en hulpverlening en het beleid.

Banaba psychosociale gerontologie header

Een opleiding Psychosociale gerontologie. Wat houdt dat nu juist in?

 • Eén lesdag
 • Combinatie mogelijk met je job en je gezin
 • Meerwaarde voor je carrière
 • Multidisciplinair werken

De bachelor-na-bachelor Psychosociale gerontologie brengt mensen van verschillende disciplines bij elkaar en stimuleert hen actief om samen te werken. Zo krijg je via een interdisciplinaire benadering antwoorden op de levens-, hulp- en zorgvragen van oudere personen en op nieuwe uitdagingen rond hun maatschappelijke positionering. Het doel is om de competenties die je al hebt te verbreden en aan te vullen. Ervaringsgericht leren en innovatieve onderwijsmethodes staan voorop.

Dé oudere bestaat niet

Een van de uitgangspunten van de opleiding is dat dé oudere persoon niet bestaat. Het gaat om een zeer diverse groep op vlak van leeftijd, sociodemografische kenmerken, culturele achtergrond, seksuele geaardheid... Iedere mens wordt op een andere manier ouder. In de opleiding komt de oudere persoon in verhouding tot zichzelf, zijn lichaam, zijn omgeving en de maatschappij aan bod. Bachelors in de Psychosociale gerontologie werken met en voor vitale oudere personen, kwetsbare oudere personen en oudere personen met een geriatrisch profiel.

Multidisciplinair werken

De bachelor in de Psychosociale gerontologie vertaalt vakkennis van ouderdomsspecifieke thema’s voor de oudere persoon en zijn omgeving en is aanspreekpunt voor collega-professionals over het thema oudere personen. Hij of zij werkt verbindend tussen verschillende beroepsgroepen die in de ouderensector actief zijn. De opleiding zet sterk in op multiprofessioneel werken aan initiatieven die de leefsituatie van oudere personen kunnen verbeteren, en de kwaliteit van leven van oudere personen kunnen verhogen.

Op het programma

Op het programma staan tien thematische opleidingsonderdelen, vier opleidingsonderdelen gericht op geïntegreerd handelen, waarbij vaardigheden worden ingeoefend en een werkveldproject. Daarbij beantwoord je een concrete vraag of probleemstelling van een organisatie die met of voor oudere personen werkt. Dat kan ook op je eigen werkvloer.

Wat zeggen onze studenten?

Laat je overtuigen door onze studenten.

Ontdek je opleiding

De opleiding Psychosociale gerontologie omvat 60 studiepunten, gespreid over twee academiejaren. De lessen vinden steeds plaats op donderdag van 9 tot 17 uur. De examens, eveneens op donderdag, zijn gespreid over het jaar. Zo vermijden we lange examenperiodes. De tweede zittijd wordt altijd gepland tijdens de laatste week van augustus.

 • Ook mogelijk als bijscholing

  Ben je geïnteresseerd, maar is de tijd die je aan de opleiding kunt besteden beperkt? Je hoeft je niet aan het modeltraject te houden. Als je niet noodzakelijk het bachelordiploma wilt halen, kun je je voor één of meer onderdelen van de opleiding inschrijven. Als je slaagt voor de examens, kun je vrijstellingen krijgen voor deze onderdelen wanneer je alsnog de volledige opleiding gaat volgen.

 • Op maat van je organisatie

  Wil je een persoonlijk programma samenstellen op maat van jouw interesse of van de noden van jouw organisatie? Schrijf je in voor één of meerdere opleidingsonderdelen van deze bachelor-na-bacheloropleiding. Enkele specifieke thematische lesdagen kun je ook bijwonen als bijscholing.

 • Expertisecentrum

  Odisee heeft best veel expertise op vlak van ouderenzorg- en begeleiding. Je ontdekt meer over ons expertisecentrum EXOO op odisee.be/expo

De inzichten en vaardigheden uit de opleiding Psychosociale gerontologie hebben mij in staat gesteld om me goed in te leven in de uitzonderlijke problematieken waarmee we tijdens de coronacrisis geconfronteerd werden. Het ging vlotter om te anticiperen en in te gaan op reacties van bewoners, familieleden of medewerkers. Ik had, net dankzij het brede perspectief van deze opleiding, de kaders gekregen om te begrijpen waarom mensen zo divers reageren op situaties en waarom de kloof tussen jong en oud niet altijd evident is om te dichten.
Nancy Claeys
Medewerker sociale dienst en ankerpersoon kwaliteit in een woonzorgcentrum
Nancy Claeys psychosociale gerontologie
Na je diploma

En wat nadat je je diploma behaald hebt?

Als bachelor in de Psychosociale gerontologie kun je oudere personen en hun omgeving psychosociaal begeleiden in een empowerend traject. Bovendien kun je de expertise die je hier verwerft inzetten om een brugfunctie te vervullen tussen de oudere persoon, zijn omgeving en andere professionals.

Waar kun je aan de slag?

 • In woon- en zorgcentra
 • Bij lokale overheden
 • In mutualiteiten
 • In verenigingen voor mantelzorgers
 • In vakverenigingen
 • In de thuiszorg
Wat na je diploma volwassenen

In woon- en zorgcentra ben je aanspreekpersoon voor ouderen en hun omgeving. Je ziet toe op het opvolgen en behalen van kwaliteitsindicatoren, volgt actuele trends en innovaties in het werkveld op en je implementeert die binnen jouw organisatie.

Bij lokale overheden werk je samen met de ouderenadviesraad, de schepen bevoegd voor oudere personen en andere diensten aan een inclusief ouderenbeleid.  

Ga je aan de slag bij een mutualiteit? Dan ben je de referentiepersoon voor een betere afstemming van de dienstverlening op de noden van oudere personen en volg je e-healthtoepassingen op.

In verenigingen voor mantelzorgers organiseer je contacten tussen de verschillende betrokkenen. Je voorziet vormings- en informatiemomenten. Ook bij vakverenigingen kun je terecht, waar je instaat voor de trajectbegeleiding van ouder wordende werknemers. Je informeert over eindeloopbaanmaatregelen en voorbereiding op het pensioen.

In de thuiszorg zie je toe op een betere afstemming van de hulp- en dienstverlening op de noden van oudere personen.

Als ziekenhuismedewerker ga je in het kader van het Zorgstrategisch Plan Vlaanderen met verschillende actoren in overleg over vergrijzing en geïntegreerde zorg.

Ik denk en werk nu niet enkel meer vanuit mijn eigen discipline. Dankzij de opleiding kijk ik met een helikoptervisie naar de bewoners van het woonzorgcentrum.
Meena
Ergotherapeute in een woonzorgcentrum
Meena psychosociale gerontologie

Financiële steun

De banaba Psychosociale gerontologie komt in aanmerking voor RIZIV-financiering.

Campus Schaarbeek

Campus Schaarbeek is een stijlvol gerenoveerde fabriek aan de Huart Hamoirlaan, in een mooie, groene en rustige omgeving. De campus is vlot bereikbaar, zowel met de auto als met het openbaar vervoer. Hij heeft een eigen (beperkte) parking en ligt op wandelafstand van het station van Schaarbeek. Een mooie tuin en picknicktafels nodigen uit tot buiten lunchen en pauzeren.

Kwaliteitsvolle opleiding

Alle opleidingen doorlopen om de zes jaar een omvattende kwaliteitscyclus, waar alle aspecten van een doorleefde kwaliteitscultuur aan bod komen: cocreatie met interne en externe belanghebbenden, kritische reflectie op basis van feiten en cijfers, heldere verbeterdoelen en grondige opvolging, interne en externe transparantie over de borging en verbetering van de onderwijskwaliteit.

 • 6
  Campussen
 • 11.104
  Studenten
 • 25
  Bacheloropleidingen
 • 8
  Graduaatsopleidingen
 • 70%
  behaalt diploma
 • 9,4 / 10
  Vinden onze studenten van Odisee
Meer dan een opleiding

Co staat voor samen, we pakken je studie samen aan!

Werken en studeren combineren is niet vanzelfsprekend. We geven je echter graag een duwtje in de rug.  Naast opleidingen biedt Odisee ook voor werkende studenten een hele waaier aan extra voorzieningen. Ontdek waar wij je mee kunnen helpen!

 

Overtuigd? Of toch nog iets meer info nodig?

Inschrijven

Ben je er helemaal klaar voor en zie je studeren helemaal zitten?