Referentieverpleegkundige Pijn

De ‘referentieverpleegkundige Pijn’ vervult een sleutelrol binnen het multidisciplinair pijnteam van de zorginstelling. Een uitgebreide kennis van zowel medische aspecten, diverse behandelingswijzen, concrete verpleegkundige zorg als psychosociale begeleiding van patiënten met acute of chronische pijn is dan ook noodzakelijk.

De eerstvolgende editie van deze opleiding zal van start gaan in het najaar 2023! Je kan je hieronder al aanmelden op de wachtlijst. 

Referentieverpleegkundige Pijn
Referentieverpleegkundige Pijn

Iets voor jou?

Ben je verpleegkundige in een ziekenhuis, de residentiële zorg, thuiszorg, ...) en wil je de zorg voor de patiënt met pijn, professioneel en multidisciplinair mee helpen uitbouwen? Dan is deze navorming iets voor jou!

Programma

Pijn is een complex verschijnsel, een noodzakelijk waarschuwingssignaal en tegelijk ook een heel individueel verschillende ervaring. Pijn heeft een enorme impact op het leven en de levenskwaliteit van de patiënt.

Correcte en op maat van de patiënt aangepaste zorg en behandeling is daarom heel belangrijk. Als referentieverpleegkundige pijn werkzaam in een multidisciplinair team heb je hierbij een cruciale rol die we uitgebreid bespreken.

Deze navorming biedt jou een interactief en multidisciplinair kader om jouw inzichten en ervaringen rond de zorg en behandeling van patiënten met pijn te toetsen en te delen.

Speciale aandacht gaat uit naar pijnhandeling bij diverse doelgroepen (ouderen, kinderen), specifieke pathologieën (kankerpatiënten, … ) en uiteenlopende  contexten (thuiszorg, ziekenhuis, woonzorgcentra).

Aanpak

Je verwerft inzicht in de anatomie en fysiologie van pijn en de verschillende soorten pijn. Je leert acute en chronische pijn van elkaar te onderscheiden en hoe je gepaste zorg kan bieden voor beide. Je verkent de verschillende instrumenten om pijn te meten en krijgt inzicht in de verschillende vormen van anesthesie, pijnmedicatie en pijntherapie. 

We hebben uitgebreid aandacht voor pijn bij specifieke doelgroepen zoals ondermeer pijn bij kinderen en ouderen maar ook bij kanker- neuro- en palliatieve patiënten. Aanpak van pijn in de wondzorg en op de afdeling IZ en spoed komt ook uitgebreid aan bod.

Tot slot ook veel aandacht voor de organisatie en het beleid van de pijnkliniek, evidenced based werken, zelfzorg en therapietrouw als motor voor een vlot herstel. Theoretische inzichten worden aangebracht en verduidelijkt vanuit heel praktijkrelevante casussen.

Het examen van deze opleiding bestaat uit een theorie-examen en een casusbespreking met schriftelijke neerslag (paper) en presentatie voor een jury. 

Pijn

Praktische info op een rijtje

Hier vind je alle praktische informatie m.b.t. de opleiding.

 • Waar?

  De eerstvolgende opleiding zal doorgaan op Odisee - Campus Sint-Niklaas, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas

 • Wanneer?

  De opleiding telt 7 lesdagen en 1 examendag, telkens op maandag.
  Elke lesdag loopt van 9 uur tot uiterlijk 16.45 uur.

  Data: najaar 2023, exacte data volgen hier binnenkort. 

 • Studiegeld

  Het studiegeld  wordt binnenkort vastgelegd.

  Het studiegeld omvat steeds gebruik van het leerplatform en digitale syllabi. 

 • Partner

  Het programma van deze permanente vorming is tot stand gekomen in overleg met de Belgian Pain Society (BPS).

Overtuigd? Of toch nog iets meer informatie nodig?

Meisje - luisterend naar muziek