Voeding jonge kind en adolescent

Begeleiden van kinderen, jongeren en hun ouders in hun zoektocht naar juiste voedingsgewoonten is een grote uitdaging voor alle voedings-en dieetkundigen.

Deze opleiding biedt handvaten en methodieken om professionelen te ondersteunen in hun opdracht.

Voeding
Voeding jonge kind en adolescent

Iets voor jou?

Deze navorming is vooral bedoeld voor zowel pas afgestudeerde als meer ervaren bachelors in de Voedings- en dieetkunde. Ook studenten Voedings– en dieetkunde die reeds 140 studiepunten behaalden, kunnen deelnemen.

Andere geïnteresseerden (vroedkundigen, verpleegkundigen, pediaters...) kunnen enkel inschrijven voor één of meerdere losse dagen zonder deelname aan het assessment.

Programma

De opleiding telt vijf themadagen en één dag assessment. 
Voor de 5 themadagen kan ook afzonderlijk ingeschreven worden. 

Een greep uit de thema's:

 • Voedselallergie bij kinderen
 • Communicatie rond gewicht en lichaamsperceptie
 • Moeilijke eters
 • Zuigelingenvoeding
 • Buikklachten
 • Klinische voeding bij kinderen
 • Interventies bij kinderen met eet- en gewichtsproblemen
 • Diabetes  
 • Diversiteit en omgaan met beginnende eetproblemen bij adolescenten.

Aanpak

Je krijgt theorie rond actuele topics aangevuld met concrete praktische workshops. Experten brengen nieuwe inzichten en modellen die je toetst aan eigen praktijkervaringen. Je rondt de opleiding af met de presentatie van je eigen praktijkrelevant verbeterproject. 
Het programma is wetenschappelijk onderbouwd en praktijkgericht

Docenten

Het programma werd ontwikkeld door docenten van de professionele bachelor voedings- en dieetkunde van Odisee Hogeschool, Thomas More en de UCLL en werd afgetoetst binnen het werkveld. Onze lesgevers zijn diëtisten, psychologen of anderen met een professionele activiteit in de voedingszorg en met ervaring in het lesgeven aan volwassenen.

Evaluatie

Enkel cursisten die reeds in het bezit zijn van een bachelordiploma Voedings– en dieetkunde en studenten uit de bacheloropleiding die reeds 140 studiepunten behaalden, kunnen deelnemen aan de evaluatie.

De paperopdracht bestaat uit de analyse van een praktijkrelevante casus, het uitschrijven van een gepast voedings- of dieetadvies en het uitwerken van een behandelplan a.d.h.v. de voorgeschreven richtlijnen.
De papers worden  aan een deskundige jury en de medestudenten gepresenteerd.

 

Getuigschrift

Het getuigschrift ‘Voeding van het jonge kind en de adolescent’ wordt enkel uitgereikt aan bachelors in de Voedings- en dieetkunde die hoogstens één dag gewettigd afwezig zijn en slagen voor het assessment.

Wie niet aan deze voorwaarden voldoet, ontvangt per lesdag een attest van deelname met vermelding van het effectief gevolgde programma.

Voeding jonge kind

Praktische info op een rijtje

Hier vind je alle praktische informatie m.b.t. de navorming.

 • Waar?

  Deze opleiding vindt plaats op onze Technologiecampus Gent, Gebroeders Desmetstraat 1, 9000 Gent.

 • Wanneer?

  De eerstvolgende opleiding zal doorgaan in academiejaar 2022-2023. De exacte data worden hier binnenkort meegedeeld.

  Er kan reeds ingeschreven worden op de wachtlijst.

 • Studiegeld

  Het studiegeld van de navorming moet nog worden bepaald.

Overtuigd? Of toch nog iets meer info nodig?

Meisje - luisterend naar muziek