Postgraduaat Leraar Nederlands voor anderstaligen

Nederlands als tweede taal, of kortweg NT2, is het vak waarin je Nederlands geeft aan anderstaligen. Het verwerven van de Nederlandse taal bij kinderen of volwassenen staat hierbij centraal. 

Je leert lesmaterialen kiezen en werkvormen gebruiken. In de lessen gaan we uit van situaties en problemen die NT2-lesgevers effectief meemaken in de praktijk. De opleiding opent ongetwijfeld deuren om aan de slag te gaan als leraar NT2!

Het postgraduaat is reeds gestart in september 2022. Inschrijven voor het academiejaar 2023-2024 is reeds mogelijk!

PG Leraar Nederlands voor anderstaligen
Postgraduaat Leraar Nederlands voor anderstaligen

Iets voor jou?

Toekomstige, beginnende en ervaren lesgevers, vormingswerkers en vrijwilligers die Nederlands als tweede taal willen onderwijzen aan volwassen anderstaligen. Inschrijven voor het postgraduaat kan op basis van een Bachelor- of Masterdiploma.

Opbouw

Het postgraduaat omvat 20 studiepunten en is opgebouwd uit 5 modules.

 1. Kennismaking met NT2-onderwijs
 2. Bouwstenen van een krachtige taalleeromgeving
 3. Didactische principes
 4. Verdieping en verbreding
 5. Praktijkcomponent

Bepaal je eigen traject

Vanaf academiejaar 2022-2023 kan je :

 • het volledige programma volgen: de 5 modules vormen het postgraduaat Leraar Nederlands voor anderstaligen.
 • één of meerdere modules volgen, met uitzondering van de praktijkcomponent (dit kan enkel gevolgd worden indien je kiest voor het volledige postgraduaat).

Kennismaking met NT2-onderwijs

 • Doelstellingen en historiek van NT2
 • Motivatie en kenmerken van de doelgroep: wie zijn ze? Hoe leren ze? Wat zijn hun noden
 • Eindprofielen en leerplannen 
 • Organisaties betrokken bij het NT2-onderwijs

Lesdata: 21 september, 5 en 19 oktober en 9 november 2022

Bouwstenen van een krachtige taalleeromgeving

 • Inzicht in het taalverwervingsproces (taalverwerving, woordenschatverwerving en het belang van taalaanbod)
 • Betekenisvolle taaltaken
 • Belang van rijke kwaliteitsvolle interactie
 • Cultuursensitief en traumasensitief lesgeven

Lesdata: 23 november, 7 en 21 december 2022 en 11 januari 2023

Didactische principes

 • Kennismaken met tal van interactiebevorderende werkvormen
 • Kenmerken van goede werkvormen en belang van goede instructies
 • Differentiëren in de klas en omgaan met heterogeniteit
 • Toetsen, evalueren en rapporteren 

Lesdata: 25 januari, 8 februari en 1 en 15 maart 2023

Verdieping en verbreding

Tijdens deze module neem je deel aan volgende workshops:

 • Activerende werkvormen in taalonderwijs (22 maart 2023)
 • Interactief lezen: spreekvaardigheid stimuleren met behulp van tekstmateriaal (19 april 2023)
 • Uitspraakremediëring bij anderstaligen (3 mei 2023)

Daarnaast volg je 1 of meerdere workshops naar keuze in functie van je eigen interesse en noden:

 • Online lesgeven (17 mei 2023)
 • Inspirerende praktijkvoorbeelden uit de CVO/CBE 
 • Alfabetiseren en vlot en vloeiend lezen (24 maart 2023)
 • Sterke didactiek voor begrijpend leesonderwijs: sleutels voor sterk leesonderwijs (21 april 2023)

Praktijkcomponent

In deze opleiding doe je veel meer dan enkel les volgen. Voor het praktische luik van de opleiding observeer je 9 lesuren en geef je zelf ook 9 uren les in een Centrum voor Volwassenenonderwijs of Centrum voor Basiseducatie naar keuze. 

Afsluitende intervisie te bepalen.

Docenten

Verscheidene gastsprekers en organisaties zijn betrokken bij deze opleiding en delen graag hun expertise: Huis van het Nederlands, CVO Brussel, Insituut voor Levende Talen KULeuven, Muntpunt en Odisee hogeschool.

PG Leraar Nederlands voor anderstaligen 2

Praktische info op een rijtje

Hier vind je alle praktische informatie m.b.t. het postgraduaat.

 • Waar?

  Het postgraduaat Leraar Nederlands voor anderstaligen vindt plaats op Odisee - Campus Brussel, Warmoesberg 26 te 1000 Brussel.

 • Wanneer?

  Het postgraduaat wordt gespreid over 16 woensdagnamiddagen, telkens van 14 tot 17 uur.

  Startdatum academiejaar 2023-2024: 20 september 2023.

 • Studiegeld

  Het studiegeld voor het postgraduaat ingericht in academiejaar 2022-2023 bedraagt € 1.175. Indien je één of meerdere modules volgt, bedraagt de kostprijs € 295 per module. Het studiegeld is steeds inclusief digitaal lesmateriaal en gebruik van het elektronisch leerplatform Toledo.

  Het studiegeld voor academiejaar 2023-2024 wordt later dit jaar vastgelegd.

 • Evaluatie en getuigschrift

  Je wordt geëvalueerd aan de hand van een portfolio waarin je al je leerervaringen samenbrengt, zowel vanuit de lessen als vanuit de stage.

  Wie het postgraduaat volledig volgt en dit succesvol afrondt, ontvangt het postgraduaatgetuigschrift 'Leraar Nederlands voor anderstaligen' en verwerft voor deze opleidingsonderdelen een creditbewijs.

  Wie één of meerdere onderdelen volgt en dit succesvol afrondt, ontvangt een getuigschrift Permanente Vorming en verwerft voor deze onderdelen een creditbewijs.

  Wie één of meerdere onderdelen volgt en niet deelneemt aan de evaluatie, ontvangt een attest van deelname voor de gevolgde lessen.

 • Vlaams opleidingsverlof

  Deze navorming is jammer genoeg niet erkend voor Vlaams opleidingsverlof.

   

 • Betaald educatief verlof (Brussels Hoofdstedelijk gewest)

  Het postgraduaat Leraar Nederlands voor anderstaligen geeft recht op 45 uren Betaald educatief verlof.

  Indien je afwezig bent, dien je een attest te kunnen voorleggen om als gewettigd afwezig beschouwd te kunnen worden.

Overtuigd? Of toch nog iets meer info nodig?

Dit postgraduaat is echt iets voor mij!

Ben je ervan overtuigd dat dit het postgraduaat is dat je zoekt? Dan kun je meteen inschrijven!

Meisje - nadenkend