Postgraduaat Leraar Nederlands voor anderstaligen

Nederlands als tweede taal, of kortweg NT2, is het vak waarin je Nederlands geeft aan anderstaligen. Het verwerven van de Nederlandse taal bij kinderen of volwassenen staat hierbij centraal. 

Je leert lesmaterialen kiezen en werkvormen gebruiken. In de lessen gaan we uit van situaties en problemen die NT2-lesgevers effectief meemaken in de praktijk. De opleiding opent ongetwijfeld deuren om aan de slag te gaan als leraar NT2!

 

PG Leraar Nederlands voor anderstaligen
Postgraduaat Leraar Nederlands voor anderstaligen

Iets voor jou?

Toekomstige, beginnende en ervaren lesgevers, vormingswerkers en vrijwilligers die Nederlands als tweede taal willen onderwijzen aan volwassen anderstaligen. Inschrijven voor het postgraduaat kan op basis van een Bachelor- of Masterdiploma.

Opbouw

Het postgraduaat omvat 20 studiepunten en is opgebouwd uit 4 opleidingsonderdelen en een stageluik.

Het taalverwervingsproces

 • Doelstellingen en historiek van NT2
 • Motivatie en kenmerken van de doelgroep

Instrumenten, materiaal en werkvormen binnen het NT2-onderwijs

 • Kennismaken met tal van interactiebevorderende werkvormen
 • Inzicht verwerven in het organisatorisch aspect van het coöperatief werken

Aanpak van specifieke problemen in de NT2-leergroepen

 • Leerbehoeften van anderstalige volwassenen en consequenties voor de cursusopbouw
 • De rol van vooropleiding en cognitieve vaardigheden bij het leren van een tweede taal

Taalbeschouwing, woordenschat- en vaardigheidsonderwijs, lesorganisatie en cursusontwikkeling

 • Grammaticaonderwijs: expliciet en impliciet leren
 • De plaats van woordenschat in het taalvaardig-
  heidsonderwijs

Stage

In deze opleiding doe je veel meer dan enkel les volgen. Voor het praktische luik van de opleiding observeer je 9 lesuren en geef je zelf ook 9 uren les in een Centrum voor Volwassenenonderwijs naar keuze. Naast deze stage wordt ook jouw bijdrage in de lessen en het portfolio dat je individueel samenstelt geëvalueerd. 

PG Leraar Nederlands voor anderstaligen 2

   

Exploratie en reflectie

De voorgelegde probleemsituaties, het concrete voorbeeld-materiaal, de videofragmenten, de interactieve opdrachten, de achtergrondliteratuur, ... zetten aan tot exploratie en (zelf)reflectie, tot samenwerking en discussie. Daarnaast breng je in het kader van deze opleiding een bezoek aan het Huis van het Nederlands, hét centraal infopunt rond NT2 voor anderstaligen. 

Docenten

Mevrouw Vera Bochar, docente aan Odisee, en verschillende gastdocenten.

Praktische info op een rijtje

Hier vind je alle praktische informatie m.b.t. het postgraduaat.

 • Waar?

  Het postgraduaat Leraar Nederlands voor anderstaligen vindt plaats op Odisee - Campus Brussel, Warmoesberg 26 te 1000 Brussel.

 • Wanneer?

  Het postgraduaat wordt gespreid over 15 woensdagnamiddagen, telkens van 14 tot 17 uur.

  De lesplanning voor academiejaar 2022-2023 is in ontwikkeling.

 • Studiegeld

  Het studiegeld voor academiejaar 2021-2022 bedraagt € 1.100.

 • Evaluatie en getuigschrift

  Je wordt geëvalueerd aan de hand van een portfolio waarin je al je leerervaringen samenbrengt, zowel vanuit de lessen als vanuit de stage.

  Als je slaagt voor het postgraduaat, ontvang je een postgraduaatgetuigschrift.

 • Vlaams opleidingsverlof en Betaald educatief verlof

  Deze navorming is jammer genoeg niet erkend voor Vlaams opleidingsverlof.

   

 • Betaald educatief verlof (Brussels Hoofdstedelijk gewest)

  De erkenning voor Betaald educatief verlof werd aangevraagd.

  Vorig academiejaar gaf de opleiding recht op 45 uren Betaald educatief verlof.

  Indien je afwezig bent, dien je een attest te kunnen voorleggen om als gewettigd afwezig beschouwd te kunnen worden.

Overtuigd? Of toch nog iets meer info nodig?

Dit postgraduaat is echt iets voor mij!

Ben je ervan overtuigd dat dit het postgraduaat is dat je zoekt? Dan kun je meteen inschrijven!

Meisje - nadenkend