Empowerment of Disabled people through Ethics in Care & Technology

Looptijd
/
Financiering
Interreg 2 Seas
Empowerment of Disabled people through Ethics in Care & Technology

Onze partners

Groot-Brittannië: The Health and Europe Centre (lead partner), University of Kent, East Kent Hospitals University NHS Foundation Trust, University of Essex; Frankrijk: Groupe HEI-ISA-ISEN, Institut Catholique de Lille; Nederland: HZ University of Applied Sciences. Met financiële steun van Interreg2Seas.

 Interreg 2Seas programme
Dienstverleningsproject

Empowerment of Disabled people through Ethics in Care & Technology

De EDECT-cluster beoogt een brug te bouwen tussen de wereld van de ondersteunende technologie én het verlenen van goede zorg. De combinatie van kennis en expertise in engineering, wetenschap en gezondheidszorg is van essentieel belang bij het ontwerpen en ontwikkelen van ondersteunende technologie. Maar het is ook belangrijk om rekening te houden met de behoeften van de gebruiker en deze te begrijpen. Substantiële feedback van gebruikers en ervaringen zijn nodig om assisterende systemen te evalueren. Tevens zijn vorming en ondersteuning van de eindgebruikers, incl. zorgverleners, onontbeerlijk voor een optimaal gebruik.

 

Impact:

  1. Odisee was medeorganisator van de fase1-clusterconferentie in oktober 2014 die doorging in het PAC te Gent met bijdragen van Gouverneur Briers en Peter Lambreghts, EU coordinator van ENIL (European Network Independent Living).
  2. Een 40-tal Vlaamse zorginstellingen voor mensen met een beperking namen deel, samen met 140 grensoverschrijdende organisaties.
  3. In fase 2 zal Odisee de eerste 'testpilot' organiseren in Gent met medewerking van studenten ergotherapie, ENIL, Zonnehoeve Eke, Dienstencentrum Gid(t)s en Catherine T'Joens-Coördinator zorgregie Oost- en West-Vlaanderen.
  4. Actieve participatie in het internationale expert team, dat verantwoordelijk zal zijn voor het uitschrijven van een innovatieve methodologische aanpak voor het ontwikkelen van ondersteunende technologie via co-creatie en een reeks praktische, internationaal-overdraagbare tools om ondersteunende technologie te evalueren op een ethische en waardige wijze
  5. De maatschappelijke meerwaarde van deelname aan EDECT voor stakeholders in Oost-Vlaanderen is een groeiende bewustwording dat co-creatie kan zorgen voor betere zorg en een betere kwaliteit van leven. Door een betere afstemming van de technologisch- ondersteunende middelen op de behoeften van de mensen met een beperking, en door alle stakeholders van bij de aanvang bij de ontwikkeling te betrekken, groeit empowerment en de kwaliteit van leven.

 

Hartslagcurve
EDECT logo's