Postgraduaat Geestelijke gezondheidszorg - Module De stempel van een diagnose

Diagnoses, soms stempels genoemd, hebben een grote impact op een individu en diens context. Want wat betekent het nu om, anno 2022, een psychische kwetsbaarheid te hebben?

Vanuit een krachtgerichte basisvisie leer je de DSM-V op een kritische manier te benaderen. Verschillende pathologieën (kwetsbaarheden) zullen vanuit een bio-psycho-sociale invalshoek geëxploreerd worden.

We staan stil bij de impact op de context en de psychische kwetsbaarheden worden ook vanuit een maatschappelijke invalshoek bekeken.

Psychopathologie
De stempel van een diagnose, psychopathologie bij volwassenen en ouderen

Iets voor jou?

Dit postgraduaat richt zich tot zorgverleners (masters, bachelors, HBO5) in de sociale en geestelijke gezondheidszorg die ondersteuning en begeleiding bieden aan kwetsbare groepen.

Programma

De module bestaat uit 5 thematische lesdagen:

Dag 1: Geschiedenis en gebruik van DSM-V en stempel van psychische kwetsbaarheid

Dag 2: Stemmingsstoornissen en angststoornissen

Dag 3: Schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen

Dag 4: Persoonlijkheidsstoornissen

Dag 5: Psychotrauma, dissociatieve stoornissen en voedings- en eetstoornissen

Dag 1: Geschiedenis en gebruik van DSM-V en stempel van psychische kwetsbaarheid - 13 september 2022

De DSM-V: een geschiedenis
Je leert de geschiedenis van de DSM kennen. Doorheen de verschillende edities zal er stil gestaan worden bij de maatschappelijke invalshoeken van diagnoses en zal er kritisch gekeken worden naar dit diagnostisch handboek.

Van diagnose naar kwetsbaarheid?
Wat betekent het om  “een stempel te dragen”. Patiënten, cliënten en bewoners geven vaak aan dat er nog een groot taboe en stigma heerst omtrent psychische kwetsbaarheden. In hoeverre werken diagnoses dit taboe en deze stigma in de hand? uiteraard is het krijgen van een accurate diagnose toch een grote meerwaarde binnen een zorgtraject.

Dag 2: Stemmingsstoornissen en angststoornissen - 27 september 2022

Bipolaire,- en depressieve stemmingsstoornissen
Wat betekent het om een stemmingsstoornis te hebben? Samen met een ervaringsdeskundige zal deze vraag geëxploreerd worden. Vertrekkend vanuit dit persoonlijk en uniek verhaal worden theoretische concepten besproken.

Angststoornissen
Iedereen heeft ooit al eens “angst” ervaren, hetzij als kind of als volwassene. Angst kan echter ook het leven van een individu beheersen. We exploreren angststoornissen aan de hand van de diagnostische criteria. Je wordt uitgedaagd om linken te leggen naar de invloed van een dergelijke diagnose op het dagelijks functioneren, zowel individueel als binnen een maatschappelijke context.

Dag 3: Schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen - 11 oktober 2022

Schizofreniespectrum
De DSM-5 betekende voor enkele diagnoses een heuse aanpassing, een van de grootste wijzigingen werd doorgevoerd binnen het schizofreniespectrum. We gaan in detail in op deze aanpassingen en maken de link naar de praktijk.

Psychotische stoornissen
Wat betekent het om een psychotische kwetsbaarheid te hebben? Samen met een ervaringsdeskundige zal deze vraag geëxploreerd worden. Vertrekkend vanuit dit persoonlijk en uniek verhaal zullen theoretische concepten besproken worden.

Dag 4: Persoonlijkheidsstoornissen - 25 oktober 2022

In de DSM-5 wordt een persoonlijkheidsstoornis omschreven als 'een duurzaam patroon van innerlijke ervaringen en gedragingen dat duidelijk afwijkt van wat binnen de cultuur van de betrokkene wordt verwacht, dit op twee of meer terreinen binnen het dagelijks functioneren'

Officieel bestaan er tien verschillende persoonlijkheidsstoornissen, onderverdeeld in drie clusters. Je wordt ondergedompeld worden in deze materie en uitgedaagd om iedere diagnose vanuit een bio-psycho-sociale invalshoek te bekijken.

 

Dag 5: Psychotrauma, dissociatieve stoornissen en voedings- en eetstoornissen - 8 november 2022

Psychotrauma en dissociatieve stoornissen
Het leven is, meestal, een balans tussen positieve ervaringen en negatieve ervaringen. Sommige gebeurtenissen kunnen echter zo traumatisch zijn dat er sprake is van een psychisch letsel. Het psychisch afweermechanisme is, bij wijze van spreken, onvoldoende in staat om deze gebeurtenis te verwerken. De invloed op het dagelijks functioneren is niet te onderschatten.

Voedings-en eetstoornissen
De somatische gevolgen van voedings- en eetstoornissen zijn vaak ernstig. Het is als hulpverlener dan ook aangewezen om op de hoogte te zijn van wat deze psychische kwetsbaarheden juist inhouden. Vanuit een bio-psycho-sociale invalshoek zullen de verschillende voedings- en eetstoornissen geëxploreerd wordenen. We leggen de focus op de  vroegdetectie en reiken hiervoor heel concrete tools aan.

Eenzaamheid

Praktische info op een rij

Hier vind je alle praktische informatie m.b.t. deze module.

 • Waar?

  De module 'De stempel van een diagnose' vindt plaats op Odisee - Campus Sint-Niklaas, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas.

 • Wanneer?

  Deze module omvat 5 lesdagen: 13 en 27 september, 11 en 25 oktober, 8 november 2022, telkens van 9.00 tot 16.30 uur. Inschrijven voor één of meerdere losse lesdagen is ook mogelijk.

 • Studiegeld

  Het studiegeld voor de volledige module bedraagt € 475. Voor een losse lesdag bedraagt het studiegeld € 100. Catering tijdens de koffiepauzes, digitale syllabi en gebruik van online leerplatform zijn inbegrepen. 

  De opleiding komt in aanmerking voor subsidiëring door kmo-portefeuille. Lees meer over de KMO-portefeuille bij 'studeren als zelfstandige'.

 • Vlaams opleidingsverlof en Betaald educatief verlof (Brussels hoofdstedelijk gewest)

  Vlaams opleidingsverlof

  Een aanvraag voor Vlaams opleidingsverlof wordt ingediend.

  Betaald educatief verlof 

  Een aanvraag voor Betaald educatief verlof (50 uren) wordt ingediend.

Overtuigd? Of toch nog iets meer info nodig?

Jongen - Gele muts