Hoe kijken wij naar het leertraject van onze studenten?

Onze opleidingen gaan in het leertraject van onze studenten aan de slag met vier principes. Zo proberen ze onze droom van een inclusieve, wendbare, duurzame en cocreatieve onderwijsinstelling waar te maken.

Lean en wendbaar hoger onderwijs

Lean onderwijs en dienstverlening betekent onderwijs zo efficiënt mogelijk vorm te geven met als doel een effectieve leeromgeving te realiseren waarin de student leert, de docent dat proces ondersteunt en de dienstverlening dat allemaal faciliteert.

In deze filosofie staat het leren van onze student centraal. We focussen op de essentie, laten los wat er niet meer toe doet en versterken wat waardevol is.

Concreet gaan we terug naar de professionele kern van onze opleidingen én stomen we onze studenten klaar voor de toekomst door de integratie van onze Odiseebrede leerresultaten.

De lerende aan zet: eigenaarschap over de eigen competentieontwikkeling

Als Odisee vormen wij hoogopgeleide professionals: de studenten staan bij ons centraal. We geven hen de nodige ondersteuning om zelf aan het stuur te zitten van hun leertraject, waarbij ze ten volle hun talenten kunnen ontdekken en ontplooien.

Evalueren om te leren

We zetten maximaal in op formatieve evaluaties, waarbij studenten een zicht krijgen op de eigen sterktes en zwaktes, maar ook op de volgende stappen in hun leerproces. Feedback, maar ook feedup en feedforward staan centraal.

We zetten stappen richting geïntegreerd evalueren van kennis, vaardigheden en attitudes.

Actief leren in authentieke en cocreatieve contexten

Als co-hogeschool zetten we uiteraard cocreatie centraal. Onze studenten werken samen met docenten, onderzoekers, bedrijven en organisaties om complexe maatschappelijke problemen op te lossen.

We dompelen hen gradueel onder in de praktijk door actief te leren op de werkplek of in realistische simulatiecontexten.