Continuïteit van het familiebedrijf in tijden van digitalisering

Looptijd
/
Onderzoeksproject

Continuïteit van het familiebedrijf in tijden van digitalisering

De centrale onderzoeksvraag van dit project luidt: wat zijn de gevolgen van de exponentiële digitalisering op de actoren in het familiebedrijf?

Snelle evoluties in digitalisering vormen specifieke uitdagingen voor familiebedrijven. Zo hebben deze evoluties een impact op het familiale systeem, zijnde de relaties tussen de familieleden onderling. Ook het business-systeem met de gebruikelijke business-modellen blijft niet onberoerd. De ontwikkelingen in het business-systeem beïnvloeden op hun beurt opnieuw het familiale systeem, en het ownership-systeem (de overwegende controle van familiale aandeelhouders) dat onder druk komt te staan. De literatuur omtrent digitalisering en de invloed ervan op familiebedrijven is echter zeer beperkt. Daar wil dit onderzoek verandering in brengen. 

datasmart e-commerce
Continuïteit van het familiebedrijf in tijden van digitalisering

Onze partners

CenSE (Centrer for Sustainable Entrepreneurship) in samenwerking met onderzoeksinstituten in Australië, Engeland, Italië en China.

Wil je meer weten over dit project?