Growfunding/BXL

Looptijd
/
Financiering
ESF
Growfunding/BXL

Onze partners

  • Cultuurnet Vlaanderen (specialist in cultuurmarketing)
  • Beursschouwburg (Kunstencentrum)
  • Met-X (Kunst-educatief productiehuis)
  • Globe Aroma (Sociaal Artistiek werk met vluchtelingen)
ESF investeert in jouw toekomst
Onderzoeksproject

Growfunding/BXL

Dit project heeft tot doel een blauwdruk te ontwikkelen voor een dienstverlenende coöperatieve vennootschap in de culturele sector. Via de coöperatie beheerd door de culturele sector kunnen organisaties uit de culturele sector en/of individuele kunstenaars aanvullende financieringskanalen aanboren, logistieke ondersteuning bekomen en/of vrijwilligerswerk stimuleren. Hiervoor wordt een blauwdruk voor een elektronisch platform ontwikkeld. Op deze website kunnen kunstenaar en publiek elkaar kunnen ontmoeten en aanvullen.

growfunding

Het voorstel bouwt verder op het Nederlands voorbeeld voordekunst.nl. Op deze website kunnen amateurkunstenaars, professionele kunstenaars en organisaties uit de culturele sector extra financiering vragen voor hun artistieke en culturele projecten. Het publiek kan een bedrag naar keuze bijdragen (gaande van 10€ tot een paar duizend euro). In ruil heeft de investeerder recht op een voorpublicatie, een vip-bezoek, een gesigneerd exemplaar ...

Dit voorstel gaat een stap verder en wil in samenwerking met de Nederlandse stichting Voor De Kunst een uitgebreide variant ontwikkelen, beheerd door een coöperatieve vennootschap met aandeelhouders uit de culturele sector: Voor de Kunst XL. Naast aanvullende financiering biedt de website van Voor de Kunst XL ook de mogelijkheid om samenwerking met derden aan te gaan onder de vorm van vrijwilligerswerk en logistieke ondersteuning. 

De website is een instrument dat de participatie aan de productie van kunst en cultuur bevordert en de dialoog tussen kunstproducenten en het publiek faciliteert. Door het publiek te betrekken bij de productie van culturele projecten en kunstprojecten bouwt de coöperatie (virtuele) bruggen tussen cultuurhuizen, kunstenaarscollectieven en/of amateurkunstenaars enerzijds en de samenleving anderzijds.

Meer informatie en dienstverlening vind je op www.growfunding.be.

Wil je weten over dit project?