Nefrologische verpleging

De opleiding Nefrologische verpleging biedt je een volledige visie op de nefrologie, m.b.t. kennis, vaardigheden en attitudes voor de nefrologische verpleegkundige.

Je ontdekt hoe je de kwaliteit van zorg kunt waarborgen en verbeteren. Zo kun je beantwoorden aan de meest recente ontwikkelingen op technisch, medisch en farmacologisch gebied.

Nefrologische verpleging

Iets voor jou?

Deze opleiding richt zich tot verpleegkundigen die reeds actief zijn in de nefrologie, meer bepaald in de dialyse– en transplantatiecentra en nefrologische eenheden.

Andere kandidaat-cursisten worden enkel toegelaten mits een gegronde motivatie en dienen vooraf contact te nemen met de de opleidingscoördinator.

Doelstellingen

 • Een volledige visie bieden op de nefrologie, m.b.t. kennis, vaardigheden en attitudes voor de nefrologisch verpleegkundige.
 • De individuele en professionele bekwaamheid van de nefrologisch verpleegkundige vergroten.
 • De kwaliteit van zorg waarborgen en verbeteren, om te kunnen beantwoorden aan de meest recente ontwikkelingen op technisch, medisch en farmacologisch gebied.
 • Een interactief forum bieden voor uitwisseling van ervaring en kennis.

Programma

Het programma omvat een theoretisch en een praktisch luik, samen 12 lesdagen. De opleiding wordt afgerond met een evaluatiedag bestaande uit een theorie-examen en de presentatie van een praktijkwerkstuk.

 • Het theoretisch deel omvat 8 lesdagen (56u) en omvat biomedisch, sociaal, verpleegkundig, sociaal en menswetenschappelijk aspecten van de nefrologische verpleging.
 • Het praktijkgericht deel bestaat uit 4 dagen (28u) en omvat klinische bezoeken aan dialysecentra in Vlaanderen en een praktijkgerichte opdracht met verpleegkundige relevantie.
 • Evaluatie: theoretisch examen en schriftelijke neerslag (paper) van het praktijkwerkstuk.

Praktische info op een rijtje

Hier vind je alle praktische informatie m.b.t. de navorming.

 • Waar?

  Deze opleiding vindt plaats op Odisee - Campus Aalst, Kwalestraat 154 te 9320 Aalst.

 • Wanneer?

  Theorie: 8 lesdagen, telkens op donderdag van 9 tot uiterlijk 17 uur.
  Data: 18 en 25 november, 2, 9 en 16 december 2021, 13, 20 en 27 januari 2022.   

  Praktijkstage: 4 dagen in diverse dialysecentra van Vlaanderen.
  Data: 
  24/02/2022  UZ Brussel
  11/03/2022  UZ Antwerpen
  16/03/2022  UZ Leuven
  17/03/2022  UZ Gent

  Examen: 25 en 26 maart 2022

 • Studiegeld

  Het studiegeld voor deze opleiding bedraagt € 700.

  Ben je lid van ORPADT vzw dan betaal je € 600.
  In dat geval noteer je bij inschrijving in het 'opmerkingveld' dat je lid bent van ORPADT + je lidnummer. 

  Deze prijzen zijn inclusief syllabi en drank bij koffiepauzes. 

 • Vlaams opleidingsverlof

  Deze navorming is erkend voor Vlaams opleidingsverlof voor 85 uren.

  Deelname aan het examen is verplicht.

 • Betaald educatief verlof

  De erkenning voor Betaald educatief verlof werd aangevraagd, eveneens voor 85 uren.

  Indien je afwezig bent, dien je een attest te kunnen voorleggen om als gewettigd afwezig beschouwd te kunnen worden.

 • Samenwerking

  Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met ORPADT vzw, een Belgische, Nederlandstalige beroepsvereniging van paramedisch personeel uit de nefrologische sector.

Overtuigd? Of toch nog iets meer informatie nodig?

Deze navorming is echt iets voor mij!

Ben je er van overtuigd dat dit de navorming is die je zoekt? Schrijf je dan vlug in via onderstaande link!

Meisje - luisterend naar muziek