Academische kalender per opleiding 2021-2022

De academische kalender per opleiding is rechtstreeks te downloaden via onderstaande links.

Bachelor voedings en dieetkunde header

Graduaatsopleidingen

Wat na je diploma 2

Bacheloropleidingen