Een mozaïek van herinneringen - Deskundigheidstraining creatief werken met levensverhalen

Deskundigheidstraining creatief werken met levensverhalen

Tijdens deze vijfdaagse leer je op een creatieve manier hoe je als begeleider/coach op zoek kunt gaan naar het levensverhaal van individuele mensen of van mensen in groep, waarbij je niet alleen als expert maar ook als vertrouwenspersoon en begeleider fungeert.

Daarnaast leer je a.d.h.v. talloze creatieve methodieken en schrijfoefeningen hoe je mensen kan ondersteunen bij het schrijven en/of vormgeven van hun levensverhaal. 

Een mozaïek van herinneringen
Een mozaïek van herinneringen

Iets voor jou?

Hulpverleners die vanuit verschillende invalshoeken werken met ouderen (ambulant/residentieel) en niet-medische zorg opnemen zoals woon- en leefbegeleiders, orthopedagogen, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, agogen, gerontologen, gezinswetenschappers,…

Programma

Volgende thema's komen aan bod:

  • Het leven en het levensverhaal kunnen als een mozaïek van herinneringen worden beschouwd. In deze opleiding leggen we het accent op het biografisch werken met oudere volwassenen. We spitsen ons toe op twee levensverhaalmethoden: de autobiografie en de life history.
  • Bij autobiografie reiken we schrijf- en creatieve methodieken aan om (stukken van) het leven van oudere volwassenen in kaart te brengen. Het is bedoeld als recreatie waar terugblikken op het leven centraal staat en wie de persoon in kwestie is.
  • Bij life history reiken we diverse methodieken aan om de levensloop van ouderen in kaart te brengen, bijvoorbeeld onder de vorm van (digitale) levensboeken, themaposters en levenslijnen. Els Messelis lanceert ook een nieuwe methodiek: de levensvaas.

 

 

  • We gaan in de deskundigheidstraining ook in op de verschillende manieren om levensverhalen te ordenen: in tijd en ruimte, op basis van gevoelens, aan de hand van levensdomeinen, thematische ordeningen,… Els Messelis stelt ook andere manieren voor om levensverhalen te ordenen, zoals rituelen en natuurelementen.

De (oudere) volwassene wordt centraal gesteld aan de hand van zijn sterktes, mogelijkheden, talenten, dromen en  competenties. Er wordt niet alleen ingezet op het verleden en het heden. Ook de blik naar de toekomst komt aan bod.

Docente

Els Messelis is gerontologe, maatschappelijk werkster en schrijfster.

Ze is als docente verbonden aan Odisee Advanced Education te Brussel.

Els Messelis volgde in 2014 de opleiding Deskundigheidsbevordering Levensverhalen schrijven bij de legendarische Nederlandse José Franssen. Ze heeft jaren het vak ‘Narratieve Gerontologie’ aan de hogeschool Odisee gedoceerd.

Ze is (mede)auteur van 11 boeken rond ouder worden waaronder: Messelis, E. (2018). Wanneer woorden tekort schieten. Creatief op zoek naar het doorleefde levensverhaal. Garant - Cyclus.

Hoe gaan we te werk?

Naast interactieve lessen worden schrijfoefeningen afgewisseld met het werken met klei, ecoline verf, muziek…

Mozaïek

Wens je graag nog iets meer info? Volg de online infosessie op 29 november 2022 van 17 tot 18 uur.

De opleiding heeft mij ook dingen geleerd over mezelf en de mensen die ik graag zie. Je ziet rode draden terugkomen. Dat is voor mij de kracht van het levensverhaal. En in deze opleiding ervaar je dat zélf. Dat vond ik heel bijzonder.
Edith
Tekstschrijver
Edith

Overtuigd? Of toch nog iets meer info nodig?

Ja, ik schrijf me in voor deze opleiding!

Ben je ervan overtuigd dat dit de opleiding is die je zoekt?
Dan kun je via onderstaande link meteen inschrijven.

Meisje - nadenkend