Afstandsonderwijs. Wat houdt dat nu juist in?

Wil je leraar lager onderwijs worden maar laat je werk- of privésituatie niet toe om overdag te studeren? Kies dan voor afstandsonderwijs op campus  Aalst of Sint-Niklaas. Het diploma dat behaald wordt, is een volwaardig en kwaliteitsvol bachelordiploma. Je volgt les op dinsdagavond (op de campus of digitaal via Teams) en verwerkt de leerstof verder via zelfstudie en e-leren. Ook in afstandsonderwijs heb je nauw contact met je docenten en medestudenten. Omdat we voor jou een traject op maat samenstellen , en onderweg kunnen aanpassen, bepaal je zelf je tempo. Heb je al een hoger diploma en/of een lerarendiploma? Dan worden deze competenties gevaloriseerd en kom je in aanmerking voor een verkort traject. We werken met standaardvrijstellingspakketten afhankelijk van de studierichting van jouw bepaalde diploma('s).

Interesse? Benieuwd naar jouw traject?
Contacteer de trajectbegeleider voor meer informatie.

Om te kunnen inschrijven is een intake verplicht.

 

 • Traject op maat
 • Combinatie mogelijk met je job en je gezin
 • Stage in eigen regio of in eigen school
 • Persoonlijke begeleiding

Hoeveel kost de opleiding?

De studiekost bestaat uit een vast en een variabel gedeelte. Meer info omtrent het studiegeld vind je hier.

Kan ik mijn stageschool zelf kiezen als afstandsstudent?

Als afstandsstudent kies je zelf je stageschool. Het onderwijsnet speelt geen rol. Geef je al les in het reguliere lager onderwijs, dan kun je stage doen in je eigen school, zelfs (gedeeltelijk) binnen je eigen lesopdracht (onder voorwaarden).

Hoe vaak heb ik contact met docenten en medestudenten in afstandsonderwijs? 

Per opgenomen opleidingsonderdeel (vak) worden een tweetal lessen ingericht op dinsdagavonden. Een les duurt twee uur en kan beginnen om 18u of om 20u. Onder begeleiding van je docent en samen met je medestudenten oefen je vaardigheden in en maak je oefeningen. Je kunt ook vragen stellen over de leerinhouden en opdrachten. Je hebt niet alleen contact met je docenten en medestudenten tijdens geplande lessen. Het is ook mogelijk om hen te contacteren per videochat (Teams).

Hoe ziet het opleidingsprogramma eruit?

Eerst verken je uitgebreid de ontwikkelings- en leergebieden die in een lagere school centraal staan. Je krijgt al doende de kans om je achtergrond van talen, wiskunde, wereldoriëntatie, godsdienst en muzische vorming aan te scherpen. Je verkent verschillende werkvormen en je vraagt je af welke leermiddelen je in bepaalde situaties kunt inzetten. Ook ontdek je meerdere manieren om leerlingen op maat te benaderen en te evalueren.

Stages gebeuren onder leiding van gepassioneerde en ervaren docenten van de opleiding en mentoren uit de basisscholen. Nieuwe ervaringen beperken zich absoluut niet tot je klaslokaal, je leert ook samenwerken met collega’s, omgaan met ouders en contacten leggen met begeleidingsdiensten. 

Waar leggen wij onze accenten ?

Nieuwsgierigheid en openheid zijn de sleutelwoorden tijdens je opleiding tot leraar lager onderwijs bij Odisee. Als leraar heb je oog en oor voor alle kinderen en geef je elk kind de ontwikkelingskansen waar het recht op heeft. Het vraagt een flinke dosis fantasie en creativiteit om kinderen te kunnen blijven boeien, motiveren en uitdagen. Enthousiasme, openstaan voor wat er in de wereld gebeurt en zelf voortdurend willen bijleren, zijn stuk voor stuk belangrijke eigenschappen van een onderwijzer(es). Daarom neem je tijdens je opleiding deel aan heel wat activiteiten:  vertelnamiddagen, excursies, tentoonstellingen, theaterbezoeken… We nemen je mee naar buiten, op ontdekking, en je krijgt ook zicht op je eigen talenten. Als afstandsstudent kan je de meeste activiteiten zelf inplannen op een moment dat voor jou past. 

Afstandsonderwijs of (verkort) traject overdag?

Als afstandsstudent volg je dezelfde vakken als dagstudenten maar volgens een persoonlijk studietraject.
Dat wil zeggen dat je de opleidingsonderdelen spreidt over een langere periode, zoals het jou het beste uitkomt. Elke afstandsstudent heeft dus een uniek programma. Als je al een hoger diploma hebt , krijg je vrijstellingen en kan je een verkort traject volgen. Je kan ook een verkort traject in dagonderwijs volgen, met of zonder steun van VDAB.

Meer FAQ's?

Klik hier.

 

Wat zeggen onze studenten?

Laat je overtuigen door onze studenten

Instaptoets

Leg jouw verplichte maar niet-bindende instaptoets voor de lerarenopleiding af.

Studenten die zich willen inschrijven voor een lerarenopleiding moeten in heel Vlaanderen deelnemen aan een verplichte, maar niet-bindende instaptoets. De resultaten zijn niet bepalend om je te kunnen inschrijven, maar je moet de toets wel afgelegd hebben. De instaptoets heeft als doel jou als aankomende student een spiegel voor te houden over je startcompetenties.

educatief graduaat
Kenmerken

Wist je dat dit mogelijk was binnen een bacheloropleiding?

 • Heb je al een hoger diploma?

  Als je al een diploma hoger onderwijs hebt, moet je niet alle 180 studiepunten opnemen om je bachelordiploma te halen. Je volgt dan een verkort traject van maximaal 120 studiepunten. Hoe meer onderwijsgerelateerd je hoger diploma is (bv. pedagogische wetenschappen), hoe groter je vrijstellingspakket. Meer info hierover krijg je bij een gesprek met je trajectbegeleider.

 • Heb je al een lerarendiploma?

  Als je hoger diploma een lerarendiploma is, telt je verkort traject ongeveer 60 tot 90 studiepunten. Meer info hierover krijg je bij een gesprek met je trajectbegeleider.

 • Je kennis Frans of wiskunde opfrissen

  Is het even geleden dat je nog Frans of wiskunde nodig had? Schrijf je dan gerust in voor een vrijblijvende instapcursus voor de start van het academiejaar. Gedurende een aantal (halve) dagen fris je je kennis op. Contacteer je trajectbegeleider voor meer info.

 • Voltijdse dagopleiding

  Als je werk- en privésituatie het toelaten, ben je als volwassene uiteraard ook welkom om samen met onze reguliere studenten een lerarenopleiding te volgen in voltijds dagonderwijs, al dan niet met een verkort traject of met steun van VDAB (contacteer de VDAB bemiddelaar onderwijs in jouw regio voor meer info, zie FAQ's).

Iets voor jou?

Lager onderwijs, iets voor jou?

 • Je werkt graag samen met anderen en staat nieuwsgierig in de wereld.
 • Je vindt het uitdagend om een groep kinderen te begeleiden.
 • Kinderen iets bijleren en hun talenten zien groeien vind je ongelooflijk interessant.
 • Je houdt ervan om iets uit te leggen of het samen met anderen te ontdekken.
 • In je job wil je actief bijdragen aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.
Meisje - nadenkend
De opleiding via afstandsonderwijs was pittig, zeker in combinatie met een gezin en een job. Maar omdat het afstandsonderwijs op zo’n goede en efficiënte manier georganiseerd werd, met een heel menselijke aanpak én veel begrip, vond ik telkens opnieuw de moed om verder te gaan.
Kathleen Haentjens
Studente Lager onderwijs via afstandstraject
Kathleen Haentjes
Wat moet je verwachten

Handen uit de mouwen en met de voeten in de praktijk

Begeleide zelfstudie

Kies je voor de opleiding Lager onderwijs in afstandsonderwijs, dan verwerk je een groot deel van de leerstof via zelfstudie. Je studeert dus waar en wanneer je wil. Op die manier kun je de opleiding combineren met je job en/of de zorg voor je gezin. Via het digitale leerplatform Toledo en groepen op sociale media blijf je in contact met medestudenten en docenten. Zo word je altijd geholpen bij vragen.

Stage

De opleiding bestaat naast theoretische vakken, oefeningen en practica uit een flinke portie stage. Studenten die al een hoger diploma hebben, worden vrijgesteld van een deel van de stage. Moet je wel nog alle stages afleggen, dan ga je elk jaar op een andere school aan de slag. Je zoekt hiervoor drie stagescholen in je eigen regio. Of geef je al les op een lagere school in het regulier onderwijs? In sommige gevallen kun je stage lopen op je eigen school.

Contactmomenten op dinsdagavond

Om je te ondersteunen, organiseren wij een reeks contactmomenten op dinsdagavond. Over hoeveel dinsdagavonden het gaat, hangt af van het aantal vakken dat je opneemt. De precieze data worden gecommuniceerd bij de start van het academiejaar. Tijdens de contactmomenten heb je college, maak je oefeningen of werk je aan practica.

Maatschappelijk engagement

Leraren zijn belangrijk voor onze samenleving. Ze openen de wereld voor een kind en brengen elk kind zo ver mogelijk in zijn ontwikkeling. Dat is belangrijk voor alle kinderen, maar zeker voor hen die in kansarmoede opgroeien of voor wie leren niet vanzelfsprekend is. Theorie probeer je zo vaak mogelijk te koppelen aan je eigen ervaringen. En hoe doe je die beter op dan tijdens een maatschappelijke stage? Daarin doe je bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding, organiseer je activiteiten voor vluchtelingen of probeer je voorleesmaterialen uit in een sociale organisatie. Stuk voor stuk onvergetelijke belevenissen.

Het onderwijs breed verkennen

Je loopt stage in verschillende scholen en in verschillende leerjaren. Daarnaast ga je aan de slag in methodescholen en scholen voor buitengewoon onderwijs. En je doet natuurlijk ook praktijkervaring op in sociale organisaties buiten de school. Zo krijg je een brede kijk op het begrip ‘school’. Omdat we je de best mogelijke opleiding willen bieden, werken we bij Odisee samen met verschillende partners uit het studie- en werkveld. Het gaat dan om onderwijsbetrokken organisaties zoals pedagogische begeleidingsdiensten, de onderwijsinspectie, educatieve diensten van musea, organisaties voor ontwikkelingseducatie of natuur- en milieueducatie en culturele organisaties.

Evaluatie

Je stage wordt enerzijds beoordeeld door de stagementor op je stageschool en anderzijds door bezoekende docenten van de hogeschool. Voor de theoretische vakken leg je een examen af. Voor elk opleidingsonderdeel krijg je twee examenkansen per academiejaar. De eerste examenperiode valt in januari voor de vakken van het eerste semester of in juni voor de vakken van het tweede semester. De tweede examenperiode is in augustus-september.

Educatieve bachelor lager onderwijs header
Verkort programma

Wist je dat je ook een verkort programma in dagtraject kunt volgen?

Heb je al een hoger (onderwijs)diploma en wil je nu graag aan de slag in het lager onderwijs? Kun je overdag naar de les komen? Haal je Educatieve bachelor Lager onderwijs via een verkort programma van 60 tot 120 studiepunten. Je volgt een aangepast studieprogramma op jouw maat in dagonderwijs.

 • Persoonlijk studieprogramma

  De volledige opleiding Lager onderwijs telt 180 studiepunten, wat overeenkomt met drie jaar voltijds studeren. Heb je al een hoger diploma, dan moet je niet alle 180 studiepunten opnemen. Je wordt namelijk vrijgesteld van heel wat opleidingsonderdelen. Van welke opleidingsonderdelen precies, hangt af van je vooropleiding. Tijdens een persoonlijk gesprek met je trajectbegeleider bekijk je samen welke credits je al behaalde en welke vakken je nog moet volgen.

 • In dagonderwijs

  Studeer je in Aalst of Sint-Niklaas, dan is je persoonlijk studieprogramma opgebouwd uit vakken uit het eerste, tweede en derde jaar van de reguliere Educatieve bachelor Lager onderwijs. Je sluit telkens aan bij verschillende klasgroepen en volgt de lessen overdag mee. Maak je geen zorgen, je bent niet de enige student met een persoonlijk studieprogramma! Je zult je dus zeker goed omringd voelen op de campus.

  Studeer je in Brussel, dan sluit je voor de lessen steeds aan bij de tweedejaarsstudenten uit de voltijdse dagopleiding.

  Als toekomstige onderwijzer(es) moet je uiteraard ook proeven van de onderwijspraktijk. Je begint met observaties. Daarna maak je begeleide didactische oefeningen, gevolgd door een participatie- of introductiestage met de eerste opdrachten. Pas daarna zet je je eerste stappen in het echte lesgeven, op een school in je eigen regio. Gaandeweg gaat de klemtoon meer liggen op de omgang met een klasgroep en functioneer je steeds zelfstandiger. Ben je al leraar in het kleuter- of secundair onderwijs, dan krijg je een vrijstelling voor een deel van de stages.

 • Studiepunten

  Heb je al een lerarendiploma, dan zal je persoonlijk studieprogramma ongeveer 60 studiepunten tellen. Heb je een diploma uit een andere richting, reken dan op een studieprogramma van maximaal 120 studiepunten.

Verkort programma

Wist je dat je ook een verkort programma via werkplekleren kunt volgen?

Heb je een hoger (onderwijs)diploma? Sta je al in het lager onderwijs of start je binnenkort in een basisschool? Haal je Educatieve bachelor Lager onderwijs via het verkort programma van 60 tot 120 studiepunten met werkplekleren. Je volgt twee jaar les op woensdag in Brussel.

Het verkort programma van de Educatieve bachelor Lager onderwijs met werkplekleren richt zich specifiek op studenten die al (ten minste deeltijds) lesgeven in het basisonderwijs of de overstap tijdens hun opleiding willen maken.

 • Les op woensdag(namiddag)

  Via gerichte opdrachten verwerk je een deel van de leerstof via zelfstudie. Uiteraard sta je er niet alleen voor, de docenten zijn steeds bereikbaar bij vragen of problemen. Daarnaast heb je les op woensdag. Tijdens die contactmomenten gaan praktijklectoren uit het werkveld en docenten van de hogeschool samen met jou dieper in op de leerstof. Je maakt samen de vertaalslag naar de praktijk en in je leergroep krijg je feedback op lesvoorbereidingen, wissel je ideeën uit met medestudenten en bespreek je creatief en kritisch de opzet van een rijke leeromgeving.

 • Twee academiejaren

  Je kunt het verkort programma van de Educatieve bachelor Lager onderwijs met werkplekleren afronden op twee jaar, terwijl je daarnaast werkt (in het onderwijs). Hoeveel tijd je moet vrijmaken om te studeren hangt af van je vooropleiding. Heb je al een onderwijsdiploma of een bachelor- of masterdiploma aangevuld met een lerarenopleiding? Dan telt je studieprogramma 60 studiepunten. Heb je een ander hoger diploma, dan zal
  je opleiding maximaal 120 studiepunten tellen. 

  Volg je het programma van 60 studiepunten, dan vallen je contactmomenten op woensdagnamiddag. Telt je programma 120 studiepunten, dan word je zowel op woensdagvoormiddag als -namiddag verwacht op de campus.

 • Stage

  Wie al in het onderwijs staat, loopt tijdens de opleiding stage op de eigen werkplek. Belangrijk is dat je hiervoor goedkeuring krijgt van je directie. Werk je nog niet in het onderwijs? Dan zoeken wij samen met jou een passende school om drie keer per jaar één week stage te lopen. De periodes liggen in principe vast maar in samenspraak met de stagebegeleider kun je hiervan afwijken.

Ik studeerde af als leraar Secundair onderwijs maar toen ik een interim mocht doen in de lagere school wist ik het meteen. Dit is echt mijn context, dit wil ik blijven doen. Werkplekleren helpt me om de switch te maken.
Joona Van der Maelen
Bachelor Secundair onderwijs. Gaat via werkplekleren nu ook voor de Educatieve bachelor Lager onderwijs
Joona Van der Maelen
Na je diploma

En wat nadat je je diploma behaald hebt?

Onderwijzer(es) is een heel veelzijdig beroep. Je leert kinderen lezen, oefent verschillende vaardigheden met hen in en zorgt ervoor dat ze na zes jaar perfect voorbereid naar het secundair onderwijs kunnen overschakelen. Het is de taak van onze alumni om kinderen te begeleiden in hun ontdekkingstocht van de wereld en zichzelf. En dat doen ze stuk voor stuk met veel enthousiasme.

Waar kun je aan de slag?

 • Leraar lager onderwijs met doorgroeimogelijkheden op basis van ervaring en bijkomende opleidingen zoals zorgcoördinator, beleidsondersteuner, directeur, pedagogische begeleiding, inspectie of navorming.
 • In een andere branche als sociaal-cultureel werk of in de administratie.
Secundair onderwijs wat na

Of wil je verder studeren?

Steeds meer studenten studeren verder. Vanuit de Educatieve bachelor Lager onderwijs heb je o.a. de keuze uit een Educatieve bachelor Kleuteronderwijs of Secundair onderwijs, Master Psychologie, Master Pedagogische wetenschappen of Educatieve studies.

Ook een banaba is een optie. Denk maar aan Buitengewoon onderwijs, Zorgverbreding en remediërend leren of Schoolontwikkeling.

Levenslang leren

Als leraar leer je een leven lang. Ontdek hier al onze postgraduaten, kort- en langlopende opleidingen, studiedagen, seminaries... op maat van leraars. 

Financiële steun

Ga je als volwassene (opnieuw) studeren, dan heb je in sommige gevallen recht op een vorm van financiële tegemoetkoming. Denk aan opleidingscheques, kmo-portefeuille, een studietoelage van de Vlaamse overheid, een statuut als student-zelfstandige... Je vindt alle uitleg, voorwaarden en de aanvraagprocedures via de onderstaande pagina's. 

Studeren als werkzoekende

Ben je werkzoekend, dan kun je onder bepaalde voorwaarden een hoger diploma halen met behoud van je werkloosheidsuitkering. Als de opleiding die je kiest erkend is als OKOT-opleiding (voluit: onderwijskwalificerend leertraject, dat leidt tot een knelpuntberoep) word je bovendien automatisch vrijgesteld van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt, krijg je je inschrijvingsgeld en materiaalkosten terugbetaald en kom je in aanmerking voor vergoedingen zoals een verplaatsingsvergoeding. In andere gevallen moet je hiervoor eerst een aanvraag indienen bij de VDAB. Telt je studieprogramma minder dan 27 studiepunten of vallen de lessen ‘s avonds en/of op zaterdag, dan moet je sowieso beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. 

Meer tijd voor je studie

Afhankelijk van de plaats waar je werkt en de opleiding die je volgt, heb je mogelijk recht op Vlaams opleidingsverlof, betaald educatief verlof of vormingsverlof. Dat wil zeggen dat je soms afwezig mag zijn van het werk om naar de les te gaan of te studeren, met behoud van loon. Of misschien kom je wel in aanmerking voor tijdskrediet of Vlaams zorgkrediet. 

Campussen

Campus Aalst

Kies je voor Lager onderwijs in afstandsonderwijs of volg je het verkort programma in dagtraject op Campus Aalst, dan studeer je vlak bij de stad, maar toch in een rustige, groene omgeving. In het natuureducatief centrum steek je extra veel op over natuur- en omgevingseducatie. En ook ons snoezeldorp is een echte blikvanger.

Campus Sint-Niklaas

Kies je voor Lager onderwijs in afstandsonderwijs of volg je het verkort programma in dagtraject op Campus Sint-Niklaas, dan is je campus makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer: het gebouw ligt op tien minuten wandelen van de Grote Markt en op vijftien minuten van het station. De moderne infrastructuur en de warme, familiale sfeer zullen je zeker bevallen. 

Campus Brussel

Volg je het verkort programma in dagtraject of via werkplekleren op Campus Brussel, dan word je ondergedompeld in de rijke diversiteit van onze hoofdstad. Daarnaast stimuleren we je om je meest creatieve ik naar boven te halen.

 • 6
  Campussen
 • + 10.000
  Studenten
 • 25
  Bacheloropleidingen
 • 8
  Graduaatsopleidingen
Meer dan een opleiding

Co staat voor samen, we pakken je studie samen aan!

Werken en studeren combineren is niet vanzelfsprekend. Maar maak je geen zorgen, bij Odisee sta je er niet alleen voor. Wij bieden werkende studenten een hele waaier aan extra voorzieningen. Ontdek waar wij je mee kunnen helpen!